Maahanmuuttajat
Lukijalta Mielipide Kalervo Björkbacka

Pa­rem­paa ko­tout­ta­mis­ta

06.04.2021 14:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Saara Koikkalainen

Val­hei­ta vai vää­ri­nym­mär­ryk­siä?

30.03.2021 04:51 1
Tilaajille
Helsingin Sanomat julkaisi kuvan maahanmuuttajanuorista merkkivaatteissa – somessa virisi vilkas vääntö puolesta ja vastaan

Hel­sin­gin Sanomat jul­kai­si kuvan maa­han­muut­ta­ja­nuo­ris­ta merk­ki­vaat­teis­sa – somessa virisi vilkas vääntö puo­les­ta ja vastaan

03.01.2021 20:55 3
Lappian Ibrahim Karabiyikille maahanmuuttajastipendi

Lappian Ibrahim Ka­ra­biyi­kil­le maa­han­muut­ta­ja­sti­pen­di

03.12.2020 17:07
Kelan selvitys: Työttömyysturvasta vajaa kolmannes maksetaan maahanmuuttajille

Kelan sel­vi­tys: Työt­tö­myys­tur­vas­ta vajaa kol­man­nes mak­se­taan maa­han­muut­ta­jil­le

03.12.2020 14:39 1
Keskusteluja historiasta ja nykypäivästä – maailma tuli kaupunkiin järjestetään nyt seitsemättä kertaa Kemissä

Kes­kus­te­lu­ja his­to­rias­ta ja ny­ky­päi­väs­tä – maailma tuli kau­pun­kiin jär­jes­te­tään nyt seit­se­mät­tä kertaa Kemissä

02.09.2020 16:02
Lukijalta Mielipide Harri Tauriainen, Heidi Kärki

Lu­ki­jal­ta: Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen sul­ke­mi­nen oikea päätös

19.08.2020 05:00
Tilaajille
Ahmed mietti kaksi vuotta, missä voisi pelata lentopalloa Rovaniemellä – Maahanmuuttajat haluavat löytää harrastusten pariin

Ahmed mietti kaksi vuotta, missä voisi pelata len­to­pal­loa Ro­va­nie­mel­lä – Maa­han­muut­ta­jat ha­lua­vat löytää har­ras­tus­ten pariin

28.07.2020 19:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Nafisa Yeasmin

Lu­ki­jal­ta: Pa­ran­ne­taan ko­tou­tu­mi­sen polkua

22.06.2020 12:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sujuvaa opis­ke­lua maa­han­muut­ta­jil­le

27.05.2020 10:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Nafisa Yeasmin

Lu­ki­jal­ta: Ei jätetä ketään yksin

16.04.2020 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aino Sorvoja

Kou­lu­lai­sil­ta: Maa­han­muut­ta­jat Suo­mes­sa

05.02.2020 10:32
Tilaajille
Lukijalta: Yhteistyöllä maahanmuuttajia työllistämään
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­työl­lä maa­han­muut­ta­jia työl­lis­tä­mään

21.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Rahmah Muhi

Kou­lu­lai­sil­ta: "En ole ra­sis­ti, mutta ..."

06.11.2019 08:10
Tilaajille
Viranomaiset eivät usko, että Turkin hyökkäys ajaa pakolaisia joukoittain Tornioon asti

Vi­ran­omai­set eivät usko, että Turkin hyök­käys ajaa pa­ko­lai­sia jou­koit­tain Tor­nioon asti

11.10.2019 18:14
Tilaajille
Lukijalta: Millä ominaisuuksilla minusta tulisi uuslappilainen?
Lukijalta Mielipide Nafisa Yeasmin

Lu­ki­jal­ta: Millä omi­nai­suuk­sil­la minusta tulisi uus­lap­pi­lai­nen?

07.10.2019 13:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ulla Silvola

An­ne­taan työlupa tu­li­joil­le

01.10.2019 05:59
Tilaajille
Lapin kunnilta kysytään kiinnostusta ottaa vastuuta työnhakijoista – uudella kokeilulla halutaan paremmat työllistymispalvelut pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille ja nuorille

Lapin kun­nil­ta ky­sy­tään kiin­nos­tus­ta ottaa vas­tuu­ta työn­ha­ki­jois­ta – uudella ko­kei­lul­la ha­lu­taan pa­rem­mat työl­lis­ty­mis­pal­ve­lut pit­käai­kais­työt­tö­mil­le, maa­han­muut­ta­jil­le ja nuo­ril­le

27.09.2019 07:30
Tilaajille