Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Maahanmuuttajat
Nafisa Yeasmin pääsi ensimmäisenä maahanmuuttajana Rovaniemen kaupunginvaltuustoon – kotoutuminen kaupunkiin oli aluksi haastavaa, nyt Yeasmin haluaa tehdä sen helpommaksi muille

Nafisa Yeasmin pääsi en­sim­mäi­se­nä maa­han­muut­ta­ja­na Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­toon – ko­tou­tu­mi­nen kau­pun­kiin oli aluksi haas­ta­vaa, nyt Yeasmin haluaa tehdä sen hel­pom­mak­si muille

19.06.2021 17:00 3
Tilaajille
Maahanmuuttajanuorten ääni ei kuulu kuntavaaleissa – ehdokkuus hirvittää, kun pitäisi ymmärtää politiikan kieltä ja vastata kaikista "oman yhteisön" ihmisistä

Maa­han­muut­ta­ja­nuor­ten ääni ei kuulu kun­ta­vaa­leis­sa – eh­dok­kuus hir­vit­tää, kun pitäisi ym­mär­tää po­li­tii­kan kieltä ja vastata kai­kis­ta "oman yh­tei­sön" ih­mi­sis­tä

05.06.2021 08:00 3
Tilaajille
Mazhar Shafiq Hana saapui miljoonakaupungista Rovaniemelle turvapaikanhakijana – opetteli puhumaan sujuvaa suomea ja työllisti itsensä yrittäjänä

Mazhar Shafiq Hana saapui mil­joo­na­kau­pun­gis­ta Ro­va­nie­mel­le tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­na – opet­te­li pu­hu­maan sujuvaa suomea ja työl­lis­ti itsensä yrit­tä­jä­nä

19.05.2021 09:41 2
Kun aikuinen opettelee pyöräilemään, tasapaino löytyy töpötellen – Huonoin mahdollinen opettaja on silloin oma puoliso

Kun ai­kui­nen opet­te­lee pyö­räi­le­mään, ta­sa­pai­no löytyy tö­pö­tel­len – Huonoin mah­dol­li­nen opet­ta­ja on silloin oma puoliso

08.05.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa ko­tout­ta­mis­ta

06.04.2021 14:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­hei­ta vai vää­ri­nym­mär­ryk­siä?

30.03.2021 04:51 1
Tilaajille
Helsingin Sanomat julkaisi kuvan maahanmuuttajanuorista merkkivaatteissa – somessa virisi vilkas vääntö puolesta ja vastaan

Hel­sin­gin Sanomat jul­kai­si kuvan maa­han­muut­ta­ja­nuo­ris­ta merk­ki­vaat­teis­sa – somessa virisi vilkas vääntö puo­les­ta ja vastaan

03.01.2021 20:55 3
Lappian Ibrahim Karabiyikille maahanmuuttajastipendi

Lappian Ibrahim Ka­ra­biyi­kil­le maa­han­muut­ta­ja­sti­pen­di

03.12.2020 17:07
Kelan selvitys: Työttömyysturvasta vajaa kolmannes maksetaan maahanmuuttajille

Kelan sel­vi­tys: Työt­tö­myys­tur­vas­ta vajaa kol­man­nes mak­se­taan maa­han­muut­ta­jil­le

03.12.2020 14:39 1
Keskusteluja historiasta ja nykypäivästä – maailma tuli kaupunkiin järjestetään nyt seitsemättä kertaa Kemissä

Kes­kus­te­lu­ja his­to­rias­ta ja ny­ky­päi­väs­tä – maailma tuli kau­pun­kiin jär­jes­te­tään nyt seit­se­mät­tä kertaa Kemissä

02.09.2020 16:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen sul­ke­mi­nen oikea päätös

19.08.2020 05:00
Tilaajille
Ahmed mietti kaksi vuotta, missä voisi pelata lentopalloa Rovaniemellä – Maahanmuuttajat haluavat löytää harrastusten pariin

Ahmed mietti kaksi vuotta, missä voisi pelata len­to­pal­loa Ro­va­nie­mel­lä – Maa­han­muut­ta­jat ha­lua­vat löytää har­ras­tus­ten pariin

28.07.2020 19:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pa­ran­ne­taan ko­tou­tu­mi­sen polkua

22.06.2020 12:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sujuvaa opis­ke­lua maa­han­muut­ta­jil­le

27.05.2020 10:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ei jätetä ketään yksin

16.04.2020 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Maa­han­muut­ta­jat Suo­mes­sa

05.02.2020 10:32
Tilaajille
Lukijalta: Yhteistyöllä maahanmuuttajia työllistämään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­työl­lä maa­han­muut­ta­jia työl­lis­tä­mään

21.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: "En ole ra­sis­ti, mutta ..."

06.11.2019 08:10
Tilaajille
Viranomaiset eivät usko, että Turkin hyökkäys ajaa pakolaisia joukoittain Tornioon asti

Vi­ran­omai­set eivät usko, että Turkin hyök­käys ajaa pa­ko­lai­sia jou­koit­tain Tor­nioon asti

11.10.2019 18:14
Tilaajille
Lukijalta: Millä ominaisuuksilla minusta tulisi uuslappilainen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Millä omi­nai­suuk­sil­la minusta tulisi uus­lap­pi­lai­nen?

07.10.2019 13:36
Tilaajille