Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Maahanmuuttajat
Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 20:30 3
Tilaajille
Hallitus ja rasismi iskevät nyt railoja perhesuhteisiin – Lapsuutensa tiukkaa helluntailaisuutta Ruotsiin paennut Katriina Järvinen tuntee sukujen jännitteet

Hal­li­tus ja rasismi iskevät nyt railoja per­he­suh­tei­siin – Lap­suu­ten­sa tiukkaa hel­lun­tai­lai­suut­ta Ruot­siin paennut Kat­rii­na Jär­vi­nen tuntee sukujen jän­nit­teet

26.08.2023 08:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Rasismikeskustelussa on kysymys arvoista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Ra­sis­mi­kes­kus­te­lus­sa on kysymys ar­vois­ta

04.08.2023 05:31 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­vo­krii­sin laa­jen­tu­mi­nen kuntiin ja hy­vin­voin­ti­aluei­siin voi tietää jouk­ko­ir­ti­sa­nou­tu­mi­sia

31.07.2023 21:30 1
Näkökulma: Syrjivä kohtelu on yksilön ja yhteiskunnan taakka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Syrjivä kohtelu on yksilön ja yh­teis­kun­nan taakka

26.07.2023 05:01
Rasismikohun vaikutukset huolestuttavat maahanmuuttajia Rovaniemellä – "Ei kukaan halua kokea vähättelyä ja syrjintää"

Ra­sis­mi­ko­hun vai­ku­tuk­set huo­les­tut­ta­vat maa­han­muut­ta­jia Ro­va­nie­mel­lä – "Ei kukaan halua kokea vä­hät­te­lyä ja syr­jin­tää"

25.07.2023 05:00 17
Tilaajille
Hyvä, että maahanmuuton haasteista uskalletaan keskustella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä, että maa­han­muu­ton haas­teis­ta us­kal­le­taan kes­kus­tel­la

19.07.2023 20:28 8
Opiskellaan ulkomailla, niin ei tarvitse syrjiä kotona
Kolumni

Opis­kel­laan ul­ko­mail­la, niin ei tar­vit­se syrjiä kotona

02.06.2023 16:03 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to ja omat työt­tö­mät

18.04.2023 05:00
Ylpeys omasta kotimaasta on arvokasta, se muuttuu hedelmättömäksi kahtiajaossa ”meihin” ja ”muihin”
Kolumni

Ylpeys omasta ko­ti­maas­ta on ar­vo­kas­ta, se muuttuu he­del­mät­tö­mäk­si kah­tia­jaos­sa ”mei­hin” ja ”mui­hin”

13.04.2023 06:00 2
Jos kannatat kurjistamista, myönnä se
Kolumni

Jos kan­na­tat kur­jis­ta­mis­ta, myönnä se

23.03.2023 06:00 33
Syyrialainen Mosa ja suomalainen Antti kohtasivat Rovaniemen vastaanottokeskuksessa keskellä kaaosta – nyt he ovat ystäviä ja kaksoiselämäkerran kirjoittajia

Syy­ria­lai­nen Mosa ja suo­ma­lai­nen Antti koh­ta­si­vat Ro­va­nie­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa kes­kel­lä kaaosta – nyt he ovat ystäviä ja kak­sois­elä­mä­ker­ran kir­joit­ta­jia

18.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Ukrainalaiset muuttivat työnantajien asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan – pienissä kunnissa työ löytyy helpommin kuin suurissa

Uk­rai­na­lai­set muut­ti­vat työn­an­ta­jien asen­teet tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta kohtaan – pie­nis­sä kun­nis­sa työ löytyy hel­pom­min kuin suu­ris­sa

09.02.2023 20:09 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Koh­taa­mi­set luovat koh­taan­toa

17.01.2023 05:30
Tilaajille
Suomessa asuu tuhansia koulutettuja maahanmuuttajia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seurasimme kolmen hoitoalalle tähtäävän opiskelijan arkea Rovaniemellä

Suo­mes­sa asuu tu­han­sia kou­lu­tet­tu­ja maa­han­muut­ta­jia, jotka eivät pääse oman alansa töihin – seu­ra­sim­me kolmen hoi­to­alal­le täh­tää­vän opis­ke­li­jan arkea Ro­va­nie­mel­lä

05.01.2023 05:00
Tilaajille
Kaikki eivät puhu koulua – tuoreen väitöksen mukaan etenkin vastasaapuneiden maahanmuuttajien kielellinen tuki opetuksessa kaipaa parannusta

Kaikki eivät puhu koulua – tuoreen väi­tök­sen mukaan etenkin vas­ta­saa­pu­nei­den maa­han­muut­ta­jien kie­lel­li­nen tuki ope­tuk­ses­sa kaipaa pa­ran­nus­ta

04.01.2023 06:40
Tilaajille
Turvapaikka löytyi joulupukin kaupungista: Tapasimme uudelleen kolme ukrainalaisnaista, jotka pakenivat Venäjän hyökkäystä Lappiin ensimmäisten joukossa

Tur­va­paik­ka löytyi jou­lu­pu­kin kau­pun­gis­ta: Ta­pa­sim­me uu­del­leen kolme uk­rai­na­lais­nais­ta, jotka pa­ke­ni­vat Venäjän hyök­käys­tä Lappiin en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

25.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Oululainen Sanna-Leena Knuuttila kirjoittaa selkokielellä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lukeminen on vaikeaa: "Selkokieli on helppo ja halpa tapa ehkäistä syrjäytymistä"

Ou­lu­lai­nen San­na-Lee­na Knuut­ti­la kir­joit­taa sel­ko­kie­lel­lä, jottei kukaan jää vaille tietoa siksi, että lu­ke­mi­nen on vai­keaa: "Sel­ko­kie­li on helppo ja halpa tapa eh­käis­tä syr­jäy­ty­mis­tä"

17.11.2022 17:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­ar­voi­suus sel­vem­pää kuin koskaan

09.11.2022 07:00
Tilaajille
Korealainen Jeongdo Kim halusi puhua suomea, mutta keskusteluissa kieli kääntyi nopeasti englanniksi – "Kansalliskielen oppiminen on kunnianosoitus maalle"

Ko­rea­lai­nen Jeongdo Kim halusi puhua suomea, mutta kes­kus­te­luis­sa kieli kääntyi no­peas­ti eng­lan­nik­si – "Kan­sal­lis­kie­len op­pi­mi­nen on kun­nian­osoi­tus maalle"

05.11.2022 06:30 1
Tilaajille