Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

sosiaaliturva
Oululainen Teija Kangas on köyhä yksinhuoltaja, jonka toimeentulo on romahtamassa leikkauksiin – Nyt häntä kaduttaa kokoomukselle annettu ääni

Ou­lu­lai­nen Teija Kangas on köyhä yk­sin­huol­ta­ja, jonka toi­meen­tu­lo on ro­mah­ta­mas­sa leik­kauk­siin – Nyt häntä ka­dut­taa ko­koo­muk­sel­le annettu ääni

11.10.2023 14:30 54
Tilaajille
Minustakin on jumalatonta, että hallitus leikkaa lapsilta – päättäjien tulisi puolustaa lasten oikeuksia puoluekannasta riippumatta
Kolumni

Mi­nus­ta­kin on ju­ma­la­ton­ta, että hal­li­tus leikkaa lap­sil­ta – päät­tä­jien tulisi puo­lus­taa lasten oi­keuk­sia puo­lue­kan­nas­ta riip­pu­mat­ta

05.10.2023 06:00 30
Arto Rautio työskenteli Kansaneläkelaitoksen palveluksessa 45 vuotta – "Suomalainen sosiaaliturva ja sen laajuus on poliittinen valinta, jota Kela toteuttaa"

Arto Rautio työs­ken­te­li Kan­san­elä­ke­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­sa 45 vuotta – "Suo­ma­lai­nen so­siaa­li­tur­va ja sen laajuus on po­liit­ti­nen va­lin­ta, jota Kela to­teut­taa"

27.07.2023 17:30 2
Tilaajille
Suomi on paratiisi – pitäkää siitä huolta
Kolumni

Suomi on pa­ra­tii­si – pitäkää siitä huolta

17.07.2023 06:00 16
Analyysi: Suomi jakaa sosiaalitukea myös hyväosaisille –Etlan tutkimuspäällikkö: "Ketkä luopuvat, jotta riittää aidosti tarvitseville?"

Ana­lyy­si: Suomi jakaa so­siaa­li­tu­kea myös hy­vä­osai­sil­le –Etlan tut­ki­mus­pääl­lik­kö: "Ketkä luo­pu­vat, jotta riittää aidosti tar­vit­se­vil­le?"

11.03.2023 14:52 10
Tilaajille
Yrittäjien Mikael Pentikäinen kaipaa Suomelta kasvupolitiikkaa, Norrhydron uusi tehdas hyvä esimerkki kasvuhakuisuudesta

Yrit­tä­jien Mikael Pen­ti­käi­nen kaipaa Suo­mel­ta kas­vu­po­li­tiik­kaa, Norr­hyd­ron uusi tehdas hyvä esi­merk­ki kas­vu­ha­kui­suu­des­ta

18.11.2022 16:44 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Kennedy sanoi viisaasti – "Kysy, mitä voin tehdä maalleni"
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kennedy sanoi vii­saas­ti – "Kysy, mitä voin tehdä maal­le­ni"

05.10.2021 09:03 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hoi­ta­jien määrä huo­let­taa

19.09.2020 05:00
Tilaajille
Toimittajalta: Kukaan ei ole suojassa kolhuilta – koronakriisi näyttää yhteiskunnan turvaverkon tarpeellisuuden
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kukaan ei ole suo­jas­sa kol­huil­ta – ko­ro­na­krii­si näyttää yh­teis­kun­nan tur­va­ver­kon tar­peel­li­suu­den

29.04.2020 09:10
Ruotsin koulut ovat vielä auki – Haaparannan lukio siirtyi etäopetukseen tänään

Ruotsin koulut ovat vielä auki – Haa­pa­ran­nan lukio siirtyi etä­ope­tuk­seen tänään

19.03.2020 17:46
Tilaajille
Näkökulma: Syrjäytyneet miehet herättivät moraalipaniikin – "Elämän rakentaminen nollasta uudelleen ei ole kaikkein helpoin tehtävä"
Kolumni

Nä­kö­kul­ma: Syr­jäy­ty­neet miehet he­rät­ti­vät mo­raa­li­pa­nii­kin – "Elämän ra­ken­ta­mi­nen nol­las­ta uu­del­leen ei ole kaik­kein helpoin teh­tä­vä"

18.02.2020 17:33