Urho Kekkosen kansallispuisto
Viimeisin 12 tuntia
Metsästys kansallispuistoissa huolettaa – Metsähallituksen mukaan jahteja voidaan rajoittaa, jos vaaratilanteet lisääntyvät

Met­säs­tys kan­sal­lis­puis­tois­sa huo­let­taa – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan jahteja voidaan ra­joit­taa, jos vaa­ra­ti­lan­teet li­sään­ty­vät

06:00 6
Tilaajille
Kuukausi
Kun Savukosken kohtalokas laukaus tuli julki, liipaisinsormi oli vastenmielisen herkässä sosiaalisessa mediassa
Kolumni Risto Pyykkö

Kun Sa­vu­kos­ken koh­ta­lo­kas laukaus tuli julki, lii­pai­sin­sor­mi oli vas­ten­mie­li­sen her­käs­sä so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

19.10.2020 17:00 2
Tilaajille
Maastopyöräilijän kuolemaan johtaneen onnettomuuden tutkinta etenee

Maas­to­pyö­räi­li­jän kuo­le­maan joh­ta­neen on­net­to­muu­den tut­kin­ta etenee

19.10.2020 10:19 2
Tilaajille
Ulkopuolisen kuolemaan johtaneet metsästysonnettomuudet ovat erittäin harvinaisia – "Pitää olla varma siitä, mitä ampuu kun ampuu"

Ul­ko­puo­li­sen kuo­le­maan joh­ta­neet met­säs­tys­on­net­to­muu­det ovat erit­täin har­vi­nai­sia – "Pitää olla varma siitä, mitä ampuu kun ampuu"

18.10.2020 14:32 2
Nuorttijoen ylittävä silta valmistui Urho Kekkosen kansallispuistossa

Nuort­ti­joen ylit­tä­vä silta val­mis­tui Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa

14.10.2020 15:49 0
Tilaajille
Kävelijä kavahtaa tiukkaa ohitusta – Maastopyöräilijät ja patikoitsijat ovat mahtuneet sopuisasti samoille reiteille, negatiivinen palaute tulee kovavauhtisista kohtaamisista

Kä­ve­li­jä ka­vah­taa tiukkaa ohi­tus­ta – Maas­to­pyö­räi­li­jät ja pa­ti­koit­si­jat ovat mah­tu­neet so­pui­sas­ti sa­moil­le rei­teil­le, ne­ga­tii­vi­nen palaute tulee ko­va­vauh­ti­sis­ta koh­taa­mi­sis­ta

05.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Saariselän lähialueen reittejä parannetaan

Saa­ri­se­län lä­hi­alueen reit­te­jä pa­ran­ne­taan

29.09.2020 13:58 0
Tilaajille
Vanhemmat
Urho Kekkosen kansallispuiston historiallisilla kolttakentillä tehdään syyskuussa vauriokartoituksia

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­ton his­to­rial­li­sil­la kolt­ta­ken­til­lä tehdään syys­kuus­sa vau­rio­kar­toi­tuk­sia

31.08.2020 10:58 0
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuistossa kunnostetaan helikoptereiden laskeutumispaikkoja – laajassa puistossa raivattavia laskeutumispaikkoja on lähes 50

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa kun­nos­te­taan he­li­kop­te­rei­den las­keu­tu­mis­paik­ko­ja – laa­jas­sa puis­tos­sa rai­vat­ta­via las­keu­tu­mis­paik­ko­ja on lähes 50

18.08.2020 12:09 0
Ränsistynyttä, pian 40-vuotiasta UKK-reittiä kunnostetaan Sallassa – Tavoitteena purkaa Oulangan kansallispuiston ruuhkaa pohjoiseen

Rän­sis­ty­nyt­tä, pian 40-vuo­tias­ta UKK-reit­tiä kun­nos­te­taan Sal­las­sa – Ta­voit­tee­na purkaa Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­ton ruuhkaa poh­joi­seen

29.07.2020 18:10 0
Tilaajille
Orposen riippusilta asetettiin käyttökieltoon Urho Kekkosen kansallispuistossa Sodankylässä

Orposen riip­pu­sil­ta ase­tet­tiin käyt­tö­kiel­toon Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa So­dan­ky­läs­sä

14.07.2020 14:08 0
Tilaajille
Metsähallitus kysyy käyttäjien toiveita: Mitä rakennetaan Urho Kekkosen kansallispuistoon palaneen Rautulammen tuvan tilalle?

Met­sä­hal­li­tus kysyy käyt­tä­jien toi­vei­ta: Mitä ra­ken­ne­taan Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toon pa­la­neen Rau­tu­lam­men tuvan ti­lal­le?

15.04.2020 10:58 0
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuiston Rautulammelle tehtiin väliaikainen sääsuoja – aikaisempi päivätupa tuhoutui tulipalossa

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­ton Rau­tu­lam­mel­le tehtiin vä­li­ai­kai­nen sää­suo­ja – ai­kai­sem­pi päi­vä­tu­pa tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa

06.02.2020 16:00 0
Uusi talvinen ilmiö houkuttelee kävijöitä Lappiin – latukahviloiden pihat täyttyvät nykyään jo läskipyöristä

Uusi tal­vi­nen ilmiö hou­kut­te­lee kä­vi­jöi­tä Lappiin – la­tu­kah­vi­loi­den pihat täyt­ty­vät nykyään jo läs­ki­pyö­ris­tä

17.01.2020 19:57 0
Tilaajille
Urho Kaleva Kekkosen sukset naulattiin Kiehisen uudelle seinälle Saariselällä

Urho Kaleva Kek­ko­sen sukset nau­lat­tiin Kie­hi­sen uudelle sei­näl­le Saa­ri­se­läl­lä

13.12.2019 07:30 0
Tilaajille