Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Urho Kekkosen kansallispuisto
Korvatunturille rakennetaan päivätupa

Kor­va­tun­tu­ril­le ra­ken­ne­taan päi­vä­tu­pa

29.10.2023 16:21 1
Tilaajille
Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät entisestään – kauppakeskus avataan vasta ensi syksynä

Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät en­ti­ses­tään – kaup­pa­kes­kus avataan vasta ensi syksynä

17.09.2023 19:30 5
Tilaajille
Pallas-Yllästunturi ja UKK suosituimmat maan 41 kansallispuistosta –  kasvu vahvinta Lapissa

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ri ja UKK suo­si­tuim­mat maan 41 kan­sal­lis­puis­tos­ta – kasvu vah­vin­ta Lapissa

08.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Kekkosen 80-vuotislahja on virkistänyt kulkijoita jo 40 vuotta – Lapin koillisten kairojen kansallispuisto voi hyvin ja täyttää tehtävänsä

Kek­ko­sen 80-vuo­tis­lah­ja on vir­kis­tä­nyt kul­ki­joi­ta jo 40 vuotta – Lapin koil­lis­ten kai­ro­jen kan­sal­lis­puis­to voi hyvin ja täyttää teh­tä­vän­sä

28.08.2023 16:37
Tilaajille
Metsähallitus järjestää Urho Kekkosen kansallispuiston 40-vuotisjuhlat lauantaina

Met­sä­hal­li­tus jär­jes­tää Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­ton 40-vuo­tis­juh­lat lauan­tai­na

22.08.2023 21:45 1
Tilaajille
Metsähallitus uudistaa maastopyöräilijöiden suosimaa reittiä Urho Kekkosen kansallispuistossa

Met­sä­hal­li­tus uu­dis­taa maas­to­pyö­räi­li­jöi­den suo­si­maa reittiä Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa

07.08.2023 17:37
Tilaajille
Historiallisella Ruijanpolulla uusitaan pitkoksia ja siltoja – reitti suljetaan Sompion luonnonpuiston alueella töiden ajaksi

His­to­rial­li­sel­la Rui­jan­po­lul­la uu­si­taan pit­kok­sia ja siltoja – reitti sul­je­taan Sompion luon­non­puis­ton alueel­la töiden ajaksi

28.07.2023 12:43
Tilaajille
Iholle, hiuksiin ja vaatteiden alle väkisin tunkevat kärpäset piinaavat Lapin vaeltajia – "Juomapullon kun avasi, niin jopa sinne meni kärpäsiä saman tien"

Iholle, hiuk­siin ja vaat­tei­den alle väkisin tun­ke­vat kär­pä­set pii­naa­vat Lapin vael­ta­jia – "Juo­ma­pul­lon kun avasi, niin jopa sinne meni kär­pä­siä saman tien"

25.07.2023 08:24 9
Tilaajille
40-vuotista historiaansa juhlivaan Urho Kekkosen kansallispuistoon rakennetaan uusi lähtöportti

40-vuo­tis­ta his­to­riaan­sa juh­li­vaan Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­toon ra­ken­ne­taan uusi läh­tö­port­ti

06.06.2023 21:23
Tilaajille
Suomujoelle myydään tulevana kesänä kalastuslupia vain Sodankylän kuntalaisille

Suo­mu­joel­le myydään tu­le­va­na kesänä ka­las­tus­lu­pia vain So­dan­ky­län kun­ta­lai­sil­le

17.04.2023 16:49 2
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuiston työntekijät eivät löytäneet merkkejä eilisestä lumivyörystä – riski vyöryihin silti todellinen

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­ton työn­te­ki­jät eivät löy­tä­neet merk­ke­jä ei­li­ses­tä lu­mi­vyö­rys­tä – riski vyö­ryi­hin silti to­del­li­nen

30.03.2023 18:02
Tilaajille
Yksi on juhlista poissa, kun Suomen toiseksi suurin kansallispuisto täyttää tasavuosia
Kolumni

Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

30.03.2023 06:00 11
Kolmen retkihiihtäjän pelättiin joutuneen lumivyöryyn Urho Kekkosen kansallispuistossa – yhteys saatiin nopeasti, tarvetta pelastukselle ei ollut

Kolmen ret­ki­hiih­tä­jän pe­lät­tiin jou­tu­neen lu­mi­vyö­ryyn Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa – yhteys saatiin no­peas­ti, tar­vet­ta pe­las­tuk­sel­le ei ollut

29.03.2023 15:41
Tilaajille
Lapin kansallispuistot etsivät talkoolaisia – tarjolla esimerkiksi pitkostyömaita

Lapin kan­sal­lis­puis­tot etsivät tal­koo­lai­sia – ­tar­jol­la esi­mer­kik­si pit­kos­työ­mai­ta

23.03.2023 10:38 1
Tilaajille
Olisiko erämaakahvila hyvä kohde hiihtoretkelle? Listasimme lähes 70 pohjoisen latukahvilaa

Olisiko erä­maa­kah­vi­la hyvä kohde hiih­to­ret­kel­le? Lis­ta­sim­me lähes 70 poh­joi­sen la­tu­kah­vi­laa

06.03.2023 08:28 1
Tilaajille
Pohjoisen kansallispuistoista löytyy satoja kilometrejä hoidettuja latuja – Laitoimme 27 latureittiä kartalle

Poh­joi­sen kan­sal­lis­puis­tois­ta löytyy satoja ki­lo­met­re­jä hoi­det­tu­ja latuja – Lai­toim­me 27 la­tu­reit­tiä kar­tal­le

03.03.2023 10:01 4
Tilaajille
Urho Kekkosen kansallispuisto juhlii nelikymppisiään runsaalla ohjelmatarjonnalla – vuonna 1983 perustettu kansallispuisto on käyntimäärältään Suomen toiseksi suosituin

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­to juhlii ne­li­kymp­pi­siään run­saal­la oh­jel­ma­tar­jon­nal­la – vuonna 1983 pe­rus­tet­tu kan­sal­lis­puis­to on käyn­ti­mää­räl­tään Suomen toi­sek­si suo­si­tuin

08.02.2023 09:28
Tilaajille
Harva tekee perinteistä reitti-ilmoitusta, vaikka kadonneen etsijöille tiedot ovat kullan arvoisia  – tunturissa ei kannata luottaa pelkkään älypuhelimeen

Harva tekee pe­rin­teis­tä reit­ti-il­moi­tus­ta, vaikka ka­don­neen et­si­jöil­le tiedot ovat kullan ar­voi­sia – tun­tu­ris­sa ei kannata luottaa pelk­kään äly­pu­he­li­meen

18.01.2023 05:00 3
Tilaajille
UK-puistossa ensikertalaisia opastanut asiakasneuvoja Leena Leppälä juhlii tänään presidentinlinnassa – "Kansallispuistot ovat luontomme helmiä"

UK-puis­tos­sa en­si­ker­ta­lai­sia opas­ta­nut asia­kas­neu­vo­ja Leena Leppälä juhlii tänään pre­si­den­tin­lin­nas­sa – "Kan­sal­lis­puis­tot ovat luon­tom­me helmiä"

06.12.2022 10:47
Tilaajille
Viisi vuotta suljettuna ollut Raja-Joosepin kämppä avattiin kunnostettuna yleisölle – 40 vuotta sitten tehdyssä korjauksessa lahonneet hirret korvattiin vanhoilla puhelinpylväillä, jotka nyt poistettiin

Viisi vuotta sul­jet­tu­na ollut Ra­ja-Joo­se­pin kämppä avat­tiin kun­nos­tet­tu­na ylei­söl­le – 40 vuotta sitten teh­dys­sä kor­jauk­ses­sa la­hon­neet hirret kor­vat­tiin van­hoil­la pu­he­lin­pyl­väil­lä, jotka nyt pois­tet­tiin

11.11.2022 09:36
Tilaajille