Eduskuntavaalit: Oi­keis­to leik­kai­si, va­sem­mis­to ei, vihreät empii – Lapin Kansan vaa­li­ko­ne kertoo, että lap­pi­lais­eh­dok­kai­den leik­kaus­lin­ja nou­dat­taa tuttua jakoa

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Et voi tietää, mil­lai­nen toisen tarina ko­ko­nai­suu­des­saan on

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

rajavalvonta
STT:n tiedot: Ministerit neuvottelevat tänä iltana rajavalvonnan jatkamisesta, päätöksiä tarkoitus tehdä torstaina

STT:n tiedot: Mi­nis­te­rit neu­vot­te­le­vat tänä iltana ra­ja­val­von­nan jat­ka­mi­ses­ta, pää­tök­siä tar­koi­tus tehdä tors­tai­na

17.11.2020 20:38
Entinen rajaupseeri Mikko Kärnä teki kantelun rajavartiolaitoksen toiminnasta länsirajalla "Viranomaisella on velvollisuus kertoa kansalaisille ei pelkästään hänen velvollisuuksistaan, vaan myös oikeuksistaan"

Entinen ra­ja­up­see­ri Mikko Kärnä teki kan­te­lun ra­ja­var­tio­lai­tok­sen toi­min­nas­ta län­si­ra­jal­la "Vi­ra­no­mai­sel­la on vel­vol­li­suus kertoa kan­sa­lai­sil­le ei pel­käs­tään hänen vel­vol­li­suuk­sis­taan, vaan myös oi­keuk­sis­taan"

11.05.2020 13:01 4
Tilaajille
Hallitus on puinut pitkin päivää, miten rajoittaisi työmatkaliikennettä riskeeraamatta Ruotsin terveydenhuoltoa, yrityksiä ja ulkosuhteita

Hal­li­tus on puinut pitkin päivää, miten ra­joit­tai­si työ­mat­ka­lii­ken­net­tä ris­kee­raa­mat­ta Ruotsin ter­vey­den­huol­toa, yri­tyk­siä ja ul­ko­suh­tei­ta

06.04.2020 14:59
Tilaajille
Ruotsi yrittää estää länsirajan sulkemisen diplomaattisella paineella – "Kohottelin kyllä kulmiani"

Ruotsi yrittää estää län­si­ra­jan sul­ke­mi­sen dip­lo­maat­ti­sel­la pai­neel­la – "Ko­hot­te­lin kyllä kul­mia­ni"

02.04.2020 19:40
Tilaajille
Aseita, huumeita ja muuta luvatonta – Ruotsin ja Suomen tullin ja poliisin operaatio paljasti, mitä rajan yli kulkee

Aseita, huu­mei­ta ja muuta lu­va­ton­ta – Ruotsin ja Suomen tullin ja po­lii­sin ope­raa­tio pal­jas­ti, mitä rajan yli kulkee

25.10.2019 14:19
Tilaajille
Kansainvälisissä rajavalvontaoperaatioissa on tällä hetkellä mukana 11 suomalaista – Avuntarve näkyy etenkin Välimerellä

Kan­sain­vä­li­sis­sä ra­ja­val­von­ta­ope­raa­tiois­sa on tällä het­kel­lä mukana 11 suo­ma­lais­ta – Avun­tar­ve näkyy etenkin Vä­li­me­rel­lä

25.10.2019 12:37
Tilaajille
Viranomaiset eivät usko, että Turkin hyökkäys ajaa pakolaisia joukoittain Tornioon asti

Vi­ran­omai­set eivät usko, että Turkin hyök­käys ajaa pa­ko­lai­sia jou­koit­tain Tor­nioon asti

11.10.2019 18:14
Tilaajille
Rajavartijat

Ra­ja­var­ti­jat

21.12.2018 08:59