Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Link­ka­ri saattaa pian kulkea len­to­ase­mal­le – Ro­va­nie­mel­lä suun­ni­tel­laan pai­kal­lis­lii­ken­teen ko­kei­lua heik­ko­jen yh­teyk­sien ko­hen­ta­mi­sek­si

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää, kokeillaanko joulu–helmikuussa Linkkari-linjaa lentokentälle.

– Adrsseilla ja kuntalaisaloitteilla saadaan useita ihmisiä kertomaan, että asialle on kannatusta, sanoo kuntalaisaloitteen lentokenttäreitistä tehnyt Henri Ramberg.
– Adrsseilla ja kuntalaisaloitteilla saadaan useita ihmisiä kertomaan, että asialle on kannatusta, sanoo kuntalaisaloitteen lentokenttäreitistä tehnyt Henri Ramberg.
Kuva: Anssi Jokiranta

Rovaniemellä suunnitellaan pilotointihanketta, jossa kokeiltaisiin lentokentälle kulkevaa Linkkarin bussilinjaa. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta saa asian päätettäväkseen 22. marraskuuta.

Asiasta tehtiin kesäkuussa kuntalaisaloite, jonka vastuuhenkilönä toimi kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Henri Ramberg.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita