Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Matkustus
Linkkari saattaa pian kulkea lentoasemalle – Rovaniemellä suunnitellaan paikallisliikenteen kokeilua heikkojen yhteyksien kohentamiseksi

Link­ka­ri saattaa pian kulkea len­to­ase­mal­le – Ro­va­nie­mel­lä suun­ni­tel­laan pai­kal­lis­lii­ken­teen ko­kei­lua heik­ko­jen yh­teyk­sien ko­hen­ta­mi­sek­si

16.11.2022 06:00 10
Tilaajille
Suomalaiset suuntaavat innokkaasti Nato-jäsenyyttä jarruttavaan Turkkiin – valtaosa pakettimatkoista tehdään vielä tänä kesänä Eurooppaan

Suo­ma­lai­set suun­taa­vat in­nok­kaas­ti Na­to-jä­se­nyyt­tä jar­rut­ta­vaan Turk­kiin – val­ta­osa pa­ket­ti­mat­kois­ta tehdään vielä tänä kesänä Eu­roop­paan

19.06.2022 18:30 7
Tilaajille
Hallitus varautuu jo matkailijoiden koronarokotukseen: Rokotetodistuksella välttyisi karanteenilta lähtömaasta riippumatta

Hal­li­tus va­rau­tuu jo mat­kai­li­joi­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen: Ro­ko­te­to­dis­tuk­sel­la vält­tyi­si ka­ran­tee­nil­ta läh­tö­maas­ta riip­pu­mat­ta

10.11.2020 20:01 5
Rovaniemeltä pääsee Ouluun kuutta reittiä, selvitimme mitä niistä kannattaa ajaa

Ro­va­nie­mel­tä pääsee Ouluun kuutta reit­tiä, sel­vi­tim­me mitä niistä kan­nat­taa ajaa

21.09.2020 09:56 3
Tilaajille
Hallitus avaa matkustamisen Suomeen, kun tulijalla on näyttää negatiivinen koronatestitulos

Hal­li­tus avaa mat­kus­ta­mi­sen Suo­meen, kun tu­li­jal­la on näyttää ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti­tu­los

11.09.2020 12:46
Lakiesitys: Lentoyhtiöille velvoite tarkastaa matkustajien negatiivinen koronatesti – Harakan mukaan muitakin lakimuutoksia tulossa

La­kie­si­tys: Len­to­yh­tiöil­le vel­voi­te tar­kas­taa mat­kus­ta­jien ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti – Harakan mukaan mui­ta­kin la­ki­muu­tok­sia tulossa

07.09.2020 21:13
Toimittajalta: Matkailuala näivettyy silmiemme edessä, kun luvatut helpotukset antavat odottaa itseään – kuinka kauan päätöksiä on enää varaa pitkittää?

Toi­mit­ta­jal­ta: Mat­kai­lu­ala näi­vet­tyy sil­miem­me edessä, kun luvatut hel­po­tuk­set antavat odottaa itseään – kuinka kauan pää­tök­siä on enää varaa pit­kit­tää?

04.09.2020 07:55 3
Finavia tehostaa turvatarkastuslaatikoiden desinfiointia lentoasemilla – "Haluamme viedä hygienian uudelle tasolle"

Finavia te­hos­taa tur­va­tar­kas­tus­laa­ti­koi­den de­sin­fioin­tia len­to­ase­mil­la – "Ha­luam­me viedä hy­gie­nian uudelle ta­sol­le"

03.09.2020 11:51
Liikenneministeri Timo Harakka esittää Skopjen lentojen väliaikaista lopettamista – Pohjois-Makedoniasta saapuneiden lentojen massatestauksissa todettu jo 43 koronatartuntaa

Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Timo Harakka esittää Skopjen len­to­jen vä­li­ai­kais­ta lo­pet­ta­mis­ta – Poh­jois-Ma­ke­do­nias­ta saa­pu­nei­den len­to­jen mas­sa­tes­tauk­sis­sa todettu jo 43 ko­ro­na­tar­tun­taa

17.08.2020 16:30
Koronavirus leviää rajojen auetessa, Saksa ottaa käyttöön pikatestit lentokentillä – "Kylläpä ne pärskeet leviävät, jos kunnolla aivastaa"

Ko­ro­na­vi­rus leviää rajojen aue­tes­sa, Saksa ottaa käyt­töön pi­ka­tes­tit len­to­ken­til­lä – "Kyl­lä­pä ne pärs­keet le­viä­vät, jos kun­nol­la ai­vas­taa"

28.07.2020 21:27
Vaikka maailma muuttuu, seikkailunhalu säilyy
Kolumni

Vaikka maailma muut­tuu, seik­kai­lun­ha­lu säilyy

28.07.2020 07:00
Tilaajille
Kommentti: Jos matkustaminen Islantiin jatkuu hallituksen määrittämien tartuntamääräkriteerien ylittymisestä huolimatta, kyseleekö poikkeuksen perään seuraavaksi Ruotsi?

Kom­ment­ti: Jos mat­kus­ta­mi­nen Is­lan­tiin jatkuu hal­li­tuk­sen mää­rit­tä­mien tar­tun­ta­mää­rä­kri­tee­rien ylit­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta, ky­se­lee­kö poik­keuk­sen perään seu­raa­vak­si Ruotsi?

08.07.2020 16:35
Baltian maissa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa pääsee taas matkustamaan ilman karanteenia – Länsiraja pysyy kiinni

Baltian maissa, Tans­kas­sa, Nor­jas­sa ja Is­lan­nis­sa pääsee taas mat­kus­ta­maan ilman ka­ran­tee­nia – Län­si­ra­ja pysyy kiinni

11.06.2020 12:54 3
Ruotsi poistaa matkustusrajoituksia, tartunnat kuitenkin nousussa

Ruotsi poistaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia, tar­tun­nat kui­ten­kin nou­sus­sa

04.06.2020 18:57