Koronarajoitusten purku
Viimeisin tunti
Oli korkea aika julkistaa suuntaviitat koronarajoitusten purkamisesta, vaikka avoimia kysymyksiä jäi yhä tukku
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Oli korkea aika jul­kis­taa suun­ta­vii­tat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta, vaikka avoimia ky­sy­myk­siä jäi yhä tukku

06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Marin: Ravintoloiden täyssulusta on tarkoitus luopua tämän kuun loppupuolella

Marin: Ra­vin­to­loi­den täys­su­lus­ta on tar­koi­tus luopua tämän kuun lop­pu­puo­lel­la

08.04.2021 17:28
Hallituslähde STT:lle: Heinäkuussa voidaan palata hyvin lähelle normaalitilaa, jos suunnitelmat pitävät

Hal­li­tus­läh­de STT:l­le: Hei­nä­kuus­sa voidaan palata hyvin lähelle nor­maa­li­ti­laa, jos suun­ni­tel­mat pitävät

07.04.2021 10:45
Milloin ja miten Suomi palautetaan normaalitilaan koronan jälkeen? Rajoitusten purkusuunnitelma hallituksen käsittelyyn lähiaikoina

Milloin ja miten Suomi pa­lau­te­taan nor­maa­li­ti­laan koronan jäl­keen? Ra­joi­tus­ten pur­ku­suun­ni­tel­ma hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn lä­hi­ai­koi­na

26.03.2021 06:30 4
Tilaajille
"Linjalta kuului kuorsausta" – Korona haastoi ammatillisen opetuksen ja osa läkähtyi etäopiskeluun, mutta Lapissa vahingot saattavat jäädä pelättyä pienemmäksi

"Lin­jal­ta kuului kuor­saus­ta" – Korona haastoi am­ma­til­li­sen ope­tuk­sen ja osa lä­käh­tyi etäo­pis­ke­luun, mutta Lapissa va­hin­got saat­ta­vat jäädä pe­lät­tyä pie­nem­mäk­si

26.11.2020 19:30
Tilaajille
Norjan ja Suomen välinen asiointiliikenne taas loppumassa – Sahausliike tympäsee kauppiasta: "Mitä sitten tehdään jos tilanne jatkuu aina vain?"

Norjan ja Suomen välinen asioin­ti­lii­ken­ne taas lop­pu­mas­sa – Sa­haus­lii­ke tym­pä­see kaup­pias­ta: "Mitä sitten tehdään jos tilanne jatkuu aina vain?"

07.11.2020 10:11
Tilaajille
Koronarajoituksista viestiessä uhkailu toimii, todellisuudesta viis
Kolumni Katja Kärki

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta vies­ties­sä uhkailu toimii, to­del­li­suu­des­ta viis

18.09.2020 17:09 2
Tilaajille
Ministeriö saa huutia suunnitteilla olevasta matkustusmallista – "Ei terveen ihmisen karanteeniin ole mitään oikeudellisia perusteita"

Mi­nis­te­riö saa huutia suun­nit­teil­la ole­vas­ta mat­kus­tus­mal­lis­ta – "Ei terveen ihmisen ka­ran­tee­niin ole mitään oi­keu­del­li­sia pe­rus­tei­ta"

18.09.2020 16:55
Tilaajille
Lapin matkailutoimijat tyrmäävät hallituksen uudet matkustuslinjaukset: kolmen vuorokauden karanteenista ja toisen testin vaatimuksesta luovuttava

Lapin mat­kai­lu­toi­mi­jat tyr­mää­vät hal­li­tuk­sen uudet mat­kus­tus­lin­jauk­set: kolmen vuo­ro­kau­den ka­ran­tee­nis­ta ja toisen testin vaa­ti­muk­ses­ta luo­vut­ta­va

17.09.2020 12:50 2
Tilaajille
STM päivitti koronavirustilanteen: Länsi-Pohjassa ei kasvomaskisuositusta tällä hetkellä, Suomen ilmaantuvuus jo 10.1, Ruotsille vihreää valoa

STM päi­vit­ti ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen: Län­si-Poh­jas­sa ei kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta tällä het­kel­lä, Suomen il­maan­tu­vuus jo 10.1, Ruot­sil­le vihreää valoa

17.09.2020 10:41
Haaparannan kaupoissa iloittiin Suomen päätöksestä – "Nyt tyttö pääsee mummin luo normaalisti"

Haa­pa­ran­nan kau­pois­sa iloit­tiin Suomen pää­tök­ses­tä – "Nyt tyttö pääsee mummin luo nor­maa­lis­ti"

11.09.2020 15:38
Tilaajille
Tuleeko norjalaisista apu Lapin matkailulle nyt, kun rajat aukaistaan? – "Niitä meidän täytyy saada tänne"

Tuleeko nor­ja­lai­sis­ta apu Lapin mat­kai­lul­le nyt, kun rajat au­kais­taan? – "Niitä meidän täytyy saada tänne"

11.09.2020 15:12 3
Tilaajille
Lomautusten päättymiset paransivat Lapin työllisyyttä heinäkuussa lähes 10 prosenttia verrattuna kesäkuun lukuihin – Työttömien määrä silti lähes 3000 enemmän kuin viime vuonna

Lo­mau­tus­ten päät­ty­mi­set pa­ran­si­vat Lapin työl­li­syyt­tä hei­nä­kuus­sa lähes 10 pro­sent­tia ver­rat­tu­na ke­sä­kuun lu­kui­hin – Työt­tö­mien määrä silti lähes 3000 enemmän kuin viime vuonna

25.08.2020 11:03
Tilaajille
Iltasanomat ja Taloussanomat: Suunnitelma matkailun Lappi-kuplasta on olemassa, hallituksessa on asiasta vääntöä

Il­tasano­mat ja Ta­lous­sa­no­mat: Suun­ni­tel­ma mat­kai­lun Lap­pi-kup­las­ta on ole­mas­sa, hal­li­tuk­ses­sa on asiasta vääntöä

25.08.2020 10:35 2
Tilaajille
Lapin tanssilavoilla saa tanssia jälleen - Lapin ensimmäiset lavatanssit Suukosken Keitaalla

Lapin tans­si­la­voil­la saa tanssia jälleen - Lapin en­sim­mäi­set la­va­tans­sit Suu­kos­ken Kei­taal­la

31.07.2020 17:23 1
Tilaajille
Koronatilanne aiheuttaa poikkeuksia käytännön järjestelyihin Lapin ammattikouluissa – "Pandemia ei ole vielä ohi, joten pitää olla varautunut"

Ko­ro­na­ti­lan­ne ai­heut­taa poik­keuk­sia käy­tän­nön jär­jes­te­lyi­hin Lapin am­mat­ti­kou­luis­sa – "Pan­de­mia ei ole vielä ohi, joten pitää olla va­rau­tu­nut"

30.07.2020 06:00
Tilaajille
Elokuussa Suomi luopuu etätyösuosituksesta ja höllentää tapahtumarajoituksia – THL: riski toiseen korona-aaltoon olemassa

Elo­kuus­sa Suomi luopuu etä­työ­suo­si­tuk­ses­ta ja höl­len­tää ta­pah­tu­ma­ra­joi­tuk­sia – THL: riski toiseen ko­ro­na-aal­toon ole­mas­sa

26.07.2020 18:02
Merkittävimmät rajoitukset ovat nyt poissa, ravintola-ala kommentoi tuoreinta muutosta – "Erityisen tärkeää yökerhoille, joihin tullaan myöhään"

Mer­kit­tä­vim­mät ra­joi­tuk­set ovat nyt poissa, ra­vin­to­la-ala kom­men­toi tuo­rein­ta muu­tos­ta – "E­ri­tyi­sen tärkeää yö­ker­hoil­le, joihin tullaan myö­hään"

13.07.2020 17:22
Pakettimatkat käyntiin heinäkuussa – ensimmäiset lomalennot suuntaavat ensi viikolla Kreikkaan

Pa­ket­ti­mat­kat käyn­tiin hei­nä­kuus­sa – en­sim­mäi­set lo­ma­len­not suun­taa­vat ensi vii­kol­la Kreik­kaan

12.07.2020 21:32
Joistain Ruotsin alueista voi nyt matkustaa Tanskaan ja Norjaan – kotimaanmatkailu huolettaa Ruotsissa

Jois­tain Ruotsin alueis­ta voi nyt mat­kus­taa Tans­kaan ja Norjaan – ko­ti­maan­mat­kai­lu huo­let­taa Ruot­sis­sa

12.07.2020 16:27