Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

STM päi­vit­ti ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen: Län­si-Poh­jas­sa ei kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta tällä het­kel­lä, Suomen il­maan­tu­vuus jo 10.1, Ruot­sil­le vihreää valoa

Siirtymäkauden liikennevalot 19.9. alkaen
Siirtymäkauden liikennevalot 19.9. alkaen
Kuva: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät tilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.

Tilannekatsauksessa olivat mukana johtaja Pasi Pohjola ja STM:stä ja ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

Tässä seuranta tilaisuudesta. Taltioinnin löydät jutun lopusta.

THL: Taneli Puumalainen:

–Euroopan tilanne on menossa huonompaan suuntaan.

–Espanja kauttaaltaan korkean ilmaantuvuuden aluetta, Ranskan tilanneon hakaloitunut.

–Ruotsi on saavuttamassa parempaa tautitilannetta, mutta ilmaantuvuus kolme kertaa suurempi kuin Suomessa.

–Tanskan tilanne vaikea ja uudelleen otettu käyttöön rajoituksia.

–Norjassa Bergenissä ja Oslossa isoja tautiryppäitä.

–Ruotsi, Norja, Islanti, Puola ja Saksa vihreitä 19.9. alkaen.

–Suomen tilanne huonontunut, ilmaantuvuus jo 10,1

–Kahden viikon keskiarvo tartunnoissa on nyt 30-40 välillä päivässä.

–Edelleen ollaan rahallisemmassa tilanteessa kevääseen nähden, mutta suunta huolestuttaa.

–Tautitapauksia todetaan erittäin tehokkaasti

–Ikäjakauma on muuttunut. Tautia todetaan nyt Suomessa eniten nuorissa aikuisissa. Ikääntyneet sairastavat selvästi vähemmän.

–Lapin sairaanhoitopiirissä trendi on ylospäin kahden viikon ajalta, Länsi-Pohjassa ei uusia tapauksia

–Kasvomaskisuositus ei ole Länsi-Pohjassa voimassa tällä hetkellä. Vain kolmessa sairaanhoitopiirissä Suomessa suositusta ei ole nyt

Pasi Pohjola STM:

–Alueellisia tartuntaryppäitä useilla alueilla. Alueviranomaisten kanssa tehdään päätöksiä toimista alueilla.

–Selvä kasvupiikki viimeisen viikon aikana, se on huolestuttavaa.

–Tilanne muuttunut, enää tartunnat eivät keskity Uudellemaalle, ryppäitä syntyy ympäri Suomea.

–Harrastuksiin, opintoihin ja vapaa-aikaan liittyviä ryppäitä tunnistetaan tällä hetkellä, pitkälti kotiperäisiä tartuntoja.

–Tartunnat tulevat pidemmässä lähikontaktissa tehokkaasti.

–Kaikki ehkäisytoimet ovat yhä tärkeitä.

Kysymyksiä:

Mikä on arvio kokonaisvaarallisuudesta tällä hetkellä?

–Koronan kuolleisuusriski on kaksin-kolminkertainen verrattuna influenssaan, tähän tulee suhtautua yhä vakavasti (Pohjola)

–Sairastuneet ovat nuorempia, sairaus on lievempi heillä. Pitää varoa tilannetta, että pääsisi väestössä leviämään (Puumalainen)

Kannattaako vapauttaa matkustamista nyt kun korona on kiihtymisvaiheessa?

–Paikallisille viranomaisille tulee lisää mahdollisuuksia puuttua taudin kulkuun. (Puumalainen)