Koronavirus Ruotsissa
Viimeisin tunti
Koronatartunnat lisääntyivät Kiirunassa ja Pajalassa – Katso tartuntatilanne kunnittain tästä

Ko­ro­na­tar­tun­nat li­sään­tyi­vät Kii­ru­nas­sa ja Pa­ja­las­sa – Katso tar­tun­ta­ti­lan­ne kun­nit­tain tästä

12:52 0
Tilaajille
Kuukausi
Toinen koronakuolema Karesuvannon hoivakodissa – kolmella muulla asukkaalla todettu koronavirus

Toinen ko­ro­na­kuo­le­ma Ka­re­su­van­non hoi­va­ko­dis­sa – kol­mel­la muulla asuk­kaal­la todettu ko­ro­na­vi­rus

29.07.2020 10:18 1
Tilaajille
Norrbottenissa 36 koronatartuntaa viikossa, päivittäiset määrät laskusuunnassa – katso kuntakohtaiset luvut tästä

Norr­bot­te­nis­sa 36 ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kos­sa, päi­vit­täi­set määrät las­ku­suun­nas­sa – katso kun­ta­koh­tai­set luvut tästä

28.07.2020 14:27 0
Tilaajille
Seitsemän uutta koronatartuntaa ja yksi kuolemantapaus Norrbottenissa – Katso kuntien tartuntaluvut tästä

Seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja yksi kuo­le­man­ta­paus Norr­bot­te­nis­sa – Katso kuntien tar­tun­ta­lu­vut tästä

22.07.2020 12:53 0
Tilaajille
Saksa poisti Ruotsin matkustusrajoitukset usean EU-maan tavoin – THL:n Mika Salminen: Suomeen matkustuksen sallimiseen voi epidemiatilanteen perusteella mennä kuukausia

Saksa poisti Ruotsin mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set usean EU-maan tavoin – THL:n Mika Sal­mi­nen: Suomeen mat­kus­tuk­sen sal­li­mi­seen voi epi­de­mia­ti­lan­teen pe­rus­teel­la mennä kuu­kau­sia

17.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Korona innosti entiset Suomen kansalaiset hakemaan kansalaisuutta takaisin – Suurlähetystöön Tukholmassa ennätysmäärä kansalaisuusilmoituksia

Korona innosti entiset Suomen kan­sa­lai­set ha­ke­maan kan­sa­lai­suut­ta ta­kai­sin – Suur­lä­he­tys­töön Tuk­hol­mas­sa en­nä­tys­mää­rä kan­sa­lai­suus­il­moi­tuk­sia

17.07.2020 11:25 0
Tilaajille
Norrbottenissa kymmenen sairaalassa, joista neljä teholla – Katso kuntakohtaiset uudet luvut

Norr­bot­te­nis­sa kym­me­nen sai­raa­las­sa, joista neljä teholla – Katso kun­ta­koh­tai­set uudet luvut

15.07.2020 14:36 0
Tilaajille
Suomi höllentää sisärajavalvontaa, Ruotsin rajaa valvotaan yhä – lomamatka ei ole hyväksyttävä syy saapua Ruotsista Suomeen, mutta kun raja on jo takana, mikään ei estä viettämästä aikaa toivomallaan tavalla

Suomi höl­len­tää si­sä­ra­ja­val­von­taa, Ruotsin rajaa val­vo­taan yhä – lo­ma­mat­ka ei ole hy­väk­syt­tä­vä syy saapua Ruot­sis­ta Suo­meen, mutta kun raja on jo takana, mikään ei estä viet­tä­mäs­tä aikaa toi­vo­mal­laan tavalla

14.07.2020 07:44 3
Tilaajille
Joistain Ruotsin alueista voi nyt matkustaa Tanskaan ja Norjaan – kotimaanmatkailu huolettaa Ruotsissa

Jois­tain Ruotsin alueis­ta voi nyt mat­kus­taa Tans­kaan ja Norjaan – ko­ti­maan­mat­kai­lu huo­let­taa Ruot­sis­sa

12.07.2020 16:27 0
Rajoitustenkin aikaan moni ruotsalainen pyrkii ja pääsee länsirajan yli – Näillä perusteluilla raja aukeaa koronarajoitusten aikana

Ra­joi­tus­ten­kin aikaan moni ruot­sa­lai­nen pyrkii ja pääsee län­si­ra­jan yli – Näillä pe­rus­te­luil­la raja aukeaa ko­ro­na­ra­joi­tus­ten aikana

10.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Monet jäivät Ruotsin koronastrategian panttivangiksi
Kolumni Vilma Romsi

Monet jäivät Ruotsin ko­ro­na­stra­te­gian pant­ti­van­gik­si

10.07.2020 06:30 0
Jällivaarassa edelleen vakava tilanne – Katso tästä Norrbottenin kuntakohtaiset tartuntamäärät

Jäl­li­vaa­ras­sa edel­leen vakava tilanne – Katso tästä Norr­bot­te­nin kun­ta­koh­tai­set tar­tun­ta­mää­rät

08.07.2020 13:02 1
Tilaajille
Haaparannan hoivakoteihin vierailukielto jo maaliskuussa, tuloksena nollalinja tartunnoissa – "Alkuaika oli yhtä koronaa vuorokauden ympäri, mutta nyt tilanne on rauhallinen"

Haa­pa­ran­nan hoi­va­ko­tei­hin vie­rai­lu­kiel­to jo maa­lis­kuus­sa, tu­lok­se­na nol­la­lin­ja tar­tun­nois­sa – "Al­kuai­ka oli yhtä koronaa vuo­ro­kau­den ympäri, mutta nyt tilanne on rau­hal­li­nen"

06.07.2020 18:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
LSHP:n kaksi koronatartuntaa samassa taloudessa Enontekiöllä – "Puolet kesän tapauksista yhteydessä Ruotsiin, puolet Etelä-Suomeen"

LSHP:n kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa samassa ta­lou­des­sa Enon­te­kiöl­lä – "Puolet kesän ta­pauk­sis­ta yh­tey­des­sä Ruot­siin, puolet Ete­lä-Suo­meen"

03.07.2020 17:29 1
Tilaajille
Ruotsissa ylittyi 70 000 koronatartunnan raja – Torstaina ilmoitettiin 41 uutta koronakuolemaa

Ruot­sis­sa ylittyi 70 000 ko­ro­na­tar­tun­nan raja – Tors­tai­na il­moi­tet­tiin 41 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa

02.07.2020 21:30 0
Norrbottenissa pandemian aikana 1 361 koronatartuntaa, Lapissa 246

Norr­bot­te­nis­sa pan­de­mian aikana 1 361 ko­ro­na­tar­tun­taa, Lapissa 246

02.07.2020 12:23 0
Tilaajille
Norrbottenissa neljä uutta koronasta johtuvaa kuolemaa

Norr­bot­te­nis­sa neljä uutta ko­ro­nas­ta joh­tu­vaa kuo­le­maa

01.07.2020 11:45 1
Tilaajille
Jällivaarassa on kaksi kolmasosaa koko läänin koronatartunnoista – Haaparannalla tilanne on hyvin rauhallinen, ei uusia tartuntoja viikkoon

Jäl­li­vaa­ras­sa on kaksi kol­mas­osaa koko läänin ko­ro­na­tar­tun­nois­ta – Haa­pa­ran­nal­la tilanne on hyvin rau­hal­li­nen, ei uusia tar­tun­to­ja viik­koon

30.06.2020 16:14 0
Tilaajille
Norrbottenissa 52 uutta koronatartuntaa

Norr­bot­te­nis­sa 52 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

30.06.2020 13:21 1
Tilaajille
200 testistä tulokset– Viisi koronatartuntaa Jällivaaran sairaalan henkilökunnalla

200 tes­tis­tä tu­lok­set– Viisi ko­ro­na­tar­tun­taa Jäl­li­vaa­ran sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nal­la

29.06.2020 10:20 0
Tilaajille