Koronavirus Ruotsissa
Ruotsi ei suunnittele koronapotilaiden lähettämistä Suomeen – sairaalat ovat sinnitelleet henkilökunnan ylitöillä

Ruotsi ei suun­nit­te­le ko­ro­na­po­ti­lai­den lä­het­tä­mis­tä Suomeen – sai­raa­lat ovat sin­ni­tel­leet hen­ki­lö­kun­nan yli­töil­lä

16.01.2021 06:00
Ruotsin parlamentti hyväksyi väliaikaisen koronalain – hallitus voi viimein asettaa kokoontumisrajoituksia ja rajoittaa kauppojen aukioloaikoja

Ruotsin par­la­ment­ti hy­väk­syi vä­li­ai­kai­sen ko­ronalain – hal­li­tus voi viimein asettaa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ja ra­joit­taa kaup­po­jen au­ki­olo­ai­ko­ja

08.01.2021 15:53
Norrbottenissa todettiin perjantaina 150 koronatartuntaa – tartuntamäärät ovat kasvaneet nopeasti ja huomattavasti

Norr­bot­te­nis­sa to­det­tiin per­jan­tai­na 150 ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­ta­mää­rät ovat kas­va­neet no­peas­ti ja huo­mat­ta­vas­ti

31.10.2020 18:27
Tilaajille
Norrbottenin sairaaloissa ei yhtään koronapotilasta lähes viikkoon – Katso kuntakohtaiset tiedot täältä

Norr­bot­te­nin sai­raa­lois­sa ei yhtään ko­ro­na­po­ti­las­ta lähes viik­koon – Katso kun­ta­koh­tai­set tiedot täältä

31.08.2020 17:11 1
Tilaajille
Norrbottenissa ei ole nyt sairaalahoidossa yhtään koronapotilasta – Tilanne on näin hyvä ensimmäistä kertaa maaliskuun jälkeen

Norr­bot­te­nis­sa ei ole nyt sai­raa­la­hoi­dos­sa yhtään ko­ro­na­po­ti­las­ta – Tilanne on näin hyvä en­sim­mäis­tä kertaa maa­lis­kuun jälkeen

27.08.2020 13:46
Tilaajille
Uusien koronatartuntojen määrä laskee Norrbottenissa – Katso kuntakohtaiset luvut täältä

Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä laskee Norr­bot­te­nis­sa – Katso kun­ta­koh­tai­set luvut täältä

24.08.2020 15:48 2
Tilaajille
"Tämä ei kerro kaunista kuvaa kansankodin kyvystä pitää perheenjäsenistään huolta" – Ruotsi muuttanee koronalinjaansa toisen aallon myötä

"Tämä ei kerro kau­nis­ta kuvaa kan­san­ko­din kyvystä pitää per­heen­jä­se­nis­tään huolta" – Ruotsi muut­ta­nee ko­ro­na­lin­jaan­sa toisen aallon myötä

19.08.2020 18:00 1
Ruotsin Tornionlaakson kunnissa ei yhtään koronatartuntaa viikkoon – Katso kuntakohtaiset tiedot täältä

Ruotsin Tor­nion­laak­son kun­nis­sa ei yhtään ko­ro­na­tar­tun­taa viik­koon – Katso kun­ta­koh­tai­set tiedot täältä

18.08.2020 14:01 1
Tilaajille
Haaparannalla kaksi, Pajalassa neljä uutta koronatartuntaa viikossa – Katso Norrbottenin kuntakohtaiset luvut tästä

Haa­pa­ran­nal­la kaksi, Pa­ja­las­sa neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kos­sa – Katso Norr­bot­te­nin kun­ta­koh­tai­set luvut tästä

13.08.2020 19:51
Tilaajille
Koronatilane tasaantunut – Norrbotten laski valmiustasoaan

Ko­ro­na­ti­la­ne ta­saan­tu­nut – Norr­bot­ten laski val­mius­ta­soaan

12.08.2020 18:00
Tilaajille
Länsirajalla ei ymmärretä Suomen viranomaisten poukkoilevaa tiedotusta – Karanteeni-info jätti monta asiaa auki

Län­si­ra­jal­la ei ym­mär­re­tä Suomen vi­ran­omais­ten pouk­koi­le­vaa tie­do­tus­ta – Ka­ran­tee­ni-in­fo jätti monta asiaa auki

11.08.2020 18:30 3
Tilaajille
Koronatartunnat lisääntyivät Kiirunassa ja Pajalassa – Katso tartuntatilanne kunnittain tästä

Ko­ro­na­tar­tun­nat li­sään­tyi­vät Kii­ru­nas­sa ja Pa­ja­las­sa – Katso tar­tun­ta­ti­lan­ne kun­nit­tain tästä

04.08.2020 12:52
Tilaajille
Toinen koronakuolema Karesuvannon hoivakodissa – kolmella muulla asukkaalla todettu koronavirus

Toinen ko­ro­na­kuo­le­ma Ka­re­su­van­non hoi­va­ko­dis­sa – kol­mel­la muulla asuk­kaal­la todettu ko­ro­na­vi­rus

29.07.2020 10:18 1
Tilaajille
Norrbottenissa 36 koronatartuntaa viikossa, päivittäiset määrät laskusuunnassa – katso kuntakohtaiset luvut tästä

Norr­bot­te­nis­sa 36 ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kos­sa, päi­vit­täi­set määrät las­ku­suun­nas­sa – katso kun­ta­koh­tai­set luvut tästä

28.07.2020 14:27
Tilaajille
Seitsemän uutta koronatartuntaa ja yksi kuolemantapaus Norrbottenissa – Katso kuntien tartuntaluvut tästä

Seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja yksi kuo­le­man­ta­paus Norr­bot­te­nis­sa – Katso kuntien tar­tun­ta­lu­vut tästä

22.07.2020 15:26
Tilaajille
Saksa poisti Ruotsin matkustusrajoitukset usean EU-maan tavoin – THL:n Mika Salminen: Suomeen matkustuksen sallimiseen voi epidemiatilanteen perusteella mennä kuukausia

Saksa poisti Ruotsin mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set usean EU-maan tavoin – THL:n Mika Sal­mi­nen: Suomeen mat­kus­tuk­sen sal­li­mi­seen voi epi­de­mia­ti­lan­teen pe­rus­teel­la mennä kuu­kau­sia

17.07.2020 18:00
Tilaajille
Korona innosti entiset Suomen kansalaiset hakemaan kansalaisuutta takaisin – Suurlähetystöön Tukholmassa ennätysmäärä kansalaisuusilmoituksia

Korona innosti entiset Suomen kan­sa­lai­set ha­ke­maan kan­sa­lai­suut­ta ta­kai­sin – Suur­lä­he­tys­töön Tuk­hol­mas­sa en­nä­tys­mää­rä kan­sa­lai­suus­il­moi­tuk­sia

17.07.2020 11:25
Tilaajille
Norrbottenissa kymmenen sairaalassa, joista neljä teholla – Katso kuntakohtaiset uudet luvut

Norr­bot­te­nis­sa kym­me­nen sai­raa­las­sa, joista neljä teholla – Katso kun­ta­koh­tai­set uudet luvut

15.07.2020 14:36
Tilaajille
Suomi höllentää sisärajavalvontaa, Ruotsin rajaa valvotaan yhä – lomamatka ei ole hyväksyttävä syy saapua Ruotsista Suomeen, mutta kun raja on jo takana, mikään ei estä viettämästä aikaa toivomallaan tavalla

Suomi höl­len­tää si­sä­ra­ja­val­von­taa, Ruotsin rajaa val­vo­taan yhä – lo­ma­mat­ka ei ole hy­väk­syt­tä­vä syy saapua Ruot­sis­ta Suo­meen, mutta kun raja on jo takana, mikään ei estä viet­tä­mäs­tä aikaa toi­vo­mal­laan tavalla

14.07.2020 07:44 3
Tilaajille
Joistain Ruotsin alueista voi nyt matkustaa Tanskaan ja Norjaan – kotimaanmatkailu huolettaa Ruotsissa

Jois­tain Ruotsin alueis­ta voi nyt mat­kus­taa Tans­kaan ja Norjaan – ko­ti­maan­mat­kai­lu huo­let­taa Ruot­sis­sa

12.07.2020 16:27