Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Linkkari
Ukrainalaisille maksuton matkustusoikeus Rovaniemen paikallisliikenteessä – voimassa heinäkuun loppuun, jatkamista arvioidaan sotatilanteen mukaan

Uk­rai­na­lai­sil­le mak­su­ton mat­kus­tus­oi­keus Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­tees­sä – voi­mas­sa hei­nä­kuun lop­puun, jat­ka­mis­ta ar­vioi­daan so­ta­ti­lan­teen mukaan

23.03.2022 11:05
Tilaajille
Paikallisbussit palaavat normaalireiteilleen Rovaniemen keskustassa – osa Ruokasenkadun pysäkeistä on uudistettu

Pai­kal­lis­bus­sit pa­laa­vat nor­maa­li­rei­teil­leen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa – osa Ruo­ka­sen­ka­dun py­sä­keis­tä on uu­dis­tet­tu

14.11.2021 15:23
Tilaajille
Waltti-lipulla tulisi päästä koulubussiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Walt­ti-li­pul­la tulisi päästä kou­lu­bus­siin

19.08.2021 09:37
Linkkari siirtyy ensi viikolla talviaikatauluihin

Link­ka­ri siirtyy ensi vii­kol­la tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

03.08.2021 14:54
Paikallisliikenteen reitteihin muutoksia Rovaniemellä – Poromiehentien pysäkointialue muuttuu bussipysäkiksi

Pai­kal­lis­lii­ken­teen reit­tei­hin muu­tok­sia Ro­va­nie­mel­lä – Po­ro­mie­hen­tien py­sä­koin­tia­lue muuttuu bus­si­py­sä­kik­si

25.05.2021 10:55
Tilaajille
Mobiililippu käyttöön Linkkarissa – lippuja voi ostaa myös automaatista, joka tulee Rinteenkulmaan

Mo­bii­li­lip­pu käyt­töön Link­ka­ris­sa – lippuja voi ostaa myös au­to­maa­tis­ta, joka tulee Rin­teen­kul­maan

26.02.2021 12:24
Linkkarin linjat palaavat maanantaina normaalireiteille Rovaniemellä

Link­ka­rin linjat pa­laa­vat maa­nan­tai­na nor­maa­li­rei­teil­le Ro­va­nie­mel­lä

13.11.2020 07:56
Linkkarin reitit palaavat Ruokasenkadulle Rovaniemellä – Paikallisliikenteen poikkeusreitit voimassa ensi vuoteen asti

Link­ka­rin reitit pa­laa­vat Ruo­ka­sen­ka­dul­le Ro­va­nie­mel­lä – Pai­kal­lis­lii­ken­teen poik­keus­rei­tit voi­mas­sa ensi vuoteen asti

11.08.2020 14:32
Tilaajille
Linkkarin keskuspysäkki palaa Ruokasenkadulle – Talviaikatauluihin siirrytään ensi viikolla

Link­ka­rin kes­kus­py­säk­ki palaa Ruo­ka­sen­ka­dul­le – Tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin siir­ry­tään ensi vii­kol­la

03.08.2020 14:47
Linja 4 ei liikennöi Rovaniemellä Jokiväylän ja Opintien pysäkkien kautta ensi maanantaina ja tiistaina

Linja 4 ei lii­ken­nöi Ro­va­nie­mel­lä Jo­ki­väy­län ja Opin­tien py­säk­kien kautta ensi maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

29.07.2020 13:59
Tilaajille
Urheilukatu meni tukkoon Rovaniemellä kun  yksityiset parkkeeraavat linja-autopysäkeille – "Lukekaa hyvät autoilijat liikennemerkkejä"

Ur­hei­lu­ka­tu meni tukkoon Ro­va­nie­mel­lä kun yk­si­tyi­set park­kee­raa­vat lin­ja-au­to­py­sä­keil­le – "Lu­ke­kaa hyvät au­toi­li­jat lii­ken­ne­merk­ke­jä"

04.06.2020 14:20 3
Tilaajille
Linkkarin reitteihin muutoksia kesäksi – Keskustan pääpysäkki siirtyy Ruokasenkadulta Urheilukadulle

Link­ka­rin reit­tei­hin muu­tok­sia kesäksi – Kes­kus­tan pää­py­säk­ki siirtyy Ruo­ka­sen­ka­dul­ta Ur­hei­lu­ka­dul­le

28.05.2020 09:29
Ruokasenkadun remontti myllää uusiksi Linkkarin reitit Rovaniemellä – Ajantasauspysäkki siirtyy Urheilukadulle

Ruo­ka­sen­ka­dun re­mont­ti myllää uusiksi Link­ka­rin reitit Ro­va­nie­mel­lä – Ajan­ta­saus­py­säk­ki siirtyy Ur­hei­lu­ka­dul­le

25.05.2020 14:01
Tilaajille
Vesihuoltotyömaa muuttaa Linkkarin linjan 14 reittiä Rovaniemellä

Ve­si­huol­to­työ­maa muuttaa Link­ka­rin linjan 14 reittiä Ro­va­nie­mel­lä

14.05.2020 14:49
Tilaajille
Paikallisliikenne Linkkari siirtyy keskiviikkona kesäaikatauluihin

Pai­kal­lis­lii­ken­ne Link­ka­ri siirtyy kes­ki­viik­ko­na ke­sä­ai­ka­tau­lui­hin

31.03.2020 11:05
Vammaisten henkilöiden maksuton joukkoliikenne otetaan kokeiluun Rovaniemellä – vuoden aikana seurataan kävijämääriä, jatkosta päätetään ensi vuoden lopulla

Vam­mais­ten hen­ki­löi­den mak­su­ton jouk­ko­lii­ken­ne otetaan ko­kei­luun Ro­va­nie­mel­lä – vuoden aikana seu­ra­taan kä­vi­jä­mää­riä, jat­kos­ta pää­te­tään ensi vuoden lopulla

22.10.2019 17:39
Tilaajille
Rovaniemen tekninen lautakunta suunnittelee vammaisille maksutonta joukkoliikennettä – asiasta päätetään ensi viikolla

Ro­va­nie­men tek­ni­nen lau­ta­kun­ta suun­nit­te­lee vam­mai­sil­le mak­su­ton­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä – asiasta pää­te­tään ensi vii­kol­la

17.10.2019 10:43