kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Uusi Rovaniemi suosittelee
Viimeisin 24 tuntia
"Tällaisia tappiollisia kaavoja ei saisi tuoda päätöksentekoon" – kaupunginarkkitehti soimaa Rovaniemen kaavoitusta taloudellisten vaikutusten unohtamisesta

"Täl­lai­sia tap­piol­li­sia kaavoja ei saisi tuoda pää­tök­sen­te­koon" – kau­pun­gin­ark­ki­teh­ti soimaa Ro­va­nie­men kaa­voi­tus­ta ta­lou­del­lis­ten vai­ku­tus­ten unoh­ta­mi­ses­ta

04.10.2022 15:19 5
Tilaajille
Kuukausi
Oletko sinäkin jonottanut tähän pieneen kauppaan? Asemieskadun K-market sulkee ovensa perjantaina

Oletko sinäkin jo­not­ta­nut tähän pieneen kaup­paan? Ase­mies­ka­dun K-mar­ket sulkee ovensa per­jan­tai­na

29.09.2022 10:55 15
Tilaajille
Sielunpaimen, esimies ja puheenjohtaja – Rovaniemen uusi kirkkoherra Ilari Kinnunen nimitettiin viimein virkaansa

Sie­lun­pai­men, esimies ja pu­heen­joh­ta­ja – Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra Ilari Kin­nu­nen ni­mi­tet­tiin viimein vir­kaan­sa

28.09.2022 12:10 1
Tilaajille
Rovaniemen palloseuran entisen bingotalon väri vaihtuu peruskorjauksessa – rakennukselle ei ole määritelty rakentamistapaohjetta

Ro­va­nie­men pal­lo­seu­ran entisen bin­go­ta­lon väri vaihtuu pe­rus­kor­jauk­ses­sa – ra­ken­nuk­sel­le ei ole mää­ri­tel­ty ra­ken­ta­mis­ta­pa­oh­jet­ta

27.09.2022 15:07 8
Tilaajille
"Illan mietin, että nyt voisi olla sen kirpputorin aika" – Rovaniemen keskustaan avataan uusi kirpputori, jonka pöydät muovautuvat myyjiensä näköisiksi

"Illan mietin, että nyt voisi olla sen kirp­pu­to­rin aika" – Ro­va­nie­men kes­kus­taan avataan uusi kirp­pu­to­ri, jonka pöydät muo­vau­tu­vat myy­jien­sä nä­köi­sik­si

23.09.2022 15:30 4
Tilaajille
"Kun menee kotiin, on ihanan raikas olo" – rovaniemeläiset koululaiset lähtevät lähes joka perjantai viettämään koulupäivää metsään

"Kun menee kotiin, on ihanan raikas olo" – ro­va­nie­me­läi­set kou­lu­lai­set läh­te­vät lähes joka per­jan­tai viet­tä­mään kou­lu­päi­vää metsään

21.09.2022 19:00
Tilaajille
"Tavoitteena on olla toistuvasti neljän parhaan joukossa" – Rovaniemen kiekko aikoo taistella taas kannusta

"Ta­voit­tee­na on olla tois­tu­vas­ti neljän parhaan jou­kos­sa" – Ro­va­nie­men kiekko aikoo tais­tel­la taas kan­nus­ta

21.09.2022 14:00
Tilaajille
Metsälän näköinen Manner – Rovaniemeläisen kodinkonemyyjän esikoisdekkari vie lukijan Kantokadulle ja Katajarannan punaiselle tuvalle

Met­sä­län nä­köi­nen Manner – Ro­va­nie­me­läi­sen ko­din­ko­ne­myy­jän esi­kois­dek­ka­ri vie lukijan Kan­to­ka­dul­le ja Ka­ta­ja­ran­nan pu­nai­sel­le tuvalle

20.09.2022 15:29 3
Tilaajille
"On ihanaa, että perinne jatkuu vuosi vuodelta" – Rovaniemen Cineman maanantainäytöksissä näkee elokuvia, jotka ovat saaneet vähemmän huomiota

"On ihanaa, että perinne jatkuu vuosi vuo­del­ta" – Ro­va­nie­men Cineman maa­nan­tai­näy­tök­sis­sä näkee elo­ku­via, jotka ovat saaneet vä­hem­män huo­mio­ta

20.09.2022 08:26 2
Tilaajille
"Kirpsakkaa, niin kuin kuuluukin, mutta hyvää" – näin valmistuu puolukkahillo marttojen tapaan

"Kirp­sak­kaa, niin kuin kuu­luu­kin, mutta hyvää" – näin val­mis­tuu puo­luk­ka­hil­lo mart­to­jen tapaan

14.09.2022 12:17
Tilaajille
Sampokeskus saa virtaa 165 aurinkopaneelista – taustalla ovat ilmastosyyt ja energiatehokkuuden lisääminen

Sam­po­kes­kus saa virtaa 165 au­rin­ko­pa­nee­lis­ta – taus­tal­la ovat il­mas­to­syyt ja ener­gia­te­hok­kuu­den li­sää­mi­nen

13.09.2022 15:27 3
Tilaajille
Rovaniemen Valtakadun uusi liikenneympyrä on kohta käytössä – peruskorjauksen pitäisi valmistua ensi vuoden lokakuussa

Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dun uusi lii­ken­ne­ym­py­rä on kohta käy­tös­sä – pe­rus­kor­jauk­sen pitäisi val­mis­tua ensi vuoden lo­ka­kuus­sa

13.09.2022 15:23
Tilaajille
"Kuin maaseudun vanhoilla markkinoilla" – paikalliset tuottajat palaavat vuosittain Sadonkorjuumarkkinoille

"Kuin maa­seu­dun van­hoil­la mark­ki­noil­la" – pai­kal­li­set tuot­ta­jat pa­laa­vat vuo­sit­tain Sa­don­kor­juu­mark­ki­noil­le

06.09.2022 08:00
Tilaajille
Äänestä kesän paras valokuva – Katso Kesäfoto-kisan upeat finalistit ja anna ääni suosikillesi

Äänestä kesän paras va­lo­ku­va – Katso Ke­sä­fo­to-ki­san upeat fi­na­lis­tit ja anna ääni suo­si­kil­le­si

05.09.2022 15:02
Vanhemmat
Pysäköintivirhemaksun syyksi paljastui uusi liikennemerkki – Pihakadulla autoillaan jalankulkijoiden ehdoilla

Py­sä­köin­ti­vir­he­mak­sun syyksi pal­jas­tui uusi lii­ken­ne­merk­ki – ­Pi­ha­ka­dul­la au­toil­laan ja­lan­kul­ki­joi­den eh­doil­la

01.09.2022 16:26 1
Tilaajille
Henkilökohtaisista avustajista on tällä hetkellä Rovaniemellä pulaa, ja se vaikeuttaa avustettavien arkea – Ala voi antaa jopa vuosien työsuhteen, ja pitkäaikaisen ystävyyden

Hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta avus­ta­jis­ta on tällä het­kel­lä Ro­va­nie­mel­lä pulaa, ja se vai­keut­taa avus­tet­ta­vien arkea – Ala voi antaa jopa vuosien työ­suh­teen, ja pit­kä­ai­kai­sen ys­tä­vyy­den

31.08.2022 08:00 3
Tilaajille
Tiedätkö, mitä lapsesi älypuhelimessa tapahtuu? – Kouluikäisten uhkailevat viestit ovat yleistyneet Rovaniemellä

Tie­dät­kö, mitä lapsesi äly­pu­he­li­mes­sa ta­pah­tuu? – Kou­lu­ikäis­ten uh­kai­le­vat viestit ovat yleis­ty­neet Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2022 10:12 2
Tilaajille
Triathlonia intohimolla ja poltteella – Rovaniemeläinen Jaana Leminen-Lahdenperä, 61, jäi kahdeksan vuotta sitten koukkuun lajiin, joka tuntuu monelle ylitsepääsemättömältä

Triath­lo­nia in­to­hi­mol­la ja polt­teel­la – Ro­va­nie­me­läi­nen Jaana Le­mi­nen-Lah­den­pe­rä, 61, jäi kah­dek­san vuotta sitten kouk­kuun lajiin, joka tuntuu monelle ylit­se­pää­se­mät­tö­mäl­tä

23.08.2022 13:11
Tilaajille
Ensin kaatopaikka, sitten laskettelurinne ja nyt alamäkipyöräilyn mekka – Rovaniemen Rokelle rakentui arvostettu maastopyöräilyrata harrastajavoimin

Ensin kaa­to­paik­ka, sitten las­ket­te­lu­rin­ne ja nyt ala­mä­ki­pyö­räi­lyn mekka – Ro­va­nie­men Rokelle ra­ken­tui ar­vos­tet­tu maas­to­pyö­räi­ly­ra­ta har­ras­ta­ja­voi­min

17.08.2022 15:07
Tilaajille