KUNNIAMERKIT: Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi tämän vuoden kun­nia­mer­kit – katso Lapin pal­ki­tut

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Uusi Rovaniemi suosittelee
Viikko
Miksi elämä lähti väärille urille – Lapin ylioppilasteatteri kantaesittää sodankyläläisen Tiinaliisa Multamäen näytelmän, joka pohjautuu nuorten vankien koulukokemuksiin

Miksi elämä lähti vää­ril­le urille – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ri kan­ta­esit­tää so­dan­ky­lä­läi­sen Tii­na­lii­sa Mul­ta­mäen näy­tel­män, joka poh­jau­tuu nuorten vankien kou­lu­ko­ke­muk­siin

01.12.2021 10:59
Tilaajille
Rovaniemelle sijoittuvaa uutta rikossarjaa aletaan kuvata kaupungissa tammikuussa – nyt etsitään avustajia

Ro­va­nie­mel­le si­joit­tu­vaa uutta ri­kos­sar­jaa aletaan kuvata kau­pun­gis­sa tam­mi­kuus­sa – nyt et­si­tään avus­ta­jia

01.12.2021 12:41
Tilaajille
Gallup: Rovaniemen Napapiirillä kuhisee jälleen matkailijoita – Tapasimme heistä kahdeksan

Gallup: Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä kuhisee jälleen mat­kai­li­joi­ta – Ta­pa­sim­me heistä kah­dek­san

29.11.2021 15:58 2
Tilaajille
93-vuotias Pentti Tirri lähtee verstaalle joka tiistai – harrastanut puutöitä Rovaniemen kansalaisopistossa yli 50 vuotta

93-vuo­tias Pentti Tirri lähtee vers­taal­le joka tiistai – har­ras­ta­nut puu­töi­tä Ro­va­nie­men kan­sa­lais­opis­tos­sa yli 50 vuotta

29.11.2021 15:34
Tilaajille
Rovaniemi vetää matkailijoita Euroopasta, mutta uusi variantti luo epävarmuutta alkavaan kauteen

Ro­va­nie­mi vetää mat­kai­li­joi­ta Eu­roo­pas­ta, mutta uusi va­riant­ti luo epä­var­muut­ta al­ka­vaan kauteen

29.11.2021 16:07 4
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
"Nyt jos koskaan jooga on ajankohtainen asia" – rovaniemeläinen Mimmu Rinne luottaa shaktajoogan elvyttävään voimaan

"Nyt jos koskaan jooga on ajan­koh­tai­nen asia" – ro­va­nie­me­läi­nen Mimmu Rinne luottaa shak­ta­joo­gan el­vyt­tä­vään voimaan

25.11.2021 10:02
Tilaajille
"Hyvää ilmapiiriä ei voi näytellä" – Mustosten palkitussa rovaniemeläiskaupassa tehdään töitä tosissaan mutta ei totisena

"Hyvää il­ma­pii­riä ei voi näy­tel­lä" – Mus­tos­ten pal­ki­tus­sa ro­va­nie­me­läis­kau­pas­sa tehdään töitä to­sis­saan mutta ei to­ti­se­na

24.11.2021 15:31 1
Tilaajille
Rovaniemen varhaiskasvatus ongelmissa: Päiväkoti tyhjennettiin ja piha jyrättiin, nyt se otetaankin taas käyttöön – suunnitteilla myös vuokra-ale yksityiselle

Ro­va­nie­men var­hais­kas­va­tus on­gel­mis­sa: Päi­vä­ko­ti tyh­jen­net­tiin ja piha jy­rät­tiin, nyt se ote­taan­kin taas käyt­töön – suun­nit­teil­la myös vuok­ra-ale yk­si­tyi­sel­le

24.11.2021 09:25 1
Tilaajille
Moni haluaa poimia kuusesta tuntemattoman lapsen lahjatoiveen – auttaa voi myös tukemalla ensi vuoden harrastuksia

Moni haluaa poimia kuu­ses­ta tun­te­mat­to­man lapsen lah­ja­toi­veen – auttaa voi myös tu­ke­mal­la ensi vuoden har­ras­tuk­sia

23.11.2021 15:07 1
Tilaajille
Rokottamattomilla ja rokotetuilla on Rovaniemellä erilaiset koronatestiohjeet – saako tuplarokotettu mennä testiin muulloinkin?

Ro­kot­ta­mat­to­mil­la ja ro­ko­te­tuil­la on Ro­va­nie­mel­lä eri­lai­set ko­ro­na­tes­ti­oh­jeet – saako tup­la­ro­ko­tet­tu mennä testiin muul­loin­kin?

24.11.2021 08:48
Tilaajille
Käsityöläiset ovat keksineet uusia tuotteita korona-aikana – katso tästä Rovaniemen joulumyyjäiset

Kä­si­työ­läi­set ovat kek­si­neet uusia tuot­tei­ta ko­ro­na-ai­ka­na – katso tästä Ro­va­nie­men jou­lu­myy­jäi­set

25.11.2021 09:13
Tilaajille
Yhdeksänvuotias rovaniemeläispoika Urho Kuokkanen elokuvan pääosassa – ohjaajana palkittu Teemu Nikki

Yh­dek­sän­vuo­tias ro­va­nie­me­läis­poi­ka Urho Kuok­ka­nen elo­ku­van pää­osas­sa – oh­jaa­ja­na pal­kit­tu Teemu Nikki

23.11.2021 10:07
Tilaajille
Damianin kirje joulupukille löytyi pesulan pyykkien seasta Rovaniemellä – pesula toimitti kirjeen perille

Da­mia­nin kirje jou­lu­pu­kil­le löytyi pesulan pyyk­kien seasta Ro­va­nie­mel­lä – pesula toi­mit­ti kirjeen perille

18.11.2021 15:15
Tilaajille
”Koulu ei saa olla pelkopaikka” – Tokaluokkalaiset Mimmi ja Oona käynnistivät Syväsenvaaran koulussa Kiusaamisvapaa vyöhyke -kampanjan

”Koulu ei saa olla pel­ko­paik­ka” – To­ka­luok­ka­lai­set Mimmi ja Oona käyn­nis­ti­vät Sy­vä­sen­vaa­ran kou­lus­sa Kiu­saa­mis­va­paa vyöhyke -kam­pan­jan

18.11.2021 10:02 1
Tilaajille
Kestävämpi valinta – Rovaniemeläinen Arctic Flora valmistaa hamppukankaasta pussilakanoita ja muita kodin tekstiilejä

Kes­tä­väm­pi valinta – ­Ro­va­nie­me­läi­nen Arctic Flora val­mis­taa hamp­pu­kan­kaas­ta pus­si­la­ka­noi­ta ja muita kodin teks­tii­le­jä

17.11.2021 12:02
Tilaajille
Lepo, luonto, rutiinit ja rutiinien rikkominen  –  rovaniemeläiset personal trainerit vinkkaavat, mistä saat energiaa ja selätät kaamoksen

Lepo, luonto, ru­tii­nit ja ru­tii­nien rik­ko­mi­nen – ro­va­nie­me­läi­set per­so­nal trai­ne­rit vink­kaa­vat, mistä saat ener­giaa ja selätät kaa­mok­sen

16.11.2021 14:30 1
Tilaajille
Joulupukin uusi kaupunkitoimisto ei huoleta Napapiirillä

Jou­lu­pu­kin uusi kau­pun­ki­toi­mis­to ei huoleta Na­pa­pii­ril­lä

15.11.2021 14:38
Tilaajille
Uusi Rovaniemi palkittiin kaupunkilehtien juttukilpailussa kahdella hopeasijalla

Uusi Ro­va­nie­mi pal­kit­tiin kau­pun­ki­leh­tien jut­tu­kil­pai­lus­sa kah­del­la ho­pea­si­jal­la

12.11.2021 09:17 6
Keikalle Lampelaan – Rockbändien esiintymispaikat ovat vähentyneet Rovaniemellä, mutta yksi uusi on syntymässä Aittatielle

Kei­kal­le Lam­pe­laan – ­Rock­bän­dien esiin­ty­mis­pai­kat ovat vä­hen­ty­neet Ro­va­nie­mel­lä, mutta yksi uusi on syn­ty­mäs­sä Ait­ta­tiel­le

09.11.2021 14:56 3
Tilaajille
”Oulun ottelu harmittaa” – RoPSin kausi oli urheilullisesti hyvä, mutta taloudellisesti huono, arvioi seurajohtaja Risto Niva.

”Oulun ottelu har­mit­taa” – RoPSin kausi oli ur­hei­lul­li­ses­ti hyvä, mutta ta­lou­del­li­ses­ti huono, arvioi seu­ra­joh­ta­ja Risto Niva.

09.11.2021 14:20 1
Tilaajille