kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Presidentinvaalit
Kuukausi
Ulkopolitiikka vaatii osaamista, ja haasteita on nyt luvassa
Mielipidekirjoitus

Ul­ko­po­li­tiik­ka vaatii osaa­mis­ta, ja haas­tei­ta on nyt luvassa

16.02.2024 19:00 1
Henkilövaalien perusteella ei voi tehdä olettamuksia kannatusmuutoksista Lapissa
Mielipidekirjoitus

Hen­ki­lö­vaa­lien pe­rus­teel­la ei voi tehdä olet­ta­muk­sia kan­na­tus­muu­tok­sis­ta Lapissa

16.02.2024 11:00 1
Onnea uudelle tasavallan presidentille – kisa oli tiukka, ja Lappi olisi valinnut toisin
Pääkirjoitus

Onnea uudelle ta­sa­val­lan pre­si­den­til­le – kisa oli tiukka, ja Lappi olisi va­lin­nut toisin

11.02.2024 22:00 17
Tilaajille
Löydät presidentinvaalien tulospalvelun tästä

Löydät pre­si­den­tin­vaa­lien tu­los­pal­ve­lun tästä

11.02.2024 17:21
Halla-aho pitää protestointia puhemiesvaalissa keskisormen näyttämisenä häntä presidentinvaaleissa äänestäneille – Kulmuni asettui Stubbin taakse

Hal­la-aho pitää pro­tes­toin­tia pu­he­mies­vaa­lis­sa kes­ki­sor­men näyt­tä­mi­se­nä häntä pre­si­den­tin­vaa­leis­sa ää­nes­tä­neil­le – Kulmuni asettui Stubbin taakse

06.02.2024 15:05 15
Vanhemmat
Kun presidenttipari lähetti meille kirjeen
Pääkirjoitus

Kun pre­si­dent­ti­pa­ri lähetti meille kirjeen

01.02.2024 05:10
Presidentillistä tähtipölyä
Kolumni

Pre­si­den­til­lis­tä täh­ti­pö­lyä

25.01.2024 05:33
Lapissa uurnilla kävi kuhina, lähes puolet äänesti presidentinvaaleissa ennakkoon – aktiivisimmin ääniä annettiin Kolarissa ja Pellossa

Lapissa uur­nil­la kävi kuhina, lähes puolet äänesti pre­si­den­tin­vaa­leis­sa en­nak­koon – ak­tii­vi­sim­min ääniä an­net­tiin Ko­la­ris­sa ja Pel­los­sa

24.01.2024 12:18 6
Tilaajille
Pakkanen verottanut ennakkoäänestäjiä, Lapissa aktiivisimmin uurnalla on käyty Pellossa ja Posiolla

Pak­ka­nen ve­rot­ta­nut en­nak­koää­nes­tä­jiä, Lapissa ak­tii­vi­sim­min uur­nal­la on käyty Pel­los­sa ja Po­siol­la

21.01.2024 15:48 10
Tilaajille
Kansanvallan juhlaviikot alkavat keskiviikkona – pitäisikö sähköistä äänestämistä edistää uudelleen?
Pääkirjoitus

Kan­san­val­lan juh­la­vii­kot alkavat kes­ki­viik­ko­na – pi­täi­si­kö säh­köis­tä ää­nes­tä­mis­tä edistää uu­del­leen?

16.01.2024 17:00 2
Paavo Väyrynen pyytää Postia selvittämään kadonneiden kannattajakorttien arvoituksen

Paavo Väy­ry­nen pyytää Postia sel­vit­tä­mään ka­don­nei­den kan­nat­ta­ja­kort­tien ar­voi­tuk­sen

26.12.2023 15:20 39
Jos ihmisiä työnnetään pohjoiseen talvella, tulee ruumiita – presidenttiehdokas Mika Aaltola pelkää Venäjän avaavan kylmän reitin Suomeen

Jos ihmisiä työn­ne­tään poh­joi­seen tal­vel­la, tulee ruu­mii­ta – pre­si­dent­ti­eh­do­kas Mika Aaltola pelkää Venäjän avaavan kylmän reitin Suomeen

17.12.2023 11:00 13
Tilaajille
Paavo Väyrynen toivoo edelleen saavansa maanantain ja tiistain postissa muhkean kannattajakorttikasan – aika loppuu tiistaina kello 16

Paavo Väy­ry­nen toivoo edel­leen saa­van­sa maa­nan­tain ja tiis­tain pos­tis­sa muhkean kan­nat­ta­ja­kort­ti­ka­san – aika loppuu tiis­tai­na kello 16

09.12.2023 11:37 12
Tilaajille
Väyrysestä ei tule koskaan presidenttiä, tuskin enää ehdokastakaan
Kolumni

Väy­ry­ses­tä ei tule koskaan pre­si­dent­tiä, tuskin enää eh­do­kas­ta­kaan

17.10.2023 05:00 29
Niinistö jatkokaudelle poikkeuslailla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nii­nis­tö jat­ko­kau­del­le poik­keus­lail­la

14.09.2023 05:01 5
Vasemmistoliiton Li Andersson ilmoittautui mukaan presidenttikisaan

Va­sem­mis­to­lii­ton Li An­ders­son il­moit­tau­tui mukaan pre­si­dent­ti­ki­saan

13.09.2023 15:36
Pekka Haavisto nousi suosituimmaksi presidenttiehdokkaaksi Uutissuomalaisen kyselyssä

Pekka Haa­vis­to nousi suo­si­tuim­mak­si pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si Uu­tis­suo­ma­lai­sen ky­se­lys­sä

12.09.2023 13:00 8
Presidenttiehdokas Aaltola ehdottaa ydinasepykäliä ja luopuisi Pariisin rauhansopimuksen aserajoituksista – "Kun maailmanpoliittinen tilanne huononee, on jo myöhäistä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Aaltola eh­dot­taa ydin­ase­py­kä­liä ja luo­pui­si Pa­rii­sin rau­han­so­pi­muk­sen ase­ra­joi­tuk­sis­ta – "Kun maail­man­po­liit­ti­nen tilanne huo­no­nee, on jo myö­häis­tä"

09.09.2023 18:30
Tilaajille
Pekka Haavisto tapasi lukiolaisia Rovaniemellä: "On hirveän tärkeää, ettei maan anneta jakautua kahtia" – illalla Haavisto pyörittää levyjä dj-keikalla ravintolassa

Pekka Haa­vis­to tapasi lu­kio­lai­sia Ro­va­nie­mel­lä: "On hirveän tär­keää, ettei maan anneta ja­kau­tua kahtia" – illalla Haa­vis­to pyö­rit­tää levyjä dj-kei­kal­la ra­vin­to­las­sa

01.09.2023 15:44 25
Tilaajille
Kristillisdemokraattien puoluehallitus esittää Sari Essayahia presidenttiehdokkaaksi

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien puo­lue­hal­li­tus esittää Sari Es­saya­hia pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

24.08.2023 20:45 4