Presidentinvaalit
Valko-Venäjän oppositiojohtaja kehotti EU:ta olemaan tunnustamatta presidentinvaalien väärennettyjä tuloksia – "Herra Lukashenko on menettänyt legitimiteettinsä kansakuntamme ja maailman silmissä"

Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio­joh­ta­ja kehotti EU:ta olemaan tun­nus­ta­mat­ta pre­si­den­tin­vaa­lien vää­ren­net­ty­jä tu­lok­sia – "Herra Lu­kas­hen­ko on me­net­tä­nyt le­gi­ti­mi­teet­tin­sä kan­sa­kun­tam­me ja maail­man sil­mis­sä"

19.08.2020 11:10 0
Puolan presidentinvaalien ovensuukysely povaa hyvin tiukkaa kisaa – istuva presidentti niukassa johdossa

Puolan pre­si­den­tin­vaa­lien oven­suu­ky­se­ly povaa hyvin tiukkaa kisaa – istuva pre­si­dent­ti niu­kas­sa joh­dos­sa

12.07.2020 22:41 0
Moni ei tiedä vielä suosikkiaan seuraavaksi presidentiksi – Sanna Marin on noussut Pekka Haaviston tuntumaan, mutta kiinnostaako tehtävä häntä?

Moni ei tiedä vielä suo­sik­kiaan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si – Sanna Marin on noussut Pekka Haa­vis­ton tun­tu­maan, mutta kiin­nos­taa­ko tehtävä häntä?

02.07.2020 07:00 2
Jakautunut Puola valitsee presidentinvaaleissa demokratian ja autoritaarisen linjan väliltä – Taustalla hämmentävät "pakkovaalit", joissa ei annettu yhtään ääntä

Ja­kau­tu­nut Puola va­lit­see pre­si­den­tin­vaa­leis­sa de­mo­kra­tian ja au­to­ri­taa­ri­sen linjan väliltä – Taus­tal­la häm­men­tä­vät "pak­ko­vaa­lit", joissa ei annettu yhtään ääntä

27.06.2020 20:32 0