Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Paavo Väyrynen
Paavo Väyrynen liittyi Tiktokiin kolmeminuuttisella nuoruusmuistelulla – vain muutamat lappilaisehdokkaat kampanjoivat nuorten suosikkisovelluksessa

Paavo Väy­ry­nen liittyi Tik­to­kiin kol­me­mi­nuut­ti­sel­la nuo­ruus­muis­te­lul­la – vain muu­ta­mat lap­pi­lais­eh­dok­kaat kam­pan­joi­vat nuorten suo­sik­ki­so­vel­luk­ses­sa

03.03.2023 18:00 11
Tilaajille
Onko keskusta enää Lapin suurin? Oletko Väyrysen opetuslapsi, Katri Kulmuni? Kuuntele podcastista, mitä tutkija ja kansanedustaja vastaavat

Onko kes­kus­ta enää Lapin suurin? Oletko Väy­ry­sen ope­tus­lap­si, Katri Kul­mu­ni? Kuun­te­le pod­cas­tis­ta, mitä tutkija ja kan­san­edus­ta­ja vas­taa­vat

02.03.2023 05:00 8
"Pian myönnetään, että olen ollut oikeassa" – kansanedustajaehdokkaaksi nimetty Paavo Väyrynen uskoo ulkopoliittisten näkemystensä saavan tunnustusta jo lähikuukausina

"Pian myön­ne­tään, että olen ollut oi­keas­sa" – kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaak­si nimetty Paavo Väy­ry­nen uskoo ul­ko­po­liit­tis­ten nä­ke­mys­ten­sä saavan tun­nus­tus­ta jo lä­hi­kuu­kau­si­na

13.01.2023 14:58 61
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Lin­jam­me on selvä" – Kul­mu­ni, Junt­ti­la ja Kai­san­lah­ti vas­taa­vat ky­sy­myk­seen heidän po­liit­ti­ses­ta lin­jas­taan

13.01.2023 08:37 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on kes­kus­tan linja?

12.01.2023 16:37 1
Tilaajille
Putinpuhdasta palturia taas tarjolla
Kolumni

Pu­tin­puh­das­ta pal­tu­ria taas tar­jol­la

12.01.2023 05:00 37
Tilaajille
Kuka päättää, mistä vaaleissa puhutaan – Lapissa yksi mies on itse puheenaihe
Kolumni

Kuka päät­tää, mistä vaa­leis­sa pu­hu­taan – Lapissa yksi mies on itse pu­heen­ai­he

11.01.2023 06:00 12
Tilaajille
Keskustan ehdokkaakseen nimeämä Paavo Väyrynen jatkaa yhä Venäjän hyökkäyssotaa ymmärtäviä lausuntojaan, mikä voi syventää puolueen kannatuskriisiä
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan eh­dok­kaak­seen nimeämä Paavo Väy­ry­nen jatkaa yhä Venäjän hyök­käys­so­taa ym­mär­tä­viä lau­sun­to­jaan, mikä voi sy­ven­tää puo­lueen kan­na­tus­krii­siä

10.01.2023 17:00 42
Tilaajille
Paavo Väyrynen keskustan Peräpohjolan piirin eduskuntavaaliehdokkaaksi – "Valinta oli yksimielinen"

Paavo Väy­ry­nen kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan piirin edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si – "­Va­lin­ta oli yk­si­mie­li­nen"

09.01.2023 21:59 65
Tilaajille
Paavo Väyrysen eduskuntavaaliehdokkuus jäi ratkaisematta, siirtyy ensi vuoden puolelle – "Piirihallituksessa on hänen ehdokkuuttaan kannattavia ja niitä, jotka ovat sitä vastaan"

Paavo Väy­ry­sen edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kuus jäi rat­kai­se­mat­ta, siirtyy ensi vuoden puo­lel­le – "Pii­ri­hal­li­tuk­ses­sa on hänen eh­dok­kuut­taan kan­nat­ta­via ja niitä, jotka ovat sitä vas­taan"

13.12.2022 19:23 29
Tilaajille
Päiväkirja: Toimittajan työ Lapissa alkoi puhelulla Paavo Väyryselle
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Toi­mit­ta­jan työ Lapissa alkoi pu­he­lul­la Paavo Väy­ry­sel­le

09.12.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa vaa­lei­hin, Väy­ry­nen

08.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Paavo Väyrynen haluaa eduskuntavaaleissa ehdolle Lapista – keskustan Peräpohjolan piirin listalla on vielä tilaa

Paavo Väy­ry­nen haluaa edus­kun­ta­vaa­leis­sa ehdolle Lapista – kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan piirin lis­tal­la on vielä tilaa

02.12.2022 15:23 22
Tilaajille
Paavo Väyrynen: "Peruutan peruutukseni, olen ehdolla eduskuntaan"

Paavo Väy­ry­nen: "Pe­ruu­tan pe­ruu­tuk­se­ni, olen ehdolla edus­kun­taan"

01.12.2022 09:06 40
Tilaajille
Väyrysen äkkijarrutus hämmentää Lapissa: "Minulla on kunnioitusta hänen uraansa kohtaan, mutta..."

Väy­ry­sen äk­ki­jar­ru­tus häm­men­tää La­pis­sa: "Mi­nul­la on kun­nioi­tus­ta hänen uraansa koh­taan, mut­ta..."

19.10.2022 18:00 25
Tilaajille
Helsingistä ehdolle aikovan Mikko Kärnän epäluulo konkaripoliitikkoa kohtaan syvenee: "Puolueen pitäisi ottaa lopullisesti Paavo Väyryseltä aloite pois"

Hel­sin­gis­tä ehdolle aikovan Mikko Kärnän epä­luu­lo kon­ka­ri­po­lii­tik­koa kohtaan sy­ve­nee: "Puo­lueen pitäisi ottaa lo­pul­li­ses­ti Paavo Väy­ry­sel­tä aloite pois"

19.10.2022 12:12 8
Tilaajille
Paavo Väyrynen heitti pyyhkeen kehään – keskustan murheet eivät tähän lopu, kun kannatus on pudonnut historiallisen alas ja voi pudota yhä
Pääkirjoitus

Paavo Väy­ry­nen heitti pyyh­keen kehään – ­kes­kus­tan murheet eivät tähän lopu, kun kan­na­tus on pu­don­nut his­to­rial­li­sen alas ja voi pudota yhä

19.10.2022 11:40 7
Tilaajille
Paavo Väyrynen peruuttaa ehdokkuutensa eduskuntavaaleissa: "Vaalitappio aiotaan panna minun syykseni"

Paavo Väy­ry­nen pe­ruut­taa eh­dok­kuu­ten­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa: "Vaa­li­tap­pio aiotaan panna minun syyk­se­ni"

19.10.2022 10:04 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minun Kes­kus­ta ei Krem­liin ku­mar­te­le

09.10.2022 16:18 3
Tilaajille
"Surkea tulos, musta tors­tai" – tuore kan­na­tus­mittaus veti Lapin kes­kus­ta­lais­ten ilmeet va­ka­vik­si

"Surkea tulos, musta tors­tai" – tuore kan­na­tus­mit­taus veti Lapin kes­kus­ta­lais­ten ilmeet va­ka­vik­si

07.10.2022 19:30 35
Tilaajille