kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Suomen ulkopolitiikka
Suomi ei ole enää sotilaallisesti liittoutumaton maa, eikä sellaisen teeskentelemisellekään ole enää tarvetta – seuraava askel on Nato-jäsenyys
Pääkirjoitus

Suomi ei ole enää so­ti­laal­li­ses­ti liit­tou­tu­ma­ton maa, eikä sel­lai­sen tees­ken­te­le­mi­sel­le­kään ole enää tar­vet­ta – seu­raa­va askel on Na­to-jä­se­nyys

08.03.2022 06:00 5
Tilaajille
Suomalaiset kysyvät nyt paljon Natosta Atlantti-seuralta –kansalaisaloitteen tekemisestä useita tiedusteluja

Suo­ma­lai­set kysyvät nyt paljon Natosta At­lant­ti-seu­ral­ta –kan­sa­lai­sa­loit­teen te­ke­mi­ses­tä useita tie­dus­te­lu­ja

25.02.2022 17:40
Tilaajille
Kansanedustaja Mika Niikko (ps.) teki poliittisen uransa pahimman virheen yhdellä twiitillä – Suomella ei ole varaa tällaisiin ulkopolitiikan lähettiläisiin
Pääkirjoitus

Kan­san­edus­ta­ja Mika Niikko (ps.) teki po­liit­ti­sen uransa pa­him­man virheen yhdellä twii­til­lä – Suo­mel­la ei ole varaa täl­lai­siin ul­ko­po­li­tii­kan lä­het­ti­läi­siin

09.02.2022 20:00 2
Tilaajille
Pekka Haavisto piti EU:n lippua korkealla Pietarissa – Tutkijan mukaan Suomen ulkoministeri jopa ylitti kovat odotukset tapaamisessa Venäjän Lavrovin kanssa

Pekka Haa­vis­to piti EU:n lippua kor­keal­la Pie­ta­ris­sa – Tut­ki­jan mukaan Suomen ul­ko­mi­nis­te­ri jopa ylitti kovat odo­tuk­set ta­paa­mi­ses­sa Venäjän Lav­ro­vin kanssa

15.02.2021 17:43 4
Suurlähettiläs Mikko Hautala siirtyi Moskovasta Washingtoniin ja törmäsi eroon maiden vaalikulttuureissa: "Kontrasti ei voisi olla suurempi"

Suur­lä­het­ti­läs Mikko Hautala siirtyi Mos­ko­vas­ta Wa­shing­to­niin ja törmäsi eroon maiden vaa­li­kult­tuu­reis­sa: "Kont­ras­ti ei voisi olla suu­rem­pi"

07.11.2020 21:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä vastaan Venäjä va­rus­tau­tuu?

11.09.2020 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sota vai rauha

04.08.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kaksi arviota Pu­ti­nis­ta

04.08.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Aika avata Suomen ja Ruotsin välinen raja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Aika avata Suomen ja Ruotsin välinen raja

04.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: EU:lla on näytön paikka ulkorajallaan Kreikassa, missä testataan parhaillaan yhtenäisyyden lisäksi ihmisoikeuksia
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: EU:lla on näytön paikka ul­ko­ra­jal­laan Krei­kas­sa, missä tes­ta­taan par­hail­laan yh­te­näi­syy­den lisäksi ih­mis­oi­keuk­sia

06.03.2020 06:00
Tilaajille

Suomen ul­ko­po­li­tii­kan johto kes­kus­te­li Irakin, Iranin ja Lä­hi-idän ki­ris­ty­nees­tä ti­lan­tees­ta

07.01.2020 13:53