Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Pekka Haavisto
Kuukausi
Eduskunnasta: Presidentinvaaleissa voitti demokratia – kokoomuksen hegemonia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa hakee nyt vertaistaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Pre­si­den­tin­vaa­leis­sa voitti de­mok­ra­tia – ko­koo­muk­sen he­ge­mo­nia ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa hakee nyt ver­tais­taan

15.02.2024 14:33 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haa­vis­to ollut va­sem­mis­tol­le tappion tae

12.02.2024 17:00 3
Alexander Stubb vei valtaosan vapaista äänistä Lapissa – Pekka Haaviston suosio voi kertoa vihreiden piilevästä kannatuksesta

Ale­xan­der Stubb vei val­tao­san va­pais­ta äänistä Lapissa – Pekka Haa­vis­ton suosio voi kertoa vih­rei­den pii­le­väs­tä kan­na­tuk­ses­ta

11.02.2024 22:00 7
Tilaajille
Vaalikentällä oli hyvä tunnelma Kemissä – Haaviston vaalivalvojaisissa toivo eli ennakkoäänien tullessa julki

Vaa­li­ken­täl­lä oli hyvä tun­nel­ma Kemissä – Haa­vis­ton vaa­li­val­vo­jai­sis­sa toivo eli en­nak­koää­nien tul­les­sa julki

11.02.2024 21:18 1
Tilaajille
"Varmasti äänestyspäivä on tuonut meille lisää ääniä, mutta onko riittävästi lisää" – Haavisto uskoo, että ero Stubbiin on vielä kurottavissa kiinni

"Var­mas­ti ää­nes­tys­päi­vä on tuonut meille lisää ääniä, mutta onko riit­tä­väs­ti lisää" – Haa­vis­to uskoo, että ero Stub­biin on vielä ku­rot­ta­vis­sa kiinni

11.02.2024 20:27
Mitä presidenttiehdokkaat ajattelevat Lapista ja sen tulevaisuudesta? Kokosimme yhteen Haaviston ja Stubbin lausuntoja pohjoisen kysymyksistä

Mitä pre­si­dent­tieh­dok­kaat ajat­te­le­vat Lapista ja sen tu­le­vai­suu­des­ta? Ko­ko­sim­me yhteen Haa­vis­ton ja Stubbin lau­sun­to­ja poh­joi­sen ky­sy­myk­sis­tä

04.02.2024 06:00 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi valmis blok­ki­po­li­tiik­kaan

31.01.2024 17:00
"Nyt äänestetään vähemmän huonoa" – Valtaosa lappilaisista joutuu etsimään presidentinvaaleissa uuden ehdokkaan

"Nyt ää­nes­te­tään vä­hem­män huonoa" – Val­tao­sa lap­pi­lai­sis­ta joutuu et­si­mään pre­si­den­tin­vaa­leis­sa uuden eh­dok­kaan

31.01.2024 05:00 21
Tilaajille
Presidenttikisan voittaja on se, joka onnistuu houkuttelemaan keskustan ja perussuomalaisten kannattajat taakseen – vasemmiston äänet on jo jaettu
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti­ki­san voit­ta­ja on se, joka on­nis­tuu hou­kut­te­le­maan kes­kus­tan ja pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat taak­seen – va­sem­mis­ton äänet on jo jaettu

29.01.2024 17:00 24
Pekka Haavistolle presidentin ydintehtävät olisivat tuttua ja mieluista herkkua, mutta virkamiehen siirtoyritys pysyy riesana

Pekka Haa­vis­tol­le pre­si­den­tin ydin­teh­tä­vät oli­si­vat tuttua ja mie­luis­ta herk­kua, mutta vir­ka­mie­hen siir­toy­ri­tys pysyy riesana

28.01.2024 22:39 4
Tilaajille
Lapin vihreiden vaalivalvojaisissa kaikui kollektiivinen "jes", kun ennakkoäänet julkistettiin – "Yllättävän hyvältä näyttää"

Lapin vih­rei­den vaa­li­val­vo­jai­sis­sa kaikui kol­lek­tii­vi­nen "jes", kun en­nak­koää­net jul­kis­tet­tiin – "Yl­lät­tä­vän hyvältä näyt­tää"

28.01.2024 21:32 5
Tilaajille
Stubb ja Haavisto menossa selvin luvuin toiselle kierrokselle

Stubb ja Haa­vis­to menossa selvin luvuin toi­sel­le kier­rok­sel­le

28.01.2024 21:20 2
Ennakkoäänten perustella koko maan kärjessä Stubb, Haavisto ja Halla-aho

En­nak­koään­ten pe­rus­tel­la koko maan kär­jes­sä Stubb, Haa­vis­to ja Hal­la-aho

28.01.2024 20:08
Vanhemmat
Ehdolla presidentiksi:  Pekka Haavisto suuntaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin kylmän rauhallisesti – lapsena hän haaveili rallikuskin urasta

Ehdolla pre­si­den­tik­si: Pekka Haa­vis­to suuntaa ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan ky­sy­myk­siin kylmän rau­hal­li­ses­ti – lapsena hän haa­vei­li ral­li­kus­kin urasta

19.01.2024 16:04 2
Tilaajille
Minun presidenttini: Rovaniemeläinen Unna Eteläinen luottaa Pekka Haavistoon, koska tällä on "ylivoimaisesti vahvin näyttö ja kokemus ulkopolitiikasta"

Minun pre­si­dent­ti­ni: Ro­va­nie­me­läi­nen Unna Ete­läi­nen luottaa Pekka Haa­vis­toon, koska tällä on "y­li­voi­mai­ses­ti vahvin näyttö ja kokemus ul­ko­po­li­tii­kas­ta"

10.01.2024 18:00 39
Tilaajille
Vihapuhe nakertaa yhtenäisyyttä –Pekka Haaviston mielestä pelko ja uho ovat vääriä lääkkeitä Venäjän uhkaan

Vi­ha­pu­he na­ker­taa yh­te­näi­syyt­tä –Pekka Haa­vis­ton mie­les­tä pelko ja uho ovat vääriä lääk­kei­tä Venäjän uhkaan

10.01.2024 10:48 1
Tilaajille
Väyrynen oli Lapin ykkönen 12 vuotta sitten ensimmäisellä kierroksella – Näin Lappi äänesti aiemmissa presidentinvaaleissa

Väy­ry­nen oli Lapin ykkönen 12 vuotta sitten en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la – Näin Lappi äänesti aiem­mis­sa pre­si­den­tin­vaa­leis­sa

01.01.2024 09:11 18
Tilaajille
Alexander Stubbin kannatus on kasvussa, mutta kestääkö huippukunto vaalipäivään asti
Pääkirjoitus

Ale­xan­der Stubbin kan­na­tus on kas­vus­sa, mutta kes­tää­kö huip­pu­kun­to vaa­li­päi­vään asti

15.11.2023 21:11 35
Presidenttiehdokas Haavisto rokottaisi Venäjän öljytuloista sotakorvauksia ja luopuisi venäläisten kaksoiskansalaisuudesta

Pre­si­dent­tieh­do­kas Haa­vis­to ro­kot­tai­si Venäjän öl­jy­tu­lois­ta so­ta­kor­vauk­sia ja luo­pui­si ve­nä­läis­ten kak­sois­kan­sa­lai­suu­des­ta

14.10.2023 18:30 26
Tilaajille
Suomen on pidettävä kiinni maineestaan rauhanvälittäjänä, sanoo presidenttiehdokas Pekka Haavisto – "Ihmisten näkeminen eriarvoisena on aina vakava ongelma"

Suomen on pi­det­tä­vä kiinni mai­nees­taan rau­han­vä­lit­tä­jä­nä, sanoo pre­si­dent­tieh­do­kas Pekka Haa­vis­to – "Ih­mis­ten nä­ke­mi­nen eriar­voi­se­na on aina vakava on­gel­ma"

04.09.2023 19:54 7
Tilaajille