Pekka Haavisto
Pekka Haavisto piti EU:n lippua korkealla Pietarissa – Tutkijan mukaan Suomen ulkoministeri jopa ylitti kovat odotukset tapaamisessa Venäjän Lavrovin kanssa

Pekka Haa­vis­to piti EU:n lippua kor­keal­la Pie­ta­ris­sa – Tut­ki­jan mukaan Suomen ul­ko­mi­nis­te­ri jopa ylitti kovat odo­tuk­set ta­paa­mi­ses­sa Venäjän Lav­ro­vin kanssa

15.02.2021 17:43 4
Keskustan Annika Saarikon ja vihreiden Maria Ohisalon välinen "ilmaa puhdistava" tapaaminen lykkääntymässä

Kes­kus­tan Annika Saa­ri­kon ja vih­rei­den Maria Ohi­sa­lon välinen "ilmaa puh­dis­ta­va" ta­paa­mi­nen lyk­kään­ty­mäs­sä

04.01.2021 16:17 2
Näkökulma: Vihreät maksavat nyt hintaa Haaviston valkopesusta – kannatusluvut eivät helpota myöskään keskustan ja kokoomuksen ahdinkoa

Nä­kö­kul­ma: Vihreät mak­sa­vat nyt hintaa Haa­vis­ton val­ko­pe­sus­ta – kan­na­tus­lu­vut eivät helpota myös­kään kes­kus­tan ja ko­koo­muk­sen ah­din­koa

23.12.2020 12:52
Eduskunnasta: Tarkoitus ei pyhitä keinoja – on vaikea ymmärtää, että Pekka Haavisto jatkaa virassaan
Kolumni Heikki Autto (kok.)

Edus­kun­nas­ta: Tar­koi­tus ei pyhitä keinoja – on vaikea ym­mär­tää, että Pekka Haa­vis­to jatkaa vi­ras­saan

22.12.2020 15:08 16
Ulkoministeri Haavisto sai tiedon al Hol-leirin tulijoista perjantaina – Suomen linjaus ei ole hänen mukaansa muuttunut, vaikka nyt kotiutettiin myös aikuisia

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to sai tiedon al Hol-lei­rin tu­li­jois­ta per­jan­tai­na – Suomen linjaus ei ole hänen mu­kaan­sa muut­tu­nut, vaikka nyt ko­tiu­tet­tiin myös ai­kui­sia

21.12.2020 17:53
Kommentti: Haavisto selvisi al-Hol-jupakasta moitteilla, mutta miten käy virkamiesten? – Kovemmat sanktiot herättäisivät keskustelua oikeudenmukaisuudesta

Kom­ment­ti: Haa­vis­to selvisi al-Hol-ju­pa­kas­ta moit­teil­la, mutta miten käy vir­ka­mies­ten? – Ko­vem­mat sank­tiot he­rät­täi­si­vät kes­kus­te­lua oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta

20.12.2020 13:48
Lukijalta Mielipide Kari Kannala

Te­ko­py­hyyt­tä ja suh­teel­li­suu­den puu­tet­ta

19.12.2020 05:25
Tilaajille
Näkökulma: Haavisto-vyyhti iski voimakkaimman myrskyn keskustaan – kenttäväki ei säästele sanojaan

Nä­kö­kul­ma: Haa­vis­to-vyyh­ti iski voi­mak­kaim­man myrskyn kes­kus­taan – kent­tä­vä­ki ei sääs­te­le sa­no­jaan

16.12.2020 12:25 4
Keskusta pelaa väärässä joukkueessa ja sitä uhkaa rökäletappio
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kes­kus­ta pelaa vää­räs­sä jouk­kuees­sa ja sitä uhkaa rö­kä­le­tap­pio

16.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Ulkoministeri Haaviston kyykyttämä konsulipäällikkö kertoi motiiviensa tulleen kyseenalaistetuiksi: "Minun on arveltu olevan persu, kokoomuslainen tai kepulainen"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton kyy­kyt­tä­mä kon­su­li­pääl­lik­kö kertoi mo­tii­vien­sa tulleen ky­see­na­lais­te­tuik­si: "Minun on arveltu olevan persu, ko­koo­mus­lai­nen tai ke­pu­lai­nen"

15.12.2020 19:11 1
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto sai odotetusti eduskunnan luottamuksen 101 jaa-äänellä – Yksi keskustan edustaja äänesti epäluottamusta

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to sai odo­te­tus­ti edus­kun­nan luot­ta­muk­sen 101 jaa-ää­nel­lä – Yksi kes­kus­tan edus­ta­ja äänesti epä­luot­ta­mus­ta

15.12.2020 11:01
Lukijalta Mielipide

Pe­rus­tus­lail­li­nen kirje jou­lu­pu­kil­le

15.12.2020 05:30
Tilaajille
Myyrä taitaa tehdä valiokunnassa myyräntyötä, mutta ainakin toistaiseksi moitteet näyttävät kaikuneen kuuroille korville
Kolumni Ilari Tapio

Myyrä taitaa tehdä va­lio­kun­nas­sa myy­rän­työ­tä, mutta ainakin tois­tai­sek­si moit­teet näyt­tä­vät kai­ku­neen kuu­roil­le kor­vil­le

13.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Ministeri Haavistolta tivattiin: Myönnättekö rikkoneenne lakia? Haavisto: "Otan moitteet vastaan"

Mi­nis­te­ri Haa­vis­tol­ta ti­vat­tiin: Myön­nät­te­kö rik­ko­neen­ne lakia? Haa­vis­to: "Otan moit­teet vas­taan"

11.12.2020 19:23 1
Puhemies Anu Vehviläinen: Juridiikka ja politiikka menivät osittain sekaisin tällä viikolla eduskunnassa

Pu­he­mies Anu Veh­vi­läi­nen: Ju­ri­diik­ka ja po­li­tiik­ka menivät osit­tain se­kai­sin tällä vii­kol­la edus­kun­nas­sa

10.12.2020 18:32 1
Vihreiden poliittinen pelisilmä petti pahoin ja se voi katkaista Pekka Haaviston presidenttitien
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vih­rei­den po­liit­ti­nen pe­li­sil­mä petti pahoin ja se voi kat­kais­ta Pekka Haa­vis­ton pre­si­dent­ti­tien

10.12.2020 17:50 2
Tilaajille
Perustuslakivaliokunnalla ryhdistäytymisen hetki – "Jäseniksi pitkäaikaisia kansanedustajia ja enemmän juristeja"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­la ryh­dis­täy­ty­mi­sen hetki – "Jä­se­nik­si pit­kä­ai­kai­sia kan­san­edus­ta­jia ja enemmän ju­ris­te­ja"

10.12.2020 17:48 2
Tilaajille
Perussuomalaiset valmis jättämään epäluottamuslauseen ministeri Haavistosta – "Haaviston on syytä erota, mikäli hallitus tahtoo toimia uskottavasti"

Pe­rus­suo­ma­lai­set valmis jät­tä­mään epä­luot­ta­mus­lau­seen mi­nis­te­ri Haa­vis­tos­ta – "Haa­vis­ton on syytä erota, mikäli hal­li­tus tahtoo toimia us­kot­ta­vas­ti"

10.12.2020 16:35
Haavisto-jälkipyykki jatkuu: Puhemies Vehviläinen kutsunut perustuslakivaliokunnan johdon koolle

Haa­vis­to-jäl­ki­pyyk­ki jatkuu: Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen kut­su­nut pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan johdon koolle

10.12.2020 09:51 1
Perustuslakivaliokunta vahvisti: Edellytyksiä syytteen nostamiselle Haavistoa vastaan ei ole

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta vah­vis­ti: Edel­ly­tyk­siä syyt­teen nos­ta­mi­sel­le Haa­vis­toa vastaan ei ole

09.12.2020 19:13