Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Presidentinvaalit
Analyysi: Vuodesta 2024 tulee ulkomaanuutisten suurvuosi – Politiikka mullistuu, vaikka USA:n, Venäjän, Suomen, Ukrainan ja EU:n vaalit ovat eri maailmoista

Ana­lyy­si: Vuo­des­ta 2024 tulee ul­ko­maan­uu­tis­ten suur­vuo­si – Po­li­tiik­ka mul­lis­tuu, vaikka USA:n, Ve­nä­jän, Suomen, Uk­rai­nan ja EU:n vaalit ovat eri maail­mois­ta

03.12.2023 06:30 2
Tilaajille
HS:n gallup: Stubb nousi suosituimmaksi presidenttiehdokkaaksi, Haavisto kakkosena

HS:n gallup: Stubb nousi suo­si­tuim­mak­si pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si, Haa­vis­to kak­ko­se­na

22.11.2023 07:59 8
Alexander Stubbin kannatus on kasvussa, mutta kestääkö huippukunto vaalipäivään asti
Pääkirjoitus

Ale­xan­der Stubbin kan­na­tus on kas­vus­sa, mutta kes­tää­kö huip­pu­kun­to vaa­li­päi­vään asti

15.11.2023 21:11 35
Paikallislehtien päätoimittajayhdistys paheksuu Mika Aaltolan vihjailuja

Pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­ja­yh­dis­tys pa­hek­suu Mika Aal­to­lan vih­jai­lu­ja

25.10.2023 18:08 1
Analyysi: Niinistö tyrmää Venäjän ihmisilleen leipoman viholliskuvan Suomesta – Näkee pienen myönteisen merkin Etelä-Afrikassa: "Yksi on joukosta fyysisesti poissa"

Ana­lyy­si: Nii­nis­tö tyrmää Venäjän ih­mi­sil­leen lei­po­man vi­hol­lis­ku­van Suo­mes­ta – Näkee pienen myön­tei­sen merkin Ete­lä-Af­ri­kas­sa: "Yksi on jou­kos­ta fyy­si­ses­ti poissa"

22.08.2023 15:45 2
Tilaajille
Alexander Stubb ampui vaalikampanjansa käyntiin − Stubb ei näe kokoomuksessa hajaannusta: "Jos Häkkänen tai Valtonen olisi lähtenyt mukaan, olisin tukenut häntä"

Ale­xan­der Stubb ampui vaa­li­kam­pan­jan­sa käyn­tiin − Stubb ei näe ko­koo­muk­ses­sa ha­jaan­nus­ta: "Jos Häk­kä­nen tai Val­to­nen olisi läh­te­nyt mukaan, olisin tukenut häntä"

16.08.2023 13:05 4
Tilaajille
Orpo aikoo pyytää kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi Alexander Stubbia

Orpo aikoo pyytää ko­koo­muk­sen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si Ale­xan­der Stubbia

14.08.2023 14:28 3
Halla-aho tukisi Ukrainaa kaikin keinoin eikä pelkää Trumpin paluuta: "En nyt oikein tiedä, mihin maailmanlopun ennusteet perustuvat toisen kauden osalta"

Hal­la-aho tukisi Uk­rai­naa kaikin keinoin eikä pelkää Trumpin pa­luu­ta: "En nyt oikein tiedä, mihin maail­man­lo­pun en­nus­teet pe­rus­tu­vat toisen kauden osalta"

13.08.2023 15:56
Tilaajille
Perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi valittiin Jussi Halla-aho

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si va­lit­tiin Jussi Hal­la-aho

13.08.2023 13:47 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Petteri Orposta val­tio­mie­hek­si?

10.08.2023 05:00 1
Mika Aaltola ilmoittautui presidenttikisaan ihailemansa presidentti Svinhufvudin kotimuseon pihalla

Mika Aaltola il­moit­tau­tui pre­si­dent­ti­ki­saan ihai­le­man­sa pre­si­dent­ti Svin­huf­vu­din ko­ti­mu­seon pihalla

03.08.2023 18:56 11
Karismaattinen ulkopolitiikan selittäjä astuu poliittiselle miinakentälle – Pitkään aprikoitu presidenttistartti muuttaa alansa huippuosaajan noviisiksi

Ka­ris­maat­ti­nen ul­ko­po­li­tii­kan se­lit­tä­jä astuu po­liit­ti­sel­le mii­na­ken­täl­le – Pitkään ap­ri­koi­tu pre­si­dent­ti­start­ti muuttaa alansa huip­pu­osaa­jan no­vii­sik­si

03.08.2023 18:47 31
Tilaajille
Analyysi: Mika Aaltolan ottaminen presidenttiehdokkaaksi toisi kokoomuksen pamauksella kilpaan – UPI:n johtajan sijoittuminen poliittiselle arvokartalle on mysteeri

Ana­lyy­si: Mika Aal­to­lan ot­ta­mi­nen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si toisi ko­koo­muk­sen pa­mauk­sel­la kilpaan – UPI:n joh­ta­jan si­joit­tu­mi­nen po­liit­ti­sel­le ar­vo­kar­tal­le on mys­tee­ri

01.08.2023 15:45 16
Tilaajille
Halla-aho ilmoittautui videotervehdyksellä presidenttikisaan – Haluaa ehdolle perussuomalaisten ehdokkaana: "Ei tarvetta valitsijayhdistykselle"

Hal­la-aho il­moit­tau­tui vi­deo­ter­veh­dyk­sel­lä pre­si­dent­ti­ki­saan – Haluaa ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten eh­dok­kaa­na: "Ei tar­vet­ta va­lit­si­jayh­dis­tyk­sel­le"

07.07.2023 16:40 8
Tilaajille
Olli Rehn presidentinvaaleihin valitsijayhdistyksen ehdokkaana

Olli Rehn pre­si­den­tin­vaa­lei­hin va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­dok­kaa­na

21.06.2023 10:07 11
Paavo Väyrynen haluaa viidettä kertaa presidenttiehdokkaaksi, muttei keskustan listoilta – keskustanuorten puheenjohtaja helpottui

Paavo Väy­ry­nen haluaa vii­det­tä kertaa pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si, muttei kes­kus­tan lis­toil­ta – kes­kus­ta­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja hel­pot­tui

12.06.2023 18:23 19
Tilaajille
Presidentinvaalista uupuu ehdokkaita – Gallupien kärkinimille oman puolueen ääniosuus ei riitä, joten vaaleissa voidaan nähdä valitsijayhdistysten nousu

Pre­si­den­tin­vaa­lis­ta uupuu eh­dok­kai­ta – Gal­lu­pien kär­ki­ni­mil­le oman puo­lueen ää­ni­osuus ei riitä, joten vaa­leis­sa voidaan nähdä va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten nousu

16.05.2023 15:19 6
Tilaajille
Ulkoministeri Pekka Haavisto IS:n presidenttikyselyn kärkinimenä

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to IS:n pre­si­dent­ti­ky­se­lyn kär­ki­ni­me­nä

11.04.2023 07:50 6
Suomen pohjanoteerauksesta tasan 50 vuotta: presidentinvaalit peruttiin ja Kekkosen vastustajat leimattiin fasisteiksi – Professori Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lukashenko vallassa"

Suomen poh­ja­no­tee­rauk­ses­ta tasan 50 vuotta: pre­si­den­tin­vaa­lit pe­rut­tiin ja Kek­ko­sen vas­tus­ta­jat lei­mat­tiin fa­sis­teik­si – Pro­fes­so­ri Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lu­kas­hen­ko val­las­sa"

17.01.2023 18:30 7
Tilaajille
Näkökulma: Pekka Haavisto suosituin presidentiksi, mutta ei se auta Ville Niinistön puheenjohtajakauden jälkeisestä krapulasta kärsivää puoluetta eduskuntavaaleissa

Nä­kö­kul­ma: Pekka Haa­vis­to suo­si­tuin pre­si­den­tik­si, mutta ei se auta Ville Nii­nis­tön pu­heen­joh­ta­ja­kau­den jäl­kei­ses­tä kra­pu­las­ta kär­si­vää puo­luet­ta edus­kun­ta­vaa­leis­sa

05.01.2023 18:30 6
Tilaajille