kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Tasavallan presidentti
Stubb ei ollut rovaniemeläisten suosikki – politiikan tutkijan mukaan "villi kortti" voi silti kasvaa koko kansan presidentiksi

Stubb ei ollut ro­va­nie­me­läis­ten suo­sik­ki – po­li­tii­kan tut­ki­jan mukaan "villi kortti" voi silti kasvaa koko kansan pre­si­den­tik­si

14.02.2024 15:04 1
Tilaajille
Alexander Stubb saa kutsun Rovaniemelle – kaupunginjohtaja: "uskon ja toivon, että hän ottaa pohjoisen asiat sydämelleen"

Ale­xan­der Stubb saa kutsun Ro­va­nie­mel­le – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja: "uskon ja toivon, että hän ottaa poh­joi­sen asiat sy­dä­mel­leen"

12.02.2024 13:07 13
Tilaajille
Mielipidejohtaja vai oikea vallankäyttäjä? – Vasa selvitti yhteen juttuun tärkeimmät tiedot siitä, mikä on presidentti

Mie­li­pi­de­joh­ta­ja vai oikea val­lan­käyt­tä­jä? – Vasa sel­vit­ti yhteen juttuun tär­keim­mät tiedot siitä, mikä on pre­si­dent­ti

12.01.2024 06:00
Tilaajille
Presidentti Martti Ahtisaaren kaltaista rauhantekijää maailma kaipaisi nytkin
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ren kal­tais­ta rau­han­te­ki­jää maailma kai­pai­si nytkin

16.10.2023 17:07 4
Kirja-arvio: Jenni Haukio kirjoitti juhlavan ja isänmaallisen muistelman mutta jätti puolisolleenkin kirjoitettavaa

Kir­ja-ar­vio: Jenni Haukio kir­joit­ti juh­la­van ja isän­maal­li­sen muis­tel­man mutta jätti puo­li­sol­leen­kin kir­joi­tet­ta­vaa

13.06.2023 17:15
Professori on Paavo Lipposen linjoilla ja tuomitsee presidentti Sauli Niinistön toiminnan: "Ei presidentti voi mennä kyynärpäät edellä"

Pro­fes­so­ri on Paavo Lip­po­sen lin­joil­la ja tuo­mit­see pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tön toi­min­nan: "Ei pre­si­dent­ti voi mennä kyy­när­päät edellä"

26.05.2023 15:00 30
Tilaajille
Paavo Lipponen roimii presidentti Niinistöä perustuslain yli kävelemisestä – "Seuraavalta presidentiltä odotan enemmän kunnioitusta perustuslakia kohtaan"

Paavo Lip­po­nen roimii pre­si­dent­ti Nii­nis­töä pe­rus­tus­lain yli kä­ve­le­mi­ses­tä – "Seu­raa­val­ta pre­si­den­til­tä odotan enemmän kun­nioi­tus­ta pe­rus­tus­la­kia koh­taan"

26.05.2023 16:52 16
Tilaajille
IS: Antti Kaikkonen ei lähde mukaan presidenttikisaan

IS: Antti Kaik­ko­nen ei lähde mukaan pre­si­dent­ti­ki­saan

11.05.2023 08:51
Nyt se on varmaa: Suomi liittyy Natoon tiistaina 4. huhtikuuta

Nyt se on varmaa: Suomi liittyy Natoon tiis­tai­na 4. huh­ti­kuu­ta

03.04.2023 14:31 11
Tilaajille
Arktinen alue oli valtiovierailulla huolien näyttämö – Sauli Niinistön mukaan Lappi on etulinjassa niin ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin geopolitiikassakin

Ark­ti­nen alue oli val­tio­vie­rai­lul­la huolien näyt­tä­mö – Sauli Nii­nis­tön mukaan Lappi on etu­lin­jas­sa niin il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa kuin geo­po­li­tii­kas­sa­kin

09.02.2023 19:12 3
Tilaajille
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee Rovaniemellä helmikuun alkupuolella – puhuu muun muassa Arktikumissa järjestettävässä keskustelutilaisuudessa

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö vie­rai­lee Ro­va­nie­mel­lä hel­mi­kuun al­ku­puo­lel­la – puhuu muun muassa Ark­ti­ku­mis­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa

25.01.2023 21:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pre­si­den­tin puhe sisälsi vir­he­ar­vioi­ta

03.01.2023 05:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pre­si­den­tin on syytä oikoa pu­hei­taan

01.08.2022 05:00 8
Tilaajille
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö joutui sairaalaan tutkittavaksi koronaoireiden takia

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö joutui sai­raa­laan tut­kit­ta­vak­si ko­ro­na­oi­rei­den takia

26.04.2022 16:04
Rajasulun aiheuttamat haavat ovat parantumassa Tornio-Haaparannalla – Kemissä pre­si­dent­ti Nii­nis­tö lunasti Jopelle antamansa lupauksen

Ra­ja­su­lun ai­heut­ta­mat haavat ovat pa­ran­tu­mas­sa Tor­nio-Haa­pa­ran­nal­la – Kemissä pre­si­dent­ti Nii­nis­tö lunasti Jopelle an­ta­man­sa lu­pauk­sen

06.04.2022 19:18 2
Tilaajille
Presidentti Niinistön terveiset Syväkankaan koululaisille – "Ei itseään voi korottaa muita painamalla"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön ter­vei­set Sy­vä­kan­kaan kou­lu­lai­sil­le – "Ei itseään voi ko­rot­taa muita pai­na­mal­la"

06.04.2022 13:21 3
Tilaajille
Presidentti Niinistö vierailee keskiviikkona Kemissä ja Torniossa – Syväkankaalla valmistauduttiin jo erilaiseen koulupäivään

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vie­rai­lee kes­ki­viik­ko­na Kemissä ja Tor­nios­sa – Sy­vä­kan­kaal­la val­mis­tau­dut­tiin jo eri­lai­seen kou­lu­päi­vään

05.04.2022 17:57
Tilaajille
Presidentti Niinistö vierailee Kemissä ja Torniossa ensi viikolla

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vie­rai­lee Kemissä ja Tor­nios­sa ensi vii­kol­la

31.03.2022 14:52 5
Tilaajille
Hyökkäys Ukrainaan muuttaa Suomen Venäjä-suhteita, arvioi Niinistö: "Juuri tähän hätään ei ole puhuttavaa"

Hyök­käys Uk­rai­naan muuttaa Suomen Ve­nä­jä-suh­tei­ta, arvioi Nii­nis­tö: "Juuri tähän hätään ei ole pu­hut­ta­vaa"

24.02.2022 13:10
Presidentti Niinistö piti tiedotustilaisuuden Ukrainan tilanteeseen liittyen – katso tästä tallenne

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den Uk­rai­nan ti­lan­tee­seen liit­tyen – katso tästä tal­len­ne

22.02.2022 12:54
Tilaajille