Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Tasavallan presidentti
Presidentti onnitteli valmistuvia videotervehdyksellä – "Juhlitte varsin poikkeuksellisen lukuvuoden päättymistä"

Pre­si­dent­ti on­nit­te­li val­mis­tu­via vi­deo­ter­veh­dyk­sel­lä – "Juh­lit­te varsin poik­keuk­sel­li­sen lu­ku­vuo­den päät­ty­mis­tä"

05.06.2021 13:18
Tässä ovat Lapin palkitut äidit – He ovat kannustaneet lapsiaan opiskelemaan, opettaneet näille perinteitä ja rakastaneet silloinkin, kun ovat olleet eri mieltä asioista

Tässä ovat Lapin pal­ki­tut äidit – He ovat kan­nus­ta­neet lap­siaan opis­ke­le­maan, opet­ta­neet näille pe­rin­tei­tä ja ra­kas­ta­neet sil­loin­kin, kun ovat olleet eri mieltä asiois­ta

08.05.2021 17:00 9
Tilaajille
Presidentti Niinistö: "Voitolle jäädään" – Itsenäisyyspäivää on vietetty poikkeuksellisesti poikkeuksellisissa oloissa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Voi­tol­le jää­dään" – It­se­näi­syys­päi­vää on vie­tet­ty poik­keuk­sel­li­ses­ti poik­keuk­sel­li­sis­sa oloissa

06.12.2020 22:36 1
Niinistö: "Meidän täytyy uskoa siihen, että demokratiassakin järki voittaa" – Kansalaiset kysyivät presidentiltä riistotaloudesta ja suurvaltasuhteista

Nii­nis­tö: "Meidän täytyy uskoa siihen, että de­mo­kra­tias­sa­kin järki voit­taa" – Kan­sa­lai­set ky­syi­vät pre­si­den­til­tä riis­to­ta­lou­des­ta ja suur­val­ta­suh­teis­ta

05.12.2020 15:33 1
Presidentti Niinistö: Pääkaupunkiseudun tilanne on hälyttävä – ”Itsekuri ei ole kärsimystä – se pelastaa kärsimyksiltä”

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Pää­kau­pun­ki­seu­dun tilanne on hä­lyt­tä­vä – ”It­se­ku­ri ei ole kär­si­mys­tä – se pe­las­taa kär­si­myk­sil­tä”

23.11.2020 17:20
Sauli Niinistö osallistui Twitterissä vitsailuun MTV:n Suomi-Areena-haastattelustaan – "Ylimainostettu"

Sauli Nii­nis­tö osal­lis­tui Twit­te­ris­sä vit­sai­luun MTV:n Suo­mi-Aree­na-haas­tat­te­lus­taan – "Y­li­mai­nos­tet­tu"

15.07.2020 13:38
"On minulla viisaillekin vähän viisautta tässä" – Presidentti Niinistö vastasi MTV:n Suomi-Areena -haastattelussa valtio-opin asiantuntijoille valtaoikeuksiensa käyttämisestä

"On minulla vii­sail­le­kin vähän vii­saut­ta tässä" – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vastasi MTV:n Suo­mi-Aree­na -haas­tat­te­lus­sa val­tio-opin asian­tun­ti­joil­le val­ta­oi­keuk­sien­sa käyt­tä­mi­ses­tä

14.07.2020 22:43
HS: Presidentti Niinistö aikoo jatkossakin ottaa kantaa asioihin, jotka eivät suoraan kuulu presidentin toimivaltaan

HS: Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö aikoo jat­kos­sa­kin ottaa kantaa asioi­hin, jotka eivät suoraan kuulu pre­si­den­tin toi­mi­val­taan

12.07.2020 15:05
Miten koronapandemia muuttaa maailmaa ja Suomea – Kultaranta-keskusteluissa mukana monta huippuasiantuntijaa

Miten ko­ro­na­pan­de­mia muuttaa maail­maa ja Suomea – Kul­ta­ran­ta-kes­kus­te­luis­sa mukana monta huip­pu­asian­tun­ti­jaa

22.05.2020 15:23
Presidentti Sauli Niinistö: Äitienpäivän perusviesti on viestiä välittämisestä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö: Äi­tien­päi­vän pe­rus­vies­ti on viestiä vä­lit­tä­mi­ses­tä

10.05.2020 10:31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tun­tei­ta ja oh­jaa­mis­ta

18.04.2020 04:53
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö koronatilanteesta: "Alan asiantuntijoilta toivoisi välillä laajempaa yhteistä näkemystä" – presidentille kriisi teettää paljon töitä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ko­ro­na­ti­lan­tees­ta: "Alan asian­tun­ti­joil­ta toi­voi­si välillä laa­jem­paa yh­teis­tä nä­ke­mys­tä" – pre­si­den­til­le kriisi teettää paljon töitä

17.04.2020 12:41
Tilaajille
Presidentti Niinistö varoittaa ennakkoluuloista koronakriisin aikana: "Aletaan ensiksi epäillä, sitten karttaa ja vieroksua"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö va­roit­taa en­nak­ko­luu­lois­ta ko­ro­na­krii­sin aikana: "A­le­taan ensiksi epäil­lä, sitten karttaa ja vie­rok­sua"

14.04.2020 14:45
Tasavallan presidentti ja hallitus hiljentyivät kuuntelemaan kirkonkellojen soittoa talvisodan rauhanhetkellä

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti ja hal­li­tus hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan kir­kon­kel­lo­jen soittoa tal­vi­so­dan rau­han­het­kel­lä

13.03.2020 11:44
Tasavallan presidentti rekiretkellä Lemmenjoella

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti re­ki­ret­kel­lä Lem­men­joel­la

06.03.2020 19:15
Suomen presidentti puhuu arktisesta

Suomen pre­si­dent­ti puhuu ark­ti­ses­ta

06.03.2020 17:19
Presidentti Sauli Niinistö vierailee ensi viikolla Sodankylässä ja Inarissa

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö vie­rai­lee ensi vii­kol­la So­dan­ky­läs­sä ja Ina­ris­sa

27.02.2020 11:39
Tilaajille
Niinistö huolissaan virkamiesten maalittamisesta – Tasavallan presidentti kaipaa kansalaisia työkseen palveleville parempaa suojaa ahdistelulta, vainolta ja uhkailulta

Nii­nis­tö huo­lis­saan vir­ka­mies­ten maa­lit­ta­mi­ses­ta – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti kaipaa kan­sa­lai­sia työk­seen pal­ve­le­vil­le pa­rem­paa suojaa ah­dis­te­lul­ta, vai­nol­ta ja uh­kai­lul­ta

22.12.2019 07:30
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän juhlien teemaksi tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu – "Jokainen voi osaltaan edistää kunnioittavaa keskustelukulttuuria"

It­se­näi­syys­päi­vän juhlien tee­mak­si tieto ja yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu – "Jo­kai­nen voi osal­taan edistää kun­nioit­ta­vaa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria"

30.10.2019 13:52
Presidentti Niinistö tapaa Yhdysvaltain presidentin Trumpin Washingtonissa lokakuun alussa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö tapaa Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin Trumpin Wa­shing­to­nis­sa lo­ka­kuun alussa

18.09.2019 16:57