Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö osallistui Twitterissä vitsailuun MTV:n Suomi-Areena-haastattelustaan – "Ylimainostettu"

Sauli Nii­nis­tö osal­lis­tui Twit­te­ris­sä vit­sai­luun MTV:n Suo­mi-Aree­na-haas­tat­te­lus­taan – "Y­li­mai­nos­tet­tu"

15.07.2020 13:38 0
"On minulla viisaillekin vähän viisautta tässä" – Presidentti Niinistö vastasi MTV:n Suomi-Areena -haastattelussa valtio-opin asiantuntijoille valtaoikeuksiensa käyttämisestä

"On minulla vii­sail­le­kin vähän vii­saut­ta tässä" – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vastasi MTV:n Suo­mi-Aree­na -haas­tat­te­lus­sa val­tio-opin asian­tun­ti­joil­le val­ta­oi­keuk­sien­sa käyt­tä­mi­ses­tä

14.07.2020 20:34 0
HS: Presidentti Niinistö aikoo jatkossakin ottaa kantaa asioihin, jotka eivät suoraan kuulu presidentin toimivaltaan

HS: Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö aikoo jat­kos­sa­kin ottaa kantaa asioi­hin, jotka eivät suoraan kuulu pre­si­den­tin toi­mi­val­taan

12.07.2020 15:05 0
Miten koronapandemia muuttaa maailmaa ja Suomea – Kultaranta-keskusteluissa mukana monta huippuasiantuntijaa

Miten ko­ro­na­pan­de­mia muuttaa maail­maa ja Suomea – Kul­ta­ran­ta-kes­kus­te­luis­sa mukana monta huip­pu­asian­tun­ti­jaa

22.05.2020 15:23 0
Presidentti Sauli Niinistö: Äitienpäivän perusviesti on viestiä välittämisestä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö: Äi­tien­päi­vän pe­rus­vies­ti on viestiä vä­lit­tä­mi­ses­tä

10.05.2020 10:24 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tun­tei­ta ja oh­jaa­mis­ta

18.04.2020 04:53 0
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö koronatilanteesta: "Alan asiantuntijoilta toivoisi välillä laajempaa yhteistä näkemystä" – presidentille kriisi teettää paljon töitä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ko­ro­na­ti­lan­tees­ta: "Alan asian­tun­ti­joil­ta toi­voi­si välillä laa­jem­paa yh­teis­tä nä­ke­mys­tä" – pre­si­den­til­le kriisi teettää paljon töitä

17.04.2020 12:41 0
Tilaajille
Presidentti Niinistö varoittaa ennakkoluuloista koronakriisin aikana: "Aletaan ensiksi epäillä, sitten karttaa ja vieroksua"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö va­roit­taa en­nak­ko­luu­lois­ta ko­ro­na­krii­sin aikana: "A­le­taan ensiksi epäil­lä, sitten karttaa ja vie­rok­sua"

14.04.2020 14:45 0
Tasavallan presidentti ja hallitus hiljentyivät kuuntelemaan kirkonkellojen soittoa talvisodan rauhanhetkellä

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti ja hal­li­tus hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan kir­kon­kel­lo­jen soittoa tal­vi­so­dan rau­han­het­kel­lä

13.03.2020 11:44 0
Tasavallan presidentti rekiretkellä Lemmenjoella

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti re­ki­ret­kel­lä Lem­men­joel­la

06.03.2020 19:15 0
Suomen presidentti puhuu arktisesta

Suomen pre­si­dent­ti puhuu ark­ti­ses­ta

06.03.2020 17:19 0
Presidentti Sauli Niinistö vierailee ensi viikolla Sodankylässä ja Inarissa

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö vie­rai­lee ensi vii­kol­la So­dan­ky­läs­sä ja Ina­ris­sa

27.02.2020 11:39 0
Tilaajille
Niinistö huolissaan virkamiesten maalittamisesta – Tasavallan presidentti kaipaa kansalaisia työkseen palveleville parempaa suojaa ahdistelulta, vainolta ja uhkailulta

Nii­nis­tö huo­lis­saan vir­ka­mies­ten maa­lit­ta­mi­ses­ta – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti kaipaa kan­sa­lai­sia työk­seen pal­ve­le­vil­le pa­rem­paa suojaa ah­dis­te­lul­ta, vai­nol­ta ja uh­kai­lul­ta

22.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän juhlien teemaksi tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu – "Jokainen voi osaltaan edistää kunnioittavaa keskustelukulttuuria"

It­se­näi­syys­päi­vän juhlien tee­mak­si tieto ja yh­teis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu – "Jo­kai­nen voi osal­taan edistää kun­nioit­ta­vaa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria"

30.10.2019 13:52 0
Presidentti Niinistö tapaa Yhdysvaltain presidentin Trumpin Washingtonissa lokakuun alussa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö tapaa Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin Trumpin Wa­shing­to­nis­sa lo­ka­kuun alussa

18.09.2019 16:57 0
Presidentti Niinistö YK:n yleiskokoukseen – Osallistuu New Yorkissa Trumpin vastaanotolle

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö YK:n yleis­ko­kouk­seen – Osal­lis­tuu New Yor­kis­sa Trumpin vas­taan­otol­le

17.09.2019 13:17 0
Niinistö aloittaa Ukrainan-vierailunsa tänään, tapaa ensimmäistä kertaa presidentti Zelenskyin

Nii­nis­tö aloit­taa Uk­rai­nan-vie­rai­lun­sa tänään, tapaa en­sim­mäis­tä kertaa pre­si­dent­ti Ze­lens­kyin

12.09.2019 10:56 0