Tähtijuttu: Pa­ja­las­sa laa­jen­ne­taan rau­ta­kai­vos­ta, ja asian­tun­ti­jaa huo­les­tut­ta­vat sen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set Lapin ra­ja­jo­kiin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Uusivuosi
Uutenavuotena ainakin 13 silmävammaa ilotulitteista – vamman silmään saaneiden määrä kasvoi

Uu­te­na­vuo­te­na ainakin 13 sil­mä­vam­maa ilo­tu­lit­teis­ta – vamman silmään saa­nei­den määrä kasvoi

01.01.2022 17:23 2
Uudenvuoden juhlinta vauhdissa Suomessa – ilotulitteista syttynyt pieniä paloja

Uu­den­vuo­den juh­lin­ta vauh­dis­sa Suo­mes­sa – ilo­tu­lit­teis­ta syt­ty­nyt pieniä paloja

31.12.2021 23:28 1
Vuosi on vaihtunut osassa maapalloa – Australian Sydneyn suuri ilotulitus järjestettiin, Uuden-Seelannin Auckland perui omansa

Vuosi on vaih­tu­nut osassa maa­pal­loa – Aust­ra­lian Sydneyn suuri ilo­tu­li­tus jär­jes­tet­tiin, Uu­den-See­lan­nin Auck­land perui omansa

31.12.2021 16:35 1
Tukes muistuttaa: Ilotulitteiden antaminen lapselle on rikos – viime vuonna sammutettiin 68 rakettien aiheuttamaa tulipaloa

Tukes muis­tut­taa: Ilo­tu­lit­tei­den an­ta­mi­nen lap­sel­le on rikos – viime vuonna sam­mu­tet­tiin 68 ra­ket­tien ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa

30.12.2021 11:48 1
Vuodenvaihdetta kohti mennään lumisateisissa merkeissä – uudenvuoden päiväksi kylmenee

Vuo­den­vaih­det­ta kohti mennään lu­mi­sa­tei­sis­sa mer­keis­sä – uu­den­vuo­den päi­väk­si kyl­me­nee

30.12.2021 07:00
Tilaajille

Rajalla ilo­tu­li­te­taan kah­des­ti, Kemissä ta­pah­tu­maan pääsee il­mai­sek­si bus­sil­la

29.12.2021 11:20
Paukkuarkuus on eläimillä yleistä – piittaamattomuus rakettien ampumisen aikarajoituksista voi pahimmillaan aiheuttaa pahoja vaaratilanteita

Pauk­ku­ar­kuus on eläi­mil­lä yleistä – piit­taa­mat­to­muus ra­ket­tien am­pu­mi­sen ai­ka­ra­joi­tuk­sis­ta voi pa­him­mil­laan ai­heut­taa pahoja vaa­ra­ti­lan­tei­ta

29.12.2021 06:30 19
Tilaajille
Pienhiukkasten määrä jopa kymmenkertaistuu uudenvuodenyönä, ilotulitteet terveysriski etenkin astmaatikoille ja pienille lapsille – Muista ainakin nämä raketteja ammuttaessa

Pien­hiuk­kas­ten määrä jopa kym­men­ker­tais­tuu uu­den­vuo­de­nyö­nä, ilo­tu­lit­teet ter­veys­ris­ki etenkin ast­maa­ti­koil­le ja pie­nil­le lap­sil­le – Muista ainakin nämä ra­ket­te­ja am­mut­taes­sa

27.12.2021 17:17
Tilaajille
Välipäivät tarkoittavat ilotulitteiden hamstrausta – padat ja hiljaiset raketit ovat suosiossa

Vä­li­päi­vät tar­koit­ta­vat ilo­tu­lit­tei­den hamst­raus­ta – padat ja hil­jai­set raketit ovat suo­sios­sa

27.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Riita rakettien ampumisesta johti pahoinpitelyyn Kajaanissa uudenvuodenaattona

Riita ra­ket­tien am­pu­mi­ses­ta johti pa­hoin­pi­te­lyyn Ka­jaa­nis­sa uu­den­vuo­den­aat­to­na

01.01.2021 18:57
Ilotulitteet aiheuttaneet ainakin seitsemän sairaalahoitoa vaatinutta vammaa

Ilo­tu­lit­teet ai­heut­ta­neet ainakin seit­se­män sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­nut­ta vammaa

01.01.2021 16:31
Lapissa vietettiin uuttavuotta entiseen malliin – Poliisi joutui hajottamaan isot juhlat Rovaniemellä ja puuttumaan juhlintaan Levillä ja Kemi-Tornion alueella

Lapissa vie­tet­tiin uut­ta­vuot­ta en­ti­seen malliin – Poliisi joutui ha­jot­ta­maan isot juhlat Ro­va­nie­mel­lä ja puut­tu­maan juh­lin­taan Levillä ja Ke­mi-Tor­nion alueel­la

01.01.2021 10:50 7
Tilaajille
Uudenvuoden juhlinta houkutteli rikkomaan koronarajoituksia

Uu­den­vuo­den juh­lin­ta hou­kut­te­li rik­ko­maan ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia

01.01.2021 10:00 1

Uu­den­vuo­den vietto alkanut rau­hal­li­sis­sa mer­keis­sä eri puo­lil­la maata

31.12.2020 20:28
Oulun koronatilanne heikentynyt voimakkaasti – kaupungin terveysjohto suosittelee vahvasti uudenvuoden kokoontumisten perumista

Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt voi­mak­kaas­ti – kau­pun­gin ter­veys­joh­to suo­sit­te­lee vah­vas­ti uu­den­vuo­den ko­koon­tu­mis­ten pe­ru­mis­ta

31.12.2020 16:49 1
Päiväkirja: En aio luvata yhtään mitään

Päi­vä­kir­ja: En aio luvata yhtään mitään

31.12.2020 06:30
Tilaajille
Hiljaisten ilotulitteiden suosio on kasvussa – täysin äänettömästä paukuttelusta ei ole kuitenkaan kyse, kertoo kempeleläisen rakettiyrityksen toimitusjohtaja

Hil­jais­ten ilo­tu­lit­tei­den suosio on kas­vus­sa – täysin ää­net­tö­mäs­tä pau­kut­te­lus­ta ei ole kui­ten­kaan kyse, kertoo kem­pe­le­läi­sen ra­ket­ti­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja

30.12.2020 22:10 1
Tilaajille
Levillä uskotaan turvalliseen uuteenvuoteen – "Laskettelukeskus on tehnyt kaikkensa, mutta lopullinen vastuu on asiakkailla"

Levillä us­ko­taan tur­val­li­seen uu­teen­vuo­teen – "Las­ket­te­lu­kes­kus on tehnyt kaik­ken­sa, mutta lo­pul­li­nen vastuu on asiak­kail­la"

30.12.2020 20:27 6
Tilaajille
Ihmisten odotetaan ostavan poikkeuksellisen paljon ilotulitteita tänä vuonna – Useimmat kaupunkien ilotulitukset on peruttu

Ih­mis­ten odo­te­taan ostavan poik­keuk­sel­li­sen paljon ilo­tu­lit­tei­ta tänä vuonna – Useim­mat kau­pun­kien ilo­tu­li­tuk­set on peruttu

27.12.2020 15:35