Uusivuosi
Riita rakettien ampumisesta johti pahoinpitelyyn Kajaanissa uudenvuodenaattona

Riita ra­ket­tien am­pu­mi­ses­ta johti pa­hoin­pi­te­lyyn Ka­jaa­nis­sa uu­den­vuo­den­aat­to­na

01.01.2021 18:57
Ilotulitteet aiheuttaneet ainakin seitsemän sairaalahoitoa vaatinutta vammaa

Ilo­tu­lit­teet ai­heut­ta­neet ainakin seit­se­män sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­nut­ta vammaa

01.01.2021 16:31
Lapissa vietettiin uuttavuotta entiseen malliin – Poliisi joutui hajottamaan isot juhlat Rovaniemellä ja puuttumaan juhlintaan Levillä ja Kemi-Tornion alueella

Lapissa vie­tet­tiin uut­ta­vuot­ta en­ti­seen malliin – Poliisi joutui ha­jot­ta­maan isot juhlat Ro­va­nie­mel­lä ja puut­tu­maan juh­lin­taan Levillä ja Ke­mi-Tor­nion alueel­la

01.01.2021 10:50 7
Tilaajille
Uudenvuoden juhlinta houkutteli rikkomaan koronarajoituksia

Uu­den­vuo­den juh­lin­ta hou­kut­te­li rik­ko­maan ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia

01.01.2021 10:00

Uu­den­vuo­den vietto alkanut rau­hal­li­sis­sa mer­keis­sä eri puo­lil­la maata

31.12.2020 20:28
Oulun koronatilanne heikentynyt voimakkaasti – kaupungin terveysjohto suosittelee vahvasti uudenvuoden kokoontumisten perumista

Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt voi­mak­kaas­ti – kau­pun­gin ter­veys­joh­to suo­sit­te­lee vah­vas­ti uu­den­vuo­den ko­koon­tu­mis­ten pe­ru­mis­ta

31.12.2020 16:49 1
Päiväkirja: En aio luvata yhtään mitään

Päi­vä­kir­ja: En aio luvata yhtään mitään

31.12.2020 06:30
Tilaajille
Hiljaisten ilotulitteiden suosio on kasvussa – täysin äänettömästä paukuttelusta ei ole kuitenkaan kyse, kertoo kempeleläisen rakettiyrityksen toimitusjohtaja

Hil­jais­ten ilo­tu­lit­tei­den suosio on kas­vus­sa – täysin ää­net­tö­mäs­tä pau­kut­te­lus­ta ei ole kui­ten­kaan kyse, kertoo kem­pe­le­läi­sen ra­ket­ti­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja

30.12.2020 22:10 1
Tilaajille
Levillä uskotaan turvalliseen uuteenvuoteen – "Laskettelukeskus on tehnyt kaikkensa, mutta lopullinen vastuu on asiakkailla"

Levillä us­ko­taan tur­val­li­seen uu­teen­vuo­teen – "Las­ket­te­lu­kes­kus on tehnyt kaik­ken­sa, mutta lo­pul­li­nen vastuu on asiak­kail­la"

30.12.2020 20:27 6
Tilaajille
Ihmisten odotetaan ostavan poikkeuksellisen paljon ilotulitteita tänä vuonna – Useimmat kaupunkien ilotulitukset on peruttu

Ih­mis­ten odo­te­taan ostavan poik­keuk­sel­li­sen paljon ilo­tu­lit­tei­ta tänä vuonna – Useim­mat kau­pun­kien ilo­tu­li­tuk­set on peruttu

27.12.2020 15:35