pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Maastopalot: So­dan­ky­läs­sä sam­mu­te­taan ku­lo­tuk­ses­ta ka­ran­nut­ta maas­to­pa­loa– "Nyt tikut pois, ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa koko La­pis­sa"

Ilotulitteet
Uutenavuotena ainakin 13 silmävammaa ilotulitteista – vamman silmään saaneiden määrä kasvoi

Uu­te­na­vuo­te­na ainakin 13 sil­mä­vam­maa ilo­tu­lit­teis­ta – vamman silmään saa­nei­den määrä kasvoi

01.01.2022 17:23 2

Poliisi louk­kaan­tui ilo­tu­li­te­ra­ke­tis­ta Jär­ven­pääs­sä – po­lii­si­au­toa kohti am­mut­tiin ilo­tu­li­te

01.01.2022 15:30
Baarien sulkeminen siirsi uudenvuoden häiriökäyttäytymisen haja-asutusalueille – Naantalissa ilotulitteet sytyttivät auton palamaan, muualla Suomessa useita kotihälytyksiä

Baarien sul­ke­mi­nen siirsi uu­den­vuo­den häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen ha­ja-asu­tus­alueil­le – Naan­ta­lis­sa ilo­tu­lit­teet sy­tyt­ti­vät auton pa­la­maan, muualla Suo­mes­sa useita ko­ti­hä­ly­tyk­siä

01.01.2022 09:22 3
Tukes muistuttaa: Ilotulitteiden antaminen lapselle on rikos – viime vuonna sammutettiin 68 rakettien aiheuttamaa tulipaloa

Tukes muis­tut­taa: Ilo­tu­lit­tei­den an­ta­mi­nen lap­sel­le on rikos – viime vuonna sam­mu­tet­tiin 68 ra­ket­tien ai­heut­ta­maa tu­li­pa­loa

30.12.2021 11:48 1
Paukkuarkuus on eläimillä yleistä – piittaamattomuus rakettien ampumisen aikarajoituksista voi pahimmillaan aiheuttaa pahoja vaaratilanteita

Pauk­ku­ar­kuus on eläi­mil­lä yleistä – piit­taa­mat­to­muus ra­ket­tien am­pu­mi­sen ai­ka­ra­joi­tuk­sis­ta voi pa­him­mil­laan ai­heut­taa pahoja vaa­ra­ti­lan­tei­ta

29.12.2021 06:30 19
Tilaajille
Pienhiukkasten määrä jopa kymmenkertaistuu uudenvuodenyönä, ilotulitteet terveysriski etenkin astmaatikoille ja pienille lapsille – Muista ainakin nämä raketteja ammuttaessa

Pien­hiuk­kas­ten määrä jopa kym­men­ker­tais­tuu uu­den­vuo­de­nyö­nä, ilo­tu­lit­teet ter­veys­ris­ki etenkin ast­maa­ti­koil­le ja pie­nil­le lap­sil­le – Muista ainakin nämä ra­ket­te­ja am­mut­taes­sa

27.12.2021 17:17
Tilaajille
Välipäivät tarkoittavat ilotulitteiden hamstrausta – padat ja hiljaiset raketit ovat suosiossa

Vä­li­päi­vät tar­koit­ta­vat ilo­tu­lit­tei­den hamst­raus­ta – padat ja hil­jai­set raketit ovat suo­sios­sa

27.12.2021 06:30 1
Tilaajille
Ilotulitteet aiheuttaneet ainakin seitsemän sairaalahoitoa vaatinutta vammaa

Ilo­tu­lit­teet ai­heut­ta­neet ainakin seit­se­män sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­nut­ta vammaa

01.01.2021 16:31
Hiljaisten ilotulitteiden suosio on kasvussa – täysin äänettömästä paukuttelusta ei ole kuitenkaan kyse, kertoo kempeleläisen rakettiyrityksen toimitusjohtaja

Hil­jais­ten ilo­tu­lit­tei­den suosio on kas­vus­sa – täysin ää­net­tö­mäs­tä pau­kut­te­lus­ta ei ole kui­ten­kaan kyse, kertoo kem­pe­le­läi­sen ra­ket­ti­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja

30.12.2020 22:10 1
Tilaajille
Ihmisten odotetaan ostavan poikkeuksellisen paljon ilotulitteita tänä vuonna – Useimmat kaupunkien ilotulitukset on peruttu

Ih­mis­ten odo­te­taan ostavan poik­keuk­sel­li­sen paljon ilo­tu­lit­tei­ta tänä vuonna – Useim­mat kau­pun­kien ilo­tu­li­tuk­set on peruttu

27.12.2020 15:35
Uuden vuoden raketteja pelkäävän koiran oloa voi helpottaa kodin turvapaikka ja taustahäly – toimi näin, jos lemmikki pelkää räiskettä

Uuden vuoden ra­ket­te­ja pel­kää­vän koiran oloa voi hel­pot­taa kodin tur­va­paik­ka ja taus­ta­hä­ly – toimi näin, jos lem­mik­ki pelkää räis­ket­tä

30.12.2019 10:32
Tilaajille
Ilotulitteet täyttävät taas pian taivaan – Tukes muistuttaa pakollisista suojalaseista, ilotulitteiden ampumisessa on rajoitteita Kemin, Tornion ja Levin alueilla

Ilo­tu­lit­teet täyt­tä­vät taas pian taivaan – Tukes muis­tut­taa pa­kol­li­sis­ta suo­ja­la­seis­ta, ilo­tu­lit­tei­den am­pu­mi­ses­sa on ra­joit­tei­ta Kemin, Tornion ja Levin alueil­la

30.12.2019 08:34
Tilaajille
Ilotulitekauppias eduskunnassa odottavasta kansalaisaloitteesta: "Keppirakettien kieltäminen riittäisi"

Ilo­tu­li­te­kaup­pias edus­kun­nas­sa odot­ta­vas­ta kan­sa­lai­sa­loit­tees­ta: "Kep­pi­ra­ket­tien kiel­tä­mi­nen riit­täi­si"

29.12.2019 12:30 1
Tilaajille
Ilotulitteiden myynti on aloitettu – Tukes muistuttaa, että katsojienkin kannattaa varautua suojalaseilla

Ilo­tu­lit­tei­den myynti on aloi­tet­tu – Tukes muis­tut­taa, että kat­so­jien­kin kan­nat­taa va­rau­tua suo­ja­la­seil­la

27.12.2019 10:59