Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Martti Ahtisaari
"Rauhanpyrkimysten merkitys nousee näinä aikoina" – Kansalaiset muistelivat presidentti Ahtisaarta surusaaton matkatessa läpi sateisen Helsingin

"Rau­han­pyr­ki­mys­ten mer­ki­tys nousee näinä ai­koi­na" – Kan­sa­lai­set muis­te­li­vat pre­si­dent­ti Ah­ti­saar­ta su­ru­saa­ton mat­ka­tes­sa läpi sa­tei­sen Hel­sin­gin

10.11.2023 18:28
Tilaajille
Emerituspiispa Huovinen siunasi Martti Ahtisaaren koskettavasti: "Taju pakolaisuudesta kulki mukana koko elämän"

Eme­ri­tus­piis­pa Huo­vi­nen siunasi Martti Ah­ti­saa­ren kos­ket­ta­vas­ti: "Taju pa­ko­lai­suu­des­ta kulki mukana koko elämän"

10.11.2023 17:08
Tilaajille
Presidentti Ahtisaari tapasi Lapin maakuntavierailuilla niin kermaa kuin työttömiä – kokosimme kuvia neljältä eri vierailulta

Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ri tapasi Lapin maa­kun­ta­vie­rai­luil­la niin kermaa kuin työt­tö­miä – ko­ko­sim­me kuvia nel­jäl­tä eri vie­rai­lul­ta

17.10.2023 16:01 1
Tilaajille
Kai Sauer matkusti satoja päiviä vuodessa ulkomailla Ahtisaaren aisaparina – Suurlähettiläs muistelee: "Hän oli hyvä esimies, viisas ja helppo ihminen"

Kai Sauer mat­kus­ti satoja päiviä vuo­des­sa ul­ko­mail­la Ah­ti­saa­ren ai­sa­pa­ri­na – Suur­lä­het­ti­läs muis­te­lee: "Hän oli hyvä esi­mies, viisas ja helppo ih­mi­nen"

16.10.2023 18:50
Tilaajille
Presidentti Ahtisaaren surukirja avataan tiistaina – surunvalittelut voi jättää perjantaihin saakka

Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren su­ru­kir­ja avataan tiis­tai­na – su­run­va­lit­te­lut voi jättää per­jan­tai­hin saakka

16.10.2023 17:13 1
Presidentti Martti Ahtisaaren kaltaista rauhantekijää maailma kaipaisi nytkin
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ren kal­tais­ta rau­han­te­ki­jää maailma kai­pai­si nytkin

16.10.2023 17:07 4
Presidentin viestintää ideoinut Jussi Lähde Ahtisaaren merkityksestä: "Maailmassa on eletty turvallisemmin, päästy kouluun ja osallistuttu vaaleihin"

Pre­si­den­tin vies­tin­tää ideoi­nut Jussi Lähde Ah­ti­saa­ren mer­ki­tyk­ses­tä: "Maail­mas­sa on eletty tur­val­li­sem­min, päästy kouluun ja osal­lis­tut­tu vaa­lei­hin"

16.10.2023 12:30
Tilaajille
Kun korona heikensi Ahtisaaren terveydentilaa keväällä 2020, Rauli Virtanen totesi: "Lämmintä asennetta ja kansainvälisyyttä tarvitaan enemmän kuin koskaan"

Kun korona hei­ken­si Ah­ti­saa­ren ter­vey­den­ti­laa ke­vääl­lä 2020, Rauli Vir­ta­nen totesi: "Läm­min­tä asen­net­ta ja kan­sain­vä­li­syyt­tä tar­vi­taan enemmän kuin kos­kaan"

16.10.2023 11:55
Tilaajille
Valtakuntien sovittelija – presidentti Martti Ahtisaari oli Nobelin rauhanpalkittu ja monen maan sankari, joka antoi kasvot kansainväliselle Suomelle

Val­ta­kun­tien so­vit­te­li­ja – pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ri oli Nobelin rau­han­pal­kit­tu ja monen maan san­ka­ri, joka antoi kasvot kan­sain­vä­li­sel­le Suo­mel­le

16.10.2023 10:34
Tilaajille
Presidentti Martti Ahtisaari on kuollut – presidentti Niinistö ja pääministeri Orpo antoivat surunvalittelunsa

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ri on kuollut – pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja pää­mi­nis­te­ri Orpo an­toi­vat su­run­va­lit­te­lun­sa

16.10.2023 11:39 2
Tilaajille
Presidentti Martti Ahtisaari ja rouva Eeva Ahtisaari ovat toipumassa koronaviruksesta – viimeisin koronatestitulos oli negatiivinen

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ri ja rouva Eeva Ah­ti­saa­ri ovat toi­pu­mas­sa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta – vii­mei­sin ko­ro­na­tes­ti­tu­los oli ne­ga­tii­vi­nen

14.04.2020 22:17

Eeva ja Martti Ah­ti­saa­ren vii­mei­sim­mät ko­ro­na­vi­rus­näyt­teet ovat ne­ga­tii­vi­sia

14.04.2020 12:53
Tilaajille
Namibian itsenäisyysjuhla jäi viikonloppuna Martti ja Eeva Ahtisaarelta väliin – sydämellinen presidenttipari johtaa aina esimerkillään, pikaista paranemista
Kolumni

Na­mi­bian it­se­näi­syys­juh­la jäi vii­kon­lop­pu­na Martti ja Eeva Ah­ti­saa­rel­ta väliin – sy­dä­mel­li­nen pre­si­dent­ti­pa­ri johtaa aina esi­mer­kil­lään, pi­kais­ta pa­ra­ne­mis­ta

24.03.2020 11:46
Tilaajille
Presidentti Martti Ahtisaarella on todettu koronavirustartunta

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­rel­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

24.03.2020 10:07