Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kirja-arviot
Kirja-arvio: Marimekon luoja Armi Ratia oli poikkeusilmiö, jonka vastapuolena olivat viinanpersous ja maanisdepressiivisyys

Kir­ja-ar­vio: Ma­ri­me­kon luoja Armi Ratia oli poik­keu­sil­miö, jonka vas­ta­puo­le­na olivat vii­nan­per­sous ja maa­nis­dep­res­sii­vi­syys

04.09.2023 17:30
Tilaajille
Tietoa ja totuuksia homoudesta

Tietoa ja to­tuuk­sia ho­mou­des­ta

09.08.2023 16:37
Arvio: luontokiistat kärjistyvät Ounasvaaraan – tietokirja "Puut, puistot, ihmiset" sisältää tiukkaa asiatietoa puistojen kulttuurihistoriasta ja merkityksestä Rovaniemelle

Arvio: luon­to­kiis­tat kär­jis­ty­vät Ou­nas­vaa­raan – tie­to­kir­ja "Puut, puis­tot, ih­mi­set" si­säl­tää tiukkaa asia­tie­toa puis­to­jen kult­tuu­ri­his­to­rias­ta ja mer­ki­tyk­ses­tä Ro­va­nie­mel­le

24.07.2023 19:31 2
Tilaajille

Arvio: Elämän ki­pu­koh­tia ja kummia kou­ris­tuk­sia

23.07.2023 18:30
Tilaajille
Arvio: Kun vanhus kuolee, kirjasto tuhoutuu – Heikki Hietala tarttui aiheeseen, jota suomalainen kirjallisuus on odotellut jo vuosia

Arvio: Kun vanhus kuolee, kir­jas­to tu­hou­tuu – ­Heik­ki Hietala tarttui ai­hee­seen, jota suo­ma­lai­nen kir­jal­li­suus on odo­tel­lut jo vuosia

21.07.2023 19:38
Tilaajille
Kirja-arvio: Veteraanin tarina todistaa sodan mielettömyydestä – Paula Havasteen Nuijasota-sarjassa on nyt huovilla puheenvuoro

Kir­ja-ar­vio: Ve­te­raa­nin tarina to­dis­taa sodan mie­let­tö­myy­des­tä – Paula Ha­vas­teen Nui­ja­so­ta-sar­jas­sa on nyt huo­vil­la pu­heen­vuo­ro

17.07.2023 17:33
Tilaajille
Kirja-arvio: Vainajat eivät pysy paikoillaan – kirjailijakaksikko kuorii kerros kerrokselta esiin inhimillisen murhenäytelmän ryöstömurhalta vaikuttaneesta tapahtumaketjusta

Kir­ja-ar­vio: Vai­na­jat eivät pysy pai­koil­laan – kir­jai­li­ja­kak­sik­ko kuorii kerros ker­rok­sel­ta esiin in­hi­mil­li­sen mur­he­näy­tel­män ryös­tö­mur­hal­ta vai­kut­ta­nees­ta ta­pah­tu­ma­ket­jus­ta

11.07.2023 15:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Nyky-yhteiskunnan väliinputoaja luovii byrokratian, pätkätöiden ja pettymysten viidakossa – sarjakuvataiteilija kuvaa keskushahmoaan myötätuntoisesti pilke silmäkulmassa

Kir­ja-ar­vio: Ny­ky-yh­teis­kun­nan vä­liin­pu­toa­ja luovii by­rok­ra­tian, pät­kä­töi­den ja pet­ty­mys­ten vii­da­kos­sa – sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja kuvaa kes­kus­hah­moaan myö­tä­tun­toi­ses­ti pilke sil­mä­kul­mas­sa

04.07.2023 15:00
Tilaajille
Karmaisevan trillerisarjan avausosa pitää otteessaan vaaralliseen loppuun saakka

Kar­mai­se­van tril­le­ri­sar­jan avaus­osa pitää ot­tees­saan vaa­ral­li­seen loppuun saakka

30.06.2023 17:01
Tilaajille
Kirja-arvio: Ison linnun jäljillä – Raija Järvisen Soidinyöt vie lukijan metson soitimelle

Kir­ja-ar­vio: Ison linnun jäl­jil­lä – Raija Jär­vi­sen Soi­din­yöt vie lukijan metson soi­ti­mel­le

16.06.2023 14:16
Tilaajille
Kirja-arvio: Jenni Haukio kirjoitti juhlavan ja isänmaallisen muistelman mutta jätti puolisolleenkin kirjoitettavaa

Kir­ja-ar­vio: Jenni Haukio kir­joit­ti juh­la­van ja isän­maal­li­sen muis­tel­man mutta jätti puo­li­sol­leen­kin kir­joi­tet­ta­vaa

13.06.2023 17:15
Kirja-arvio: Anneli Kannon dekkaritrilogian aloituksessa tieto ja usko vetävät köyttä

Kir­ja-ar­vio: Anneli Kannon dek­ka­ri­tri­lo­gian aloi­tuk­ses­sa tieto ja usko vetävät köyttä

13.06.2023 16:15
Kansien välissä: Kun kukaan ei näe

Kansien vä­lis­sä: Kun kukaan ei näe

10.06.2023 09:25
Tilaajille
Kansien välissä: Sarvijumalan jännitys vetää puoleensa – unet ovat kiihkeän levottomia ja toisinaan pelottavia

Kansien vä­lis­sä: Sar­vi­ju­ma­lan jän­ni­tys vetää puo­leen­sa – unet ovat kiih­keän le­vot­to­mia ja toi­si­naan pe­lot­ta­via

08.06.2023 12:04
Tilaajille
Kirja-arvio: Avoin suhde kuin ahne ameeba – Tittamari Marttisen aikuisten romaanissa rakkaus on riippuvuus

Kir­ja-ar­vio: Avoin suhde kuin ahne ameeba – Tit­ta­ma­ri Mart­ti­sen ai­kuis­ten ro­maa­nis­sa rakkaus on riip­pu­vuus

05.06.2023 17:32
Tilaajille
Kirja-arvio: Laura Andersson tarjoaa rikoksia ja romantiikkaa 1940-luvun lopun Helsingissä

Kir­ja-ar­vio: Laura An­ders­son tarjoaa ri­kok­sia ja ro­man­tiik­kaa 1940-lu­vun lopun Hel­sin­gis­sä

05.06.2023 17:30
Kirja-arvio: Andrei Kurkovin Harmaat mehiläiset on erilainen romaani Ukrainan sodasta

Kir­ja-ar­vio: Andrei Kur­ko­vin Harmaat me­hi­läi­set on eri­lai­nen romaani Uk­rai­nan sodasta

05.06.2023 17:29
Kirja-arvio: Runoilija Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli linnakundin tytär, selvänäkijä, pukeutui miesten vaatteisiin ja rakasti naisia

Kir­ja-ar­vio: Ru­noi­li­ja Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli lin­na­kun­din tytär, sel­vä­nä­ki­jä, pu­keu­tui miesten vaat­tei­siin ja rakasti naisia

28.05.2023 19:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Minna Rytisalo kuorii uutuusromaanissaan ihannetytöstä häpeämättömän naisen

Kir­ja-ar­vio: Minna Ry­ti­sa­lo kuorii uu­tuus­ro­maa­nis­saan ihan­ne­ty­tös­tä hä­peä­mät­tö­män naisen

23.05.2023 17:30
Kirja-arvio: Alex Schulman jatkaa ruotsalaisen kulttuurisuvun yksityisen raottamista

Kir­ja-ar­vio: Alex Schul­man jatkaa ruot­sa­lai­sen kult­tuu­ri­su­vun yk­si­tyi­sen raot­ta­mis­ta

17.05.2023 16:30