Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Kirja-arviot
Viimeisin 12 tuntia
Kansien välissä: Arktisen lumo – norjalaismaalari löysi napapiirin pohjoispuolen jo 1800-luvulla

Kansien vä­lis­sä: Ark­ti­sen lumo – nor­ja­lais­maa­la­ri löysi na­pa­pii­rin poh­jois­puo­len jo 1800-lu­vul­la

11:19
Tilaajille
Kuukausi
Kansien välissä: Kirottu on vauhdikas ja karmaiseva kauhukirja yläkouluikäisille

Kansien vä­lis­sä: Kirottu on vauh­di­kas ja kar­mai­se­va kau­hu­kir­ja ylä­kou­lu­ikäi­sil­le

07.02.2024 15:29
Tilaajille
Kirja-arvio: Sydämeen käypä esikoisteos kertoo saamelaisista vailla identiteettiä

Kir­ja-ar­vio: Sy­dä­meen käypä esi­kois­teos kertoo saa­me­lai­sis­ta vailla iden­ti­teet­tiä

06.02.2024 14:30
Tilaajille
Kirja-arvio: ”Miksi meijän rakkauvesta on tehty niin vaikia ja luonnoton asia?” Erja Tulasalon esikoisromaanissa nainen ja nainen eivät uskalla riisua lehviä lanteiltaan

Kir­ja-ar­vio: ”Miksi meijän rak­kau­ves­ta on tehty niin vaikia ja luon­no­ton asia?” Erja Tu­la­sa­lon esi­kois­ro­maa­nis­sa nainen ja nainen eivät uskalla riisua lehviä lan­teil­taan

29.01.2024 17:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Nobel-palkitun Annie Ernaux'n teos kertoo viisikymppisen kirjailijan suhteesta nuoreen mieheen – Näkyville tulee myös sukupuolten välinen epätasa-arvo

Kir­ja-ar­vio: No­bel-pal­ki­tun Annie Er­naux'n teos kertoo vii­si­kymp­pi­sen kir­jai­li­jan suh­tees­ta nuoreen mieheen – Nä­ky­vil­le tulee myös su­ku­puol­ten välinen epä­ta­sa-ar­vo

29.01.2024 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kansien välissä: Kuvakirja kertoo herkän lapsen tavasta kokea maailmaa

Kansien vä­lis­sä: Ku­va­kir­ja kertoo herkän lapsen tavasta kokea maail­maa

26.01.2024 12:59
Tilaajille
Kansien välissä: Maailman turvallisin paikka? norjalaisvetoinen megahanke säilyttää ihmiskunnan ravinnon geeniperimää holvissa Huippuvuorilla

Kansien vä­lis­sä: Maail­man tur­val­li­sin paikka? nor­ja­lais­ve­toi­nen me­ga­han­ke säi­lyt­tää ih­mis­kun­nan ra­vin­non gee­ni­pe­ri­mää hol­vis­sa Huip­pu­vuo­ril­la

18.01.2024 12:37 1
Tilaajille
“Olla läski ei tarkoita olla laiska, tyhmä tai saamaton”

“Olla läski ei tar­koi­ta olla laiska, tyhmä tai saa­ma­ton”

14.01.2024 15:43
Kirja-arvio: Kalle Päätalon ensimmäinen vaimo saa puheenvuoron

Kir­ja-ar­vio: Kalle Pää­ta­lon en­sim­mäi­nen vaimo saa pu­heen­vuo­ron

10.01.2024 17:55
Tilaajille
Kirja-arvio: Satiiri vai salaliittoromaani? Ruotsalaiskirjailijan teos Olof Palmen murhasta avautunee kunnolla vain asiaan vihkiytyneille lukijoille

Kir­ja-ar­vio: Satiiri vai sa­la­liit­to­ro­maa­ni? Ruot­sa­lais­kir­jai­li­jan teos Olof Palmen mur­has­ta avau­tu­nee kun­nol­la vain asiaan vih­kiy­ty­neil­le lu­ki­joil­le

03.01.2024 16:20
Tilaajille
Kansien välissä: Sarjakuvaseikkailu haltian matkassa

Kansien vä­lis­sä: Sar­ja­ku­va­seik­kai­lu haltian mat­kas­sa

20.12.2023 14:33
Tilaajille
Kirjavinkkejä koululaisilta koululaisille

Kir­ja­vink­ke­jä kou­lu­lai­sil­ta kou­lu­lai­sil­le

17.12.2023 11:54
”Bitten etsivätoimisto” jahtaa Jörn Donnerin naisia Philip Teirin teoksessa, joka ei tarjoa juuri mitään uutta Donnerista

”Bitten et­si­vä­toi­mis­to” jahtaa Jörn Don­ne­rin naisia Philip Teirin teok­ses­sa, joka ei tarjoa juuri mitään uutta Don­ne­ris­ta

15.12.2023 15:30 1
Kansien välissä: Valoa pimeyteen – Nämä pienet asiat on koskettava kertomus myötätunnosta, toivosta ja moraalista

Kansien vä­lis­sä: Valoa pi­mey­teen – Nämä pienet asiat on kos­ket­ta­va ker­to­mus myö­tä­tun­nos­ta, toi­vos­ta ja mo­raa­lis­ta

14.12.2023 11:04
Tilaajille
Juutalaisvainomaininnat sensuroitiin Helvi Hämäläisen romaanista, kun Suomen aseveljeys natsi-Saksan kanssa oli idullaan

Juu­ta­lais­vai­no­mai­nin­nat sen­su­roi­tiin Helvi Hä­mä­läi­sen ro­maa­nis­ta, kun Suomen ase­vel­jeys nat­si-Sak­san kanssa oli idul­laan

13.12.2023 17:30 4
Kansien välissä: Koskettava teos traumojen kehistä ja äidistä, joka pelkää menettävänsä lapsensa

Kansien vä­lis­sä: Kos­ket­ta­va teos trau­mo­jen kehistä ja äi­dis­tä, joka pelkää me­net­tä­vän­sä lap­sen­sa

05.12.2023 16:10
Tilaajille
Tuomo Heikkisen esikoisromaani on järkälemäinen, syvällinen ja mieliinpainuva lukukokemus

Tuomo Heik­ki­sen esi­kois­ro­maa­ni on jär­kä­le­mäi­nen, sy­väl­li­nen ja mie­liin­pai­nu­va lu­ku­ko­ke­mus

28.11.2023 15:00
Kirja-arvio: Saksanjuutalainen filosofi kulkee pohjoisessa ja tapaa matkalla kohti Oulua Samuli ja Jenny Paulaharjun

Kir­ja-ar­vio: Sak­san­juu­ta­lai­nen fi­lo­so­fi kulkee poh­joi­ses­sa ja tapaa mat­kal­la kohti Oulua Samuli ja Jenny Pau­la­har­jun

21.11.2023 17:30 1
Sirpa Kähkönen kertoo sukutarinansa myyttisen loistokkaasti

Sirpa Käh­kö­nen kertoo su­ku­ta­ri­nan­sa myyt­ti­sen lois­tok­kaas­ti

29.11.2023 16:09
Kansien välissä: Zonin tarina on maailman raskain sarjakuva – kivielementit sisältävät huikean määrän yksityiskohtia

Kansien vä­lis­sä: Zonin tarina on maail­man raskain sar­ja­ku­va – ­ki­vie­le­men­tit si­säl­tä­vät huikean määrän yk­si­tyis­koh­tia

14.11.2023 09:52
Tilaajille