Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kansanedustajat
Professori Tuomas Ojanen: Suomi on Unkarin ja Puolan tiellä, jos kansanedustajat alkavat kyseenalaistaa apulaisoikeuskansleria – "Tämä lähti aivan käsistä"

Pro­fes­so­ri Tuomas Ojanen: Suomi on Unkarin ja Puolan tiellä, jos kan­sa­ne­dus­ta­jat alkavat ky­seen­alais­taa apu­lais­oi­keus­kans­le­ria – "Tämä lähti aivan kä­sis­tä"

23.11.2023 17:42 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­peu­tus­ra­ha tulee lo­pet­taa

26.10.2023 05:00
Kirja-arvio: Ben Zyskowicz oli hipin näköinen köyhän kodin kasvatti, joka päätyi kokoomuslaiseksi – Tuore tietokirja kertoo, miten hänestä tuli Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja

Kir­ja-ar­vio: Ben Zys­ko­wicz oli hipin nä­köi­nen köyhän kodin kas­vat­ti, joka päätyi ko­koo­mus­lai­sek­si – Tuore tie­to­kir­ja kertoo, miten hänestä tuli Suomen pit­kä­ai­kai­sin kan­sa­ne­dus­ta­ja

23.10.2023 17:30 6
Tilaajille
Sara Seppäsen kokouskäyttäytyminen kummastutti Rovaniemen valtuustossa – "Valitettava tapaturma", sanoo kansanedustaja

Sara Sep­pä­sen ko­kous­käyt­täy­ty­mi­nen kum­mas­tut­ti Ro­va­nie­men val­tuus­tos­sa – "Va­li­tet­ta­va ta­pa­tur­ma", sanoo kan­sa­ne­dus­ta­ja

26.09.2023 15:09 46
Tilaajille
Puhemiesneuvosto puoltaa Marinin vapauttamista kansanedustajan tehtävästä

Pu­he­mies­neu­vos­to puoltaa Marinin va­paut­ta­mis­ta kan­sa­ne­dus­ta­jan teh­tä­väs­tä

08.09.2023 16:05 7
Ex-pääministerin lähtö eduskunnasta ei ole petos, eikä huijaus, vaan inhimillinen urapolkuaskel, jonka suurin hyötyjä on Sanna Marin itse
Pääkirjoitus

Ex-pää­mi­nis­te­rin lähtö edus­kun­nas­ta ei ole petos, eikä hui­jaus, vaan in­hi­mil­li­nen ura­pol­kuas­kel, jonka suurin hyötyjä on Sanna Marin itse

08.09.2023 14:43 47
Sanna Marinin pyytämä ero kansanedustajan tehtävästä ei ole läpihuutojuttu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kahdelta kansanedustajalta

Sanna Marinin pyytämä ero kan­sa­ne­dus­ta­jan teh­tä­väs­tä ei ole lä­pi­huu­to­jut­tu – Vuoden 1990 jälkeen ero on evätty kah­del­ta kan­sa­ne­dus­ta­jal­ta

07.09.2023 21:40 7
Tilaajille
IS: Heikki Autto, Johanna-Ojala Niemelä ja Kaisa Juuso kansaedustajien taksinkäyttäjien kärkipäätä

IS: Heikki Autto, Jo­han­na-Oja­la Niemelä ja Kaisa Juuso kan­sae­dus­ta­jien tak­sin­käyt­tä­jien kär­ki­pää­tä

25.08.2023 13:59 12
Tilaajille
Toimittajalta: Sekä sanoilla että hiljaisuudella on väliä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sekä sa­noil­la että hil­jai­suu­del­la on väliä

20.07.2023 08:00
Sdp:n Antti Lindman nyt keskellä sosiaalisen median natsikohua – "Kuten sanoin, en ole ollut natsisymppaaja silloin enkä nyt"

Sdp:n Antti Lindman nyt kes­kel­lä so­siaa­li­sen median nat­si­ko­hua – "Kuten sanoin, en ole ollut nat­si­symp­paa­ja silloin enkä nyt"

05.07.2023 15:01 12
Tilaajille
Kansanedustaja Sara Seppänen ei jatka Rovaniemen kaupunginhallituksessa

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Sara Sep­pä­nen ei jatka Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

15.06.2023 22:14 10
Tilaajille
Lapin edustajat haluavat hallitukselta erityisen pohjoisen ohjelman, jossa Lappi huomioidaan entistä paremmin

Lapin edus­ta­jat ha­lua­vat hal­li­tuk­sel­ta eri­tyi­sen poh­joi­sen oh­jel­man, jossa Lappi huo­mioi­daan entistä pa­rem­min

11.05.2023 13:36
Tilaajille
Eduskunnan kuopuksen Olga Oinas-Panuman, 23, harteilla lepäävät isot odotukset – keskustan "Sanna Marin" hoitaa poroja ja puhuu sujuvaa aluepolitiikkaa

Edus­kun­nan kuo­puk­sen Olga Oi­nas-Pa­nu­man, 23, har­teil­la le­pää­vät isot odo­tuk­set – kes­kus­tan "Sanna Marin" hoitaa poroja ja puhuu sujuvaa alue­po­li­tiik­kaa

23.04.2023 05:00 6
Tilaajille
Uusi eduskunta on saman ikäinen ja vain hiukan edellistä miehisempi, sotilaita ja sometähtiä on aiempaa enemmän
Pääkirjoitus

Uusi edus­kun­ta on saman ikäinen ja vain hiukan edel­lis­tä mie­hi­sem­pi, so­ti­lai­ta ja so­me­täh­tiä on aiempaa enemmän

12.04.2023 20:00
Meri-Lapin kansanedustajat: Liikenneyhteydet ja teollisuus tärkeitä tällä vaalikaudella

Me­ri-La­pin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Lii­ken­ne­yh­tey­det ja teol­li­suus tär­kei­tä tällä vaa­li­kau­del­la

06.04.2023 08:26 5
Sara Seppänen oli maan toiseksi kovin ääniharava –  keräsi 11,4 prosenttia vaalipiirin äänistä, Sanna Marin 11,5 prosenttia

Sara Sep­pä­nen oli maan toi­sek­si kovin ää­ni­ha­ra­va – keräsi 11,4 pro­sent­tia vaa­li­pii­rin ää­nis­tä, Sanna Marin 11,5 pro­sent­tia

04.04.2023 16:12 22
Tilaajille
Keskustan pudasjärveläinen Olga Oinas-Panuma, 23, on nuorin eduskuntavaaleissa läpi menneistä – "Olen jututtanut 3 000 ihmistä henkilökohtaisesti"

Kes­kus­tan pu­das­jär­ve­läi­nen Olga Oi­nas-Pa­nu­ma, 23, on nuorin edus­kun­ta­vaa­leis­sa läpi men­neis­tä – "Olen ju­tut­ta­nut 3 000 ihmistä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti"

04.04.2023 05:00
Tilaajille
Näkökulma: Sunnuntaista tulee huippujännittävä – Kuka tahansa kolmen kärjestä voi nousta ykköspaikalle, ja hienointa on oikeus päästä vaalituloksesta päättämään

Nä­kö­kul­ma: Sun­nun­tais­ta tulee huip­pu­jän­nit­tä­vä – Kuka tahansa kolmen kär­jes­tä voi nousta yk­kös­pai­kal­le, ja hie­noin­ta on oikeus päästä vaa­li­tu­lok­ses­ta päät­tä­mään

31.03.2023 16:21 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako entinen kan­sa­ne­dus­ta­ja jatkaa?

25.03.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­kös­pa­nee­li syö po­li­tii­kan us­kot­ta­vuut­ta

15.03.2023 05:00 1