ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Kansanedustajat
Eduskunnalla on vielä mahdollisuus etsiä sopua saamelaiskäräjälain kiistakysymyksiin – täydellistä yksimielisyyttä lakiuudistuksen edistäminen ei vaadi
Pääkirjoitus

Edus­kun­nal­la on vielä mah­dol­li­suus etsiä sopua saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kiis­ta­ky­sy­myk­siin – täy­del­lis­tä yk­si­mie­li­syyt­tä la­ki­uu­dis­tuk­sen edis­tä­mi­nen ei vaadi

23.11.2022 20:00 6
Tilaajille
Putoaako Lapin kansanedustajien määrä seitsemästä kuuteen? Desimaalit ratkaisevat, miten paikkajaon kanssa käy

Pu­toaa­ko Lapin kan­san­edus­ta­jien määrä seit­se­mäs­tä kuu­teen? De­si­maa­lit rat­kai­se­vat, miten paik­ka­jaon kanssa käy

31.10.2022 16:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie­tä­vät­kö kan­sa­ne­dus­ta­jat, mitä vaa­ti­vat?

11.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ketä edus­ta­vat vas­tuun­pa­koi­li­jat?

23.09.2022 05:23 2
Tilaajille
Onko keskusta matkalla kahden kansanedustajan puolueeksi Lapissa? Väyrysestä on tullut puolueelle ongelma, jonka myöntävät jo keskustalaiset itsekin
Kolumni

Onko kes­kus­ta mat­kal­la kahden kan­san­edus­ta­jan puo­lueek­si La­pis­sa? Väy­ry­ses­tä on tullut puo­lueel­le on­gel­ma, jonka myön­tä­vät jo kes­kus­ta­lai­set itsekin

29.08.2022 06:00 32
Tilaajille
Mikko Kärnä ei asetu ehdolle seuraaviin eduskuntavaaleihin – syynä Paavo Väyrynen

Mikko Kärnä ei asetu ehdolle seu­raa­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin – syynä Paavo Väy­ry­nen

22.08.2022 21:57 34
Tilaajille
"Jossittelu haaskaa voimavaroja" – 50 vuotta täyttävä Markus Lohi on poliitikkona realisti, jonka mielestä kohtuullinen päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan

"Jos­sit­te­lu haaskaa voi­ma­va­ro­ja" – 50 vuotta täyt­tä­vä Markus Lohi on po­lii­tik­ko­na rea­lis­ti, jonka mie­les­tä koh­tuul­li­nen päätös on parempi kuin ei pää­tös­tä ol­len­kaan

13.06.2022 11:11 16
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi halunnut toisenlaista elämää"

70 vuotta täyt­tä­vä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi ha­lun­nut toi­sen­lais­ta elämää"

22.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Kansanedustaja syyttää Lapin yliopiston professoria nettikiusaamisesta: "Olen pyytänyt häntä lopettamaan"

Kan­san­edus­ta­ja syyttää Lapin yli­opis­ton pro­fes­so­ria net­ti­kiu­saa­mi­ses­ta: "Olen pyy­tä­nyt häntä lo­pet­ta­maan"

18.03.2022 18:46 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Riit­tää­kö kan­san­edus­ta­jan aika kaik­keen?

05.03.2022 05:01 3
Tilaajille
Lapin kansanedustajat haluavat auttaa Ukrainaa – Lue, mitä mieltä Lapin kansanedustajat ovat aseiden viennistä ja Natoon liittymisestä

Lapin kan­san­edus­ta­jat ha­lua­vat auttaa Uk­rai­naa – Lue, mitä mieltä Lapin kan­san­edus­ta­jat ovat aseiden vien­nis­tä ja Natoon liit­ty­mi­ses­tä

24.02.2022 06:30 11
Tilaajille
Markus Mustajärvi ei asetu ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa – "Ne oli sitten viimeiset valtiopäivien avajaiset tässä roolissa"

Markus Mus­ta­jär­vi ei asetu ehdolle seu­raa­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa – "Ne oli sitten vii­mei­set val­tio­päi­vien ava­jai­set tässä roo­lis­sa"

02.02.2022 15:49 10
Tilaajille
Kansanedustajien pyrky aluevaltuustoon sisältää intressiristiriidan ja vahvistaa mielikuvaa politiikan härskiydestä
Pääkirjoitus

Kan­san­edus­ta­jien pyrky alue­val­tuus­toon si­säl­tää int­res­si­ris­ti­rii­dan ja vah­vis­taa mie­li­ku­vaa po­li­tii­kan härs­kiy­des­tä

17.01.2022 21:54 9
Tilaajille
Ehdolle asettuvat kansanedustajat osaavat ja lisäävät kiinnostusta aluevaaliin, mutta tehtävien hoitamiseen heillä ei riitä aikaa – kansa karsisi perustellusti osallistumista
Pääkirjoitus

Ehdolle aset­tu­vat kan­san­edus­ta­jat osaavat ja li­sää­vät kiin­nos­tus­ta alue­vaa­liin, mutta teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen heillä ei riitä aikaa – kansa karsisi pe­rus­tel­lus­ti osal­lis­tu­mis­ta

12.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Kansanedustaja Markus Lohella koronatartunta

Kan­san­edus­ta­ja Markus Lohella ko­ro­na­tar­tun­ta

13.12.2021 10:00 20
Tilaajille
Kansanedustaja Katri Kulmuni odottaa vauvaa – laskettu aika on tammikuussa

Kan­san­edus­ta­ja Katri Kulmuni odottaa vauvaa – ­las­ket­tu aika on tam­mi­kuus­sa

10.10.2021 14:22 5
Tilaajille
Kansanedustajat pois aluevaaleista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jat pois alue­vaa­leis­ta

05.10.2021 22:05 5
Tilaajille
Sebastian Tynkkyselle jälleen tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Se­bas­tian Tynk­ky­sel­le jälleen tuomio kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

04.10.2021 13:30 9
Tilaajille
Neljä kyllää, yksi ei, kaksi vielä arpoo – Enemmistö Lapin kansanedustajista on lähdössä ehdolle aluevaaleihin

Neljä kyllää, yksi ei, kaksi vielä arpoo – Enem­mis­tö Lapin kan­san­edus­ta­jis­ta on läh­dös­sä ehdolle alue­vaa­lei­hin

01.10.2021 18:50 12
Tilaajille
Perussuomalaiset hiillostivat hallitusta koronapassista, ministerit tuskastuivat

Pe­rus­suo­ma­lai­set hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta ko­ro­na­pas­sis­ta, mi­nis­te­rit tus­kas­tui­vat

23.09.2021 22:24