Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Kansanedustajat
Kuukausi
Kansanedustaja Katri Kulmuni odottaa vauvaa – laskettu aika on tammikuussa

Kan­san­edus­ta­ja Katri Kulmuni odottaa vauvaa – ­las­ket­tu aika on tam­mi­kuus­sa

10.10.2021 14:22 5
Tilaajille
Kansanedustajat pois aluevaaleista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­jat pois alue­vaa­leis­ta

05.10.2021 22:05 4
Tilaajille
Sebastian Tynkkyselle jälleen tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Se­bas­tian Tynk­ky­sel­le jälleen tuomio kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

04.10.2021 13:30 8
Tilaajille
Neljä kyllää, yksi ei, kaksi vielä arpoo – Enemmistö Lapin kansanedustajista on lähdössä ehdolle aluevaaleihin

Neljä kyllää, yksi ei, kaksi vielä arpoo – Enem­mis­tö Lapin kan­san­edus­ta­jis­ta on läh­dös­sä ehdolle alue­vaa­lei­hin

01.10.2021 18:50 11
Tilaajille
Vanhemmat
Perussuomalaiset hiillostivat hallitusta koronapassista, ministerit tuskastuivat

Pe­rus­suo­ma­lai­set hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta ko­ro­na­pas­sis­ta, mi­nis­te­rit tus­kas­tui­vat

23.09.2021 22:24
Vihreiden varapuheenjohtajiksi Suomela, Harjanne ja Holopainen – yksi varapuheenjohtajista toimii Ohisalon vanhempainvapaan tuuraajana

Vih­rei­den va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si Suo­me­la, Har­jan­ne ja Ho­lo­pai­nen – yksi va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta toimii Ohi­sa­lon van­hem­pain­va­paan tuu­raa­ja­na

11.09.2021 22:09
LM-kysely: Kolmella jakkaralla istuminen epäilyttää monia kansanedustajia – harva puolue haluaa silti jäädä takamatkalle uusien vaalien ehdokasasettelussa

LM-ky­se­ly: Kol­mel­la jak­ka­ral­la is­tu­mi­nen epäi­lyt­tää monia kan­san­edus­ta­jia – harva puolue haluaa silti jäädä ta­ka­mat­kal­le uusien vaalien eh­do­kas­aset­te­lus­sa

27.06.2021 06:30 5
Tilaajille
Kansanedustaja Katri Kulmunilla on todettu koronatartunta – Edellisestä käynnistä eduskunnassa yli kaksi viikkoa

Kan­san­edus­ta­ja Katri Kul­mu­nil­la on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – Edel­li­ses­tä käyn­nis­tä edus­kun­nas­sa yli kaksi viikkoa

14.05.2021 12:46 5
Kun Putin oli yleisön joukossa, silloin maalaispoikaa jännitti – esiintymistä rakastava Mikko Alatalo kaipaa kuumeisesti takaisin keikoille

Kun Putin oli yleisön jou­kos­sa, silloin maa­lais­poi­kaa jän­nit­ti – esiin­ty­mis­tä ra­kas­ta­va Mikko Alatalo kaipaa kuu­mei­ses­ti ta­kai­sin kei­koil­le

29.04.2021 20:37
Kysyimme kansanedustajilta, mikä on tärkeintä kuntavaaleissa: Esiin nousivat terveys, koulutus ja yrittäjyys – "Nyt ne some-vaalit taitavat tulla"

Ky­syim­me kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, mikä on tär­kein­tä kun­ta­vaa­leis­sa: Esiin nou­si­vat ter­veys, kou­lu­tus ja yrit­tä­jyys – "Nyt ne so­me-vaa­lit tai­ta­vat tulla"

24.04.2021 08:00 2
Tilaajille
Juha Sipilä toivoo politiikkaan enemmän ratkaisukeskeistä keskustelua – politiikan puhetapa on muuttunut huonompaan suuntaan

Juha Sipilä toivoo po­li­tiik­kaan enemmän rat­kai­su­kes­keis­tä kes­kus­te­lua – po­li­tii­kan pu­he­ta­pa on muut­tu­nut huo­nom­paan suun­taan

22.04.2021 07:00 8
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistön onnittelukirje pääsee Lyly Rajalan kodissa lukemattomien Marilyn Monroen kuvien rinnalle

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tön on­nit­te­lu­kir­je pääsee Lyly Rajalan kodissa lu­ke­mat­to­mien Marilyn Monroen kuvien rin­nal­le

21.04.2021 07:00
Tilaajille
Kansanedustaja Turtiainen: Suhtaudun poliisiin kuin sodassa pahimpaan viholliseen – viittaa koronamielenosoitukseen ja firmansa saamaan uhkasakkoon

Kan­san­edus­ta­ja Tur­tiai­nen: Suh­tau­dun po­lii­siin kuin sodassa pa­him­paan vi­hol­li­seen – viittaa ko­ro­na­mie­len­osoi­tuk­seen ja fir­man­sa saamaan uh­ka­sak­koon

13.04.2021 13:22 2
Demokraatti: Sipilä kiistää vaikuttaneensa turvallisuuspäällikkö Savolan irtisanomiseen

De­mok­raat­ti: Sipilä kiistää vai­kut­ta­neen­sa tur­val­li­suus­pääl­lik­kö Savolan ir­ti­sa­no­mi­seen

10.04.2021 11:48 3
Pelkosenniemellä syntynyt entinen kansanedustaja Jyrki Yrttiaho on kuollut

Pel­ko­sen­nie­mel­lä syn­ty­nyt entinen kan­san­edus­ta­ja Jyrki Yrt­ti­aho on kuollut

19.02.2021 16:18 1
Tilaajille
"Eikö 52-vuotias nainen enää kelpaa mihinkään", mietti Eeva-Maria Maijala kahden ison pettymyksen jälkeen – nyt oma juttu on löytynyt

"Eikö 52-vuo­tias nainen enää kelpaa mi­hin­kään", mietti Ee­va-Ma­ria Maijala kahden ison pet­ty­myk­sen jälkeen – nyt oma juttu on löy­ty­nyt

07.02.2021 17:00 10
Tilaajille
Näkökulma: Kusitolppakin on työrauhansa ansainnut – Muutama vastaus poliitikkojen väkivaltakyselyssä hämmentää

Nä­kö­kul­ma: Ku­si­tolp­pa­kin on työ­rau­han­sa an­sain­nut – Muutama vastaus po­lii­tik­ko­jen vä­ki­val­ta­ky­se­lys­sä häm­men­tää

03.02.2021 12:21
Tilaajille
Selvityksemme paljasti: Kansanedustajien kimppuun käydään usein toritapahtumissa – tönimistä, lyömistä ja sylkemistä, jopa väkisin pussaamista

Sel­vi­tyk­sem­me pal­jas­ti: Kan­san­edus­ta­jien kimp­puun käydään usein to­ri­ta­pah­tu­mis­sa – tö­ni­mis­tä, lyö­mis­tä ja syl­ke­mis­tä, jopa väkisin pus­saa­mis­ta

02.02.2021 20:04 2
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä kuntoutuu aivokasvainleikkauksesta – "Toipilasaikana en ole uhrannut ajatustakaan työasioille"

Johanna Oja­la-Nie­me­lä kun­tou­tuu ai­vo­kas­vain­leik­kauk­ses­ta – "Toi­pi­la­sai­ka­na en ole uh­ran­nut aja­tus­ta­kaan työa­sioil­le"

01.02.2021 18:30 2
Tilaajille
HS: Pitkäaikainen kansanedustaja Zyskowicz saattaa jättää eduskunnan tämän kauden jälkeen terveyssyistä – kokoomuspoliitikko kär

HS: Pit­kä­ai­kai­nen kan­san­edus­ta­ja Zys­ko­wicz saattaa jättää edus­kun­nan tämän kauden jälkeen ter­veys­syis­tä – ko­koo­mus­po­lii­tik­ko kär

24.12.2020 09:35
Tilaajille