Metsätalous
Viimeisin 4 tuntia
On aika korjata suot

On aika korjata suot

05:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen keskustan tuntumaan on säilöttynä jopa seitsemän eduskuntatalon verran puuta – Aluksi terminaalissa haittasi melu, nyt ärsyttävät pinoista nousevat tuhohyönteiset

Ro­va­nie­men kes­kus­tan tun­tu­maan on säi­löt­ty­nä jopa seit­se­män edus­kun­ta­ta­lon verran puuta – Aluksi ter­mi­naa­lis­sa hait­ta­si melu, nyt är­syt­tä­vät pi­nois­ta nou­se­vat tu­ho­hyön­tei­set

11.07.2020 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Erkki Lähde

Lu­ki­jal­ta: Met­säs­tä olisi moneen käyt­töön

04.02.2020 07:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juri Laurila

Lu­ki­jal­ta: Jat­ku­van kas­va­tuk­sen harha

30.01.2020 08:09 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Aikio

Lu­ki­jal­ta: Mie­li­ku­via met­sä­ta­lou­des­ta

29.01.2020 08:36 0
Tilaajille
”Avohakkuilla ei ole enää sosiaalista toimilupaa” – Hakkuuaukot ovat aiheuttaneet lappilaisille yhtä pahoja traumoja kuin Kemijoen valjastaminen, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puheenjohtaja Seppo Aikio

”A­vo­hak­kuil­la ei ole enää so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa” – Hak­kuu­au­kot ovat ai­heut­ta­neet lap­pi­lai­sil­le yhtä pahoja trau­mo­ja kuin Ke­mi­joen val­jas­ta­mi­nen, sanoo Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja Seppo Aikio

19.01.2020 18:24 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juri Laurila

Lu­ki­jal­ta: Met­sä­osaa­mi­nen on kan­sal­li­nen yl­pey­den­ai­he

24.12.2019 14:29 0
Tilaajille
"Jämäkkä neuvottelija, joka osaa antaa asioiden riidellä" – Metsähallituksen Kii Korhonen antaa kasvot Lapin valtionmaiden metsätaloudelle

"Jä­mäk­kä neu­vot­te­li­ja, joka osaa antaa asioi­den rii­del­lä" – Met­sä­hal­li­tuk­sen Kii Kor­ho­nen antaa kasvot Lapin val­tion­mai­den met­sä­ta­lou­del­le

21.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Julkinen paine sai Boreal Biorefin muuttamaan Kemijärven tehtaan rahoitussuunnitelmia: Kiinalaisomistajat vähemmistöön, pääomistus kotimaahan ja Eurooppaan

Jul­ki­nen paine sai Boreal Bio­re­fin muut­ta­maan Ke­mi­jär­ven tehtaan ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mia: Kii­na­lais­omis­ta­jat vä­hem­mis­töön, pää­omis­tus ko­ti­maa­han ja Eu­roop­paan

20.12.2019 17:26 0
Tilaajille
Metsänhoitoyhdistykset yhdistyvät Lapissa

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set yh­dis­ty­vät Lapissa

17.12.2019 21:46 0
Tilaajille
MTK: Sahateollisuuden tilanne on vaikea, Lapin puukauppa hiipui viime vuodesta

MTK: Sa­ha­teol­li­suu­den tilanne on vaikea, Lapin puu­kaup­pa hiipui viime vuo­des­ta

18.11.2019 14:12 0
Tilaajille
Metsä Groupin tulos puolittui – sellun hinnan lasku painoi

Metsä Groupin tulos puo­lit­tui – sellun hinnan lasku painoi

31.10.2019 13:21 0
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni korottaisi metsävähennystä – "Ehkäisisi tilojen pirstoutumista ja kannustaisi metsien säilymistä perheiden omistuksessa"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Katri Kulmuni ko­rot­tai­si met­sä­vä­hen­nys­tä – "Eh­käi­si­si tilojen pirs­tou­tu­mis­ta ja kan­nus­tai­si metsien säi­ly­mis­tä per­hei­den omis­tuk­ses­sa"

30.10.2019 10:51 0
Tilaajille
Päiväkirja: Tunkua sellutehtaalle
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Tunkua sel­lu­teh­taal­le

03.10.2019 07:00 0
Tilaajille