Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

metsätuhot
Kuuma kesä näkyi metsäpaloina, hyönteistuhoina sekä uutena sienituholaisena – eniten metsätuhoja aiheuttavat silti lumi ja hirvet

Kuuma kesä näkyi met­sä­pa­loi­na, hyön­teis­tu­hoi­na sekä uutena sie­ni­tu­ho­lai­se­na – eniten met­sä­tu­ho­ja ai­heut­ta­vat silti lumi ja hirvet

03.05.2022 12:49 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­asiat met­sä­am­mat­ti­lai­sil­le

12.11.2021 05:00 4
Tilaajille
Yksityismetsät ovat heikosti vakuutettuja Lapissa – Myrskyt ja lumituhot ovat suurimmat riskit

Yk­si­tyis­met­sät ovat hei­kos­ti va­kuu­tet­tu­ja Lapissa – Myrskyt ja lu­mi­tu­hot ovat suu­rim­mat riskit

08.02.2021 09:36 1
Tilaajille
Puuston kasvu kiihtyy miljoona kuutiota vuodessa – Kun kesien viileys muuttuu, kasvu varmuudella nopeutuu, sanoo metsäntutkija

Puuston kasvu kiihtyy mil­joo­na kuu­tio­ta vuo­des­sa – Kun kesien viileys muut­tuu, kasvu var­muu­del­la no­peu­tuu, sanoo met­sän­tut­ki­ja

12.12.2020 06:30 5
Tilaajille