Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sia ei pidä nähdä vain va­sem­mis­to­pro­vo­kaa­tio­na

Kolumni: Tal­koi­lu on ur­hei­lu­seu­roil­le voi­ma­va­ra, josta hyö­ty­vät kaikki

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rakennusperintö
Ely-keskus myönsi rakennusperinnön hoitoavustusta 27 kohteelle Lapissa

Ely-kes­kus myönsi ra­ken­nus­pe­rin­nön hoi­to­avus­tus­ta 27 koh­teel­le Lapissa

26.06.2023 21:52
Tilaajille
Moskun entinen kotipaikka sai suojelumerkinnän Lapin ely-keskukselta – myös kaksi muuta kohdetta suojellaan

Moskun entinen ko­ti­paik­ka sai suo­je­lu­mer­kin­nän Lapin ely-kes­kuk­sel­ta – ­myös kaksi muuta koh­det­ta suo­jel­laan

19.06.2023 09:57
Tilaajille
Rovaniemellä palaneelle punaiselle tuvalle tehdään korjattavuusselvitys kesäkuun aikana – keltainen pressukate suojaa uusilta vaurioilta

Ro­va­nie­mel­lä pa­la­neel­le pu­nai­sel­le tuvalle tehdään kor­jat­ta­vuus­sel­vi­tys ke­sä­kuun aikana – kel­tai­nen pres­su­ka­te suojaa uusilta vau­rioil­ta

06.06.2023 13:29 12
Tilaajille
Rovaniemi on pian kolmen vanhan aseman loukussa – voisiko rakennusperinnön säilyttämisen nähdä investointina?
Kolumni

Ro­va­nie­mi on pian kolmen vanhan aseman lou­kus­sa – voisiko ra­ken­nus­pe­rin­nön säi­lyt­tä­mi­sen nähdä in­ves­toin­ti­na?

11.05.2023 06:00 1
Rovaniemellä palanut punainen tupa tulee korjata, sanovat museon asiantuntijat – suojellun rakennuksen ikää selvitetään nyt hirsien vuosirenkaista

Ro­va­nie­mel­lä palanut pu­nai­nen tupa tulee kor­ja­ta, sanovat museon asian­tun­ti­jat – suo­jel­lun ra­ken­nuk­sen ikää sel­vi­te­tään nyt hirsien vuo­si­ren­kais­ta

11.05.2023 05:00 25
Tilaajille
Vanha Palotunturin autiotupa Posiolla purettiin palasiksi ja kootaan entistä ehommaksi retkeilijöiden käyttöön – aikataulu on keleistä kiinni

Vanha Pa­lo­tun­tu­rin au­tio­tu­pa Po­siol­la pu­ret­tiin pa­la­sik­si ja kootaan entistä ehom­mak­si ret­kei­li­jöi­den käyt­töön – ai­ka­tau­lu on ke­leis­tä kiinni

05.05.2022 16:12
Tilaajille
Purkaminen uhkaa Torkkolan taloa Rovaniemellä – Kaikki vuokralaiset on jo irtisanottu

Pur­ka­mi­nen uhkaa Tork­ko­lan taloa Ro­va­nie­mel­lä – Kaikki vuok­ra­lai­set on jo ir­ti­sa­not­tu

29.10.2021 08:32 12
Tilaajille
Kemi saattaa viimein päästä purkamaan paraatipaikalle rapistuneen kummituskoulun

Kemi saattaa viimein päästä pur­ka­maan pa­raa­ti­pai­kal­le ra­pis­tu­neen kum­mi­tus­kou­lun

18.05.2021 06:30 10
Tilaajille
Ounaskosken yläasteen kohtalo vielä auki Rovaniemellä: suojeluesitys tehtiin vuonna 2010 – ely-keskuksen päätös tulossa tällä viikolla

Ou­nas­kos­ken ylä­as­teen kohtalo vielä auki Ro­va­nie­mel­lä: suo­je­lu­esi­tys tehtiin vuonna 2010 – ely-kes­kuk­sen päätös tulossa tällä vii­kol­la

03.05.2021 11:11 2
Seppälän perheyritys löysi uutta käyttöä Kemin historiallisille asemarakennuksille – vuokralle tulee biotuotetehtaaseen varautuva Forenom

Sep­pä­län per­he­yri­tys löysi uutta käyttöä Kemin his­to­rial­li­sil­le ase­ma­ra­ken­nuk­sil­le – vuok­ral­le tulee bio­tuo­te­teh­taa­seen va­rau­tu­va Forenom

20.08.2020 17:00 1
Tilaajille
Vanha asema pois myyntilistalta: kaupunki selvittää, miten se saataisiin kulttuurikäyttöön

Vanha asema pois myyn­ti­lis­tal­ta: kau­pun­ki sel­vit­tää, miten se saa­tai­siin kult­tuu­ri­käyt­töön

12.11.2019 14:59
Lukijalta: Vanha asema kulttuuriväelle!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le!

11.11.2019 16:41
Uusi silta tukahduttaa suojellun asemarakennuksen
Mielipidekirjoitus

Uusi silta tu­kah­dut­taa suo­jel­lun ase­ma­ra­ken­nuk­sen

16.10.2019 08:42
Kulttuurijuhla herättää vanhan aseman eloon

Kult­tuu­ri­juh­la he­rät­tää vanhan aseman eloon

15.10.2019 13:09
Luttojoen Oskarinkoskella rakennettiin uutta elämää tyhjästä –kolttakentät kertovat Petsamosta evakkoon joutuneiden historiasta

Lut­to­joen Os­ka­rin­kos­kel­la ra­ken­net­tiin uutta elämää tyh­jäs­tä –kolt­ta­ken­tät ker­to­vat Pet­sa­mos­ta evak­koon jou­tu­nei­den his­to­rias­ta

05.10.2019 13:44
Tilaajille