Lapin ELY-keskus
Viimeisin 4 tuntia
Lapin ely-keskus ja TE-toimisto saivat lisämäärärahaa maakunnan äkillisiin rakennemuutoksiin – Rahoituksessa huomioitu Kemin ja Utsjoen tilanne

Lapin ely-kes­kus ja TE-toi­mis­to saivat li­sä­mää­rä­ra­haa maa­kun­nan äkil­li­siin ra­ken­ne­muu­tok­siin – Ra­hoi­tuk­ses­sa huo­mioi­tu Kemin ja Utsjoen tilanne

14:17 2
Tilaajille
Kuukausi
Ounaskosken yläasteen kohtalo vielä auki Rovaniemellä: suojeluesitys tehtiin vuonna 2010 – ely-keskuksen päätös tulossa tällä viikolla

Ou­nas­kos­ken ylä­as­teen kohtalo vielä auki Ro­va­nie­mel­lä: suo­je­lu­esi­tys tehtiin vuonna 2010 – ely-kes­kuk­sen päätös tulossa tällä vii­kol­la

03.05.2021 11:11 2
Lukijalta Mielipide Ilkka Ulkuniemi

Lu­ki­jal­ta: Kä­ve­ly­sil­lat tuotava ta­kai­sin Muu­ro­laan

29.04.2021 08:34 2
Äkäsjoen sillan peruskorjaus käynnistyy Kolarissa

Äkäs­joen sillan pe­rus­kor­jaus käyn­nis­tyy Ko­la­ris­sa

28.04.2021 08:49
Tilaajille
Lapin ely-keskus järjestää avoimia yleisötilaisuuksia tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksista – katso tästä alueesi etätilaisuudet

Lapin ely-kes­kus jär­jes­tää avoimia ylei­sö­ti­lai­suuk­sia tul­va­ris­kien hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma­eh­do­tuk­sis­ta – katso tästä alueesi etä­ti­lai­suu­det

20.04.2021 21:41 2
Tilaajille
Lapin ely-keskus vaatii täydennyksiä Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen – Pohjavesimallinnus tarvitaan

Lapin ely-kes­kus vaatii täy­den­nyk­siä Sakatin kai­vos­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­se­los­tuk­seen – Poh­ja­ve­si­mal­lin­nus tar­vi­taan

13.04.2021 12:30 9
Tilaajille
Vanhemmat
Työvoiman kysyntä lisääntyi Lapissa helmikuussa – Työttömien määrä on edelleen korkea

Työ­voi­man kysyntä li­sään­tyi Lapissa hel­mi­kuus­sa – Työt­tö­mien määrä on edel­leen korkea

30.03.2021 12:39
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Jokelainen

Ely-kes­kus on pyy­tä­nyt sel­vi­tys­tä

23.03.2021 05:20
Tilaajille
Lapissa kilpailutettiin kaksi urakkaa uusin ehdoin – Ranuan alueella jatkaa Destia, Kemin urakka siirtyi Terranorille

Lapissa kil­pai­lu­tet­tiin kaksi urakkaa uusin ehdoin – Ranuan alueel­la jatkaa Destia, Kemin urakka siirtyi Ter­ra­no­ril­le

22.03.2021 15:02 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa Ruokamo

Odo­tam­me ely-kes­kuk­sel­ta sel­vi­tys­tä

19.03.2021 04:20
Tilaajille
Kemi-Tornion rakennemuutokseen 1,1 miljoonaa – Outokummun 230 työpaikan katoamista paikataan valtion hankerahalla

Ke­mi-Tor­nion ra­ken­ne­muu­tok­seen 1,1 mil­joo­naa – Ou­to­kum­mun 230 työ­pai­kan ka­toa­mis­ta pai­ka­taan valtion han­ke­ra­hal­la

18.03.2021 19:45 1
Tilaajille
Tästä kiistellään nyt: Onko Kemijoen vesistön tila hyvä vai tyydyttävä? Ja mitä väliä sillä on?

Tästä kiis­tel­lään nyt: Onko Ke­mi­joen ve­sis­tön tila hyvä vai tyy­dyt­tä­vä? Ja mitä väliä sillä on?

03.03.2021 08:59 5
Tilaajille
Ruuhkavuosiensa jälkeen Joona Tast palasi äitinsä ja sukulaistensa luo asumaan – Professori: Kynnys muuttaa takaisin vanhempien luo on madaltunut

Ruuh­ka­vuo­sien­sa jälkeen Joona Tast palasi äitinsä ja su­ku­lais­ten­sa luo asumaan – Pro­fes­so­ri: Kynnys muuttaa ta­kai­sin van­hem­pien luo on ma­dal­tu­nut

19.02.2021 19:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lisää valoa, riis­ta-ai­to­ja ja ohi­tus­kais­to­ja Ne­los­tiel­le

12.02.2021 19:42
Tilaajille
Ely-keskus myönsi Lappiin rahoitusta yli 10 miljoonaa euroa enemmän kuin kaksi vuotta sitten – Kehittämishankkeiden rahoitus kasvoi yli 6,7 miljoonalla eurolla

Ely-kes­kus myönsi Lappiin ra­hoi­tus­ta yli 10 mil­joo­naa euroa enemmän kuin kaksi vuotta sitten – Ke­hit­tä­mis­hank­kei­den ra­hoi­tus kasvoi yli 6,7 mil­joo­nal­la eurolla

04.02.2021 09:52
Tilaajille
Työttömyys lisääntyi voimakkaimmin Tunturi- ja Pohjois-Lapissa – joulukuussa Lapissa oli 12 195 työtöntä

Työt­tö­myys li­sään­tyi voi­mak­kaim­min Tun­tu­ri- ja Poh­jois-La­pis­sa – jou­lu­kuus­sa Lapissa oli 12 195 työ­tön­tä

28.01.2021 10:47
Tilaajille
Koronavuosi toi pohjoisen yrityksille ennätyspotin rahaa – Matkailuun ja ohjelmapalveluihin lähes 9 miljoonaa, puuteollisuudessa merkittäviä investointeja

Ko­ro­na­vuo­si toi poh­joi­sen yri­tyk­sil­le en­nä­tys­po­tin rahaa – Mat­kai­luun ja oh­jel­ma­pal­ve­lui­hin lähes 9 mil­joo­naa, puu­teol­li­suu­des­sa mer­kit­tä­viä in­ves­toin­te­ja

27.01.2021 08:49 1
Tilaajille
Rekkojen luistelupaikkoja aletaan kartoittaa uudella tekniikalla VT21:llä – anturit mittaavat liukkautta jopa yön pimeydessä

Rek­ko­jen luis­te­lu­paik­ko­ja aletaan kar­toit­taa uudella tek­nii­kal­la VT21:l­lä – anturit mit­taa­vat liuk­kaut­ta jopa yön pi­mey­des­sä

25.01.2021 14:02 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Torp­pa­rei­ta, onko heitä?

23.01.2021 18:21 3
Tilaajille
Lappilaisyritys sai kevään koronapotista 100 000 euroa – Tuen avulla taidekehystämö siirsi toimintaansa nettiin

Lap­pi­lais­yri­tys sai kevään ko­ronapo­tis­ta 100 000 euroa – Tuen avulla tai­de­ke­hys­tä­mö siirsi toi­min­taan­sa nettiin

11.01.2021 22:07 1
Tilaajille