Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Lapin ELY-keskus

Äkäs­joen sillan pe­rus­kor­jaus val­mis­tui Ko­la­ris­sa

21.09.2021 09:50
Tilaajille

Työ­voi­man kysyntä on jat­ku­nut Lapissa en­nä­tyk­sel­li­sen vilk­kaa­na

21.09.2021 09:11 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teen matkaa kär­si­mys­ten tiellä

14.09.2021 05:30 3
Tilaajille

Lapissa on jälleen alle 10 000 työ­tön­tä – Työt­tö­myys­ti­lan­ne on pa­lau­tu­mas­sa ko­ro­na­pan­de­miaa edel­tä­väl­le tasolle

24.08.2021 09:50
Tilaajille

Puojoen put­ki­sil­ta uu­si­taan Pellon Lamp­si­jär­vel­lä

18.08.2021 09:26
Tilaajille

Sii­vot­ta­vaa riittää – Kesä ja mat­kus­ta­mi­nen näkyvät täyteen ah­det­tui­na ros­ka-as­tioi­na kau­pun­geis­sa ja tien­var­sil­la

28.07.2021 19:31 7
Tilaajille

Ro­va­nie­men Koi­vu­saa­reen et­si­tään lam­pai­ta lai­dun­ta­maan val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vo­kas­ta pe­rin­ne­mai­se­maa

01.07.2021 16:28
Tilaajille

Simossa Pah­ni­lan mu­seol­la kun­nos­te­taan pe­rin­ne­bio­toop­pe­ja

21.06.2021 08:27
Tilaajille

Lapin ely-kes­kus asentaa uusia lii­ken­ne­merk­ke­jä – yksi muuttuu si­ni­ses­tä kel­tai­sek­si

18.06.2021 08:41 6
Tilaajille

Utsjoen po­ro­ti­lo­jen yh­teis­met­sän alueel­le on tulossa 700 heh­taa­rin suo­je­lu­alue – Yh­teis­met­säl­le mak­se­taan lähes 900 000 euron korvaus

17.06.2021 15:24 3
Tilaajille

Hei­ni­suon­tien kävely- ja pyö­räi­ly­tien ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ra­nual­la

15.06.2021 20:31
Tilaajille

Poik­keus­tal­ven po­ro­ta­lous­va­hin­koi­hin voi nyt hakea kor­vaus­ta

14.06.2021 20:34 3
Tilaajille

Tien­var­ret täyt­ty­vät vaa­li­mai­nok­sis­ta – kai­kil­la teillä ei saa mai­nos­taa

25.05.2021 15:27 6
Tilaajille

Lapin työt­tö­myys kään­ty­nyt selvään laskuun viime kevään huip­pu­lu­ke­mis­ta – pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys kui­ten­kin kas­vus­sa

25.05.2021 09:55
Tilaajille

En­nä­tys­ke­li­rik­ko koet­te­lee Lapin teitä – Ely-kes­kus va­rau­tuu jopa joi­den­kin teiden sul­ke­mi­seen

21.05.2021 19:56 11
Tilaajille

Pyö­rä­tie Kop­pe­loon olisi ely-kes­kuk­sen heiniä, mutta ilman kunnan tai EU:n rahaa sitä ei tule

19.05.2021 19:52
Tilaajille

Tänä kesänä kuusi siltaa pe­rus­kor­ja­taan Lapissa – Kol­man­nes Lapin sil­lois­ta on tyy­pil­li­siä pe­rus­kor­jat­ta­via siltoja

19.05.2021 10:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työl­lä kes­tä­väm­pään sään­nös­te­lyyn Suo­li­jär­vil­lä

11.05.2021 23:00
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä si­jait­se­van Herra Huun talon his­to­ria ja tu­le­vai­suus vaa­ti­vat sel­vit­tä­mis­tä

11.05.2021 18:46 2
Tilaajille

Lapin ely-kes­kus ei mää­rän­nyt Ou­nas­kos­ken ja Ki­ti­sen­ran­nan kouluja suo­jel­ta­vik­si

10.05.2021 15:26 2
Tilaajille