Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lääninhallituksen kortteli
Lapin lääninhallituksen alueen lisärakentaminen halutaan estää suojelulla –  asukasyhdistyksen suojeluesityksen ratkaisee Lapin ely-keskus

Lapin lää­nin­hal­li­tuk­sen alueen li­sä­ra­ken­ta­mi­nen ha­lu­taan estää suo­je­lul­la – asu­kas­yh­dis­tyk­sen suo­je­lu­esi­tyk­sen rat­kai­see Lapin ely-kes­kus

20.10.2023 18:57 7
Tilaajille
"Lääninhallitusta ei saa raunioittaa" – ottiko Rovaniemen kaupunki artikkelillaan kantaa Senaatti-kiinteistöjen suunnitelmiin?

"Lää­nin­hal­li­tus­ta ei saa rau­nioit­taa" – ottiko Ro­va­nie­men kau­pun­ki ar­tik­ke­lil­laan kantaa Se­naat­ti-kiin­teis­tö­jen suun­ni­tel­miin?

23.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuot­taa­ko valtion toi­mi­ti­la­stra­te­gia it­ses­sään tyhjiä tiloja?

18.07.2023 05:30 1
Lääninhallituksen korttelia ja valtion tiloja kehitetään vastuullisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­lia ja valtion tiloja ke­hi­te­tään vas­tuul­li­ses­ti

13.07.2023 11:37 1
Kulttuurihistoriallisesti arvokas lääninhallituksen kortteli tulee säilyttää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li tulee säi­lyt­tää

12.07.2023 05:30 1
Lääninhallituksen kortteli on koko Lapissa ainutlaatuinen – kaavamuutoksessa alueeseen tulee suhtautua pieteetillä
Pääkirjoitus

Lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li on koko Lapissa ai­nut­laa­tui­nen – kaa­va­muu­tok­ses­sa aluee­seen tulee suh­tau­tua pie­tee­til­lä

10.07.2023 20:00 9
Rovaniemen lääninhallituksen kortteli aiotaan tyhjentää – muualla Suomessa läänien perintöä on kaupattu henkilökunnalle ja kannettu roskiin

Ro­va­nie­men lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li aiotaan tyh­jen­tää – muualla Suo­mes­sa läänien pe­rin­töä on kau­pat­tu hen­ki­lö­kun­nal­le ja kan­net­tu roskiin

08.07.2023 05:00 25
Tilaajille
Valtio harkitsee Rovaniemen lääninhallituksen korttelin myymistä – Museovirasto ei näe suunnitelmille estettä

Valtio har­kit­see Ro­va­nie­men lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­lin myy­mis­tä – Mu­seo­vi­ras­to ei näe suun­ni­tel­mil­le estettä

21.05.2023 19:21 9
Tilaajille