Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Valtionavustukset
Koululaisista ja päiväkotilapsista tulevat valtionosuudet määräytyvät liian jäykästi – matkailupitäjät menettävät huomattavat summat rahaa

Kou­lu­lai­sis­ta ja päi­vä­ko­ti­lap­sis­ta tulevat val­tio­no­suu­det mää­räy­ty­vät liian jäy­käs­ti – mat­kai­lu­pi­tä­jät me­net­tä­vät huo­mat­ta­vat summat rahaa

12.10.2021 19:30 3
Tilaajille
Rovaniemi hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – Syynä vaikea taloustilanne

Ro­va­nie­mi hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tio­no­suu­den ko­ro­tus­ta – Syynä vaikea ta­lous­ti­lan­ne

30.08.2021 21:52
Tilaajille
Sairaanhoitopiireille jaettiin 137 miljoonaa euroa korona-avustusta – Länsi-Pohja sai asukasta kohden enemmän tukea kuin Lapin sairaanhoitopiiri

Sai­raan­hoi­to­pii­reil­le jaet­tiin 137 mil­joo­naa euroa ko­ro­na-avus­tus­ta – Län­si-Poh­ja sai asu­kas­ta kohden enemmän tukea kuin Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri

27.05.2021 16:54 1
Tilaajille
Rovaniemi sai yli 170 000 euroa valtionavustusta sairaalaopettajien palkkaamiseen

Ro­va­nie­mi sai yli 170 000 euroa val­tio­na­vus­tus­ta sai­raa­la­opet­ta­jien palk­kaa­mi­seen

26.02.2021 13:22
Tilaajille
Valtio lupaa tukea kuntataloutta miljardeilla euroilla – ensi vuodesta on tulossa kunnille historiallisen heikko

Valtio lupaa tukea kun­ta­ta­lout­ta mil­jar­deil­la eu­roil­la – ensi vuo­des­ta on tulossa kun­nil­le his­to­rial­li­sen heikko

17.09.2020 14:48
Tilaajille