Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Kou­lu­lai­sis­ta ja päi­vä­ko­ti­lap­sis­ta tulevat val­tion­osuu­det mää­räy­ty­vät liian jäy­käs­ti – mat­kai­lu­pi­tä­jät me­net­tä­vät huo­mat­ta­vat summat rahaa

Valtionosuudet perustuvat järjestelmään, joka ei ota huomioon sesonkityön ja etätyön tuomia haasteita.

Koululaisista ja päiväkotilapsista kunnille tulevat valtionosuudet perustuvat järjestelmään, joka ei ota huomioon sesonkityön ja etätyön huomattavan lisääntymisen tuomia haasteita.

Esimerkiksi Lapin matkailupitäjät saattavat jäykän järjestelmän takia menettää kymmeniätuhansia euroja valtionapuja vuodessa.