pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ou­nas­kos­ken ylä­as­teen kohtalo vielä auki Ro­va­nie­mel­lä: suo­je­lu­esi­tys tehtiin vuonna 2010 – ely-kes­kuk­sen päätös tulossa tällä vii­kol­la

Ounaskosken yläasteen rakennukset ovat olleet tyhjillään useita vuosia.
Ounaskosken yläasteen rakennukset ovat olleet tyhjillään useita vuosia.
Kuva: Pekka Aho

Kiela2-rakennushankkeen alta purettavaksi suunnitellun Ounaskosken yläasteen kohtalo on vielä auki Rovaniemellä. Syynä on Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistyksen vuonna 2010 Lapin ely-keskukselle tekemä suojeluesitys, josta ely-keskus antanee päätöksen tällä viikolla.

– Viimeinen vastinekierros on nyt käyty läpi. Uskoisin, että saamme päätöksen ulos tällä viikolla, sanoo ylitarkastaja Jari Laulumaa Lapin ely-keskuksesta.

Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys teki esityksen Ounaskosken yläasteen rakennuskokonaisuuden suojelemisesta vuonna 2010. Yhdistys esitti suojelua rakennusperintölain nojalla, jolloin esitys tulee tehdä ely-keskukselle. Ely-keskuksen päätöstä on odotettu toistakymmentä vuotta.

Asukasyhdistys perustelee koulukokonaisuuden suojelua muun muassa sillä, että se sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnin (RKY) teemakohteeseen "Ferdinand Salokankaan jälleenrakennusajan arkkitehtuuri Rovaniemellä".

Asemakaavoitus ensisijainen suojelussa

Jari Laulumaa perustelee pitkää käsittelyaikaa sillä, että asemakaava-alueilla kiinteistöjen suojelukysymykset tulee ensisijaisesti ratkaista asemakaavoituksella. Lapin ely-keskus onkin Laulumaan mukaan odottanut alueen asemakaavoituksen etenemistä.

Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2016 alueelle asemakaavan, jossa Ounaskosken yläasteen rakennusten purkaminen mahdollistettiin. Kaavassa suojeltiin vain opettajien asuintalo.

Kaavapäätöksestä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen vuonna 2017. Alueen asemakaava on siis ollut lainvoimainen jo useita vuosia.

Ely-keskus tekee päätöksensä rakennusperintölain nojalla. Asiantuntijana keskus on kuullut Museovirastoa.

Museovirasto on aiemmin kannattanut Ounaskosken yläasteen rakennusten suojelua muun muassa lausunnossa, jonka se antoi vuonna 2009 ely-keskukselle.

Rakennusperintölakia on mahdollista käyttää suojeluun, jos kohteella on valtakunnallista merkitystä, jos kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla tai kohteen suojeluun on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

YIT:n tavoitteena päästä töihin ensi vuonna

Kiela-rakennushankkeen kakkosvaihe on ajankohtainen, sillä YIT:n tavoitteena on päästä alueella purku- ja rakennustöihin ensi keväänä.

Alueelta purettaisiin pois Ounaskosken yläasteen rakennukset opettajien asuintaloa lukuunottamatta sekä maalaiskunnan vanha kunnantalo. Alueelle rakennettaisiin viisi kerrostaloa.

Rovaniemen kaupunginhallituksen on määrä käsitellä tänään YIT:n kanssa tehtävää maanvuokrasopimusta alueesta. Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys on vedonnut kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainioon, että asian käsittelyä lykättäisiin siihen saakka, että ely-keskus on antanut vastauksen suojeluesitykseen.