Kesäfestivaalit
Twin City Festivaali Torniossa on peruttu

Twin City Fes­ti­vaa­li Tor­nios­sa on peruttu

13.08.2020 15:30 4
Tilaajille
Oodi kemiläiselle kulttuurielämälle

Oodi ke­mi­läi­sel­le kult­tuu­ri­elä­mäl­le

22.07.2020 16:27 0
Toimittajalta: Istu pöytään tai korona tulee – ovatko baarien koronarajoitukset nippeliehtoja vai oikeaa kriisinhallintaa?
Kolumni Anni Kavander

Toi­mit­ta­jal­ta: Istu pöytään tai korona tulee – ovatko baarien ko­ro­na­ra­joi­tuk­set nip­pe­li­eh­to­ja vai oikeaa krii­sin­hal­lin­taa?

07.07.2020 15:01 0
Pidempi odottelu vaarantaisi myös ensi vuoden Simerockin – Festivaalin toteutuminen vaatii päätöksiä heinäkuun puoliväliin mennessä: "Tällä hetkellä tilanne on erittäin ehkä"

Pidempi odot­te­lu vaa­ran­tai­si myös ensi vuoden Si­me­roc­kin – Fes­ti­vaa­lin to­teu­tu­mi­nen vaatii pää­tök­siä hei­nä­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä: "Tällä het­kel­lä tilanne on erit­täin ehkä"

03.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Koronarajoitusten höllentäminen antaa Simerockille valoa muttei takeita – "Uudet linjaukset ovat vähän yhtä tyhjän kanssa"

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­tä­mi­nen antaa Si­me­roc­kil­le valoa muttei takeita – "Uudet lin­jauk­set ovat vähän yhtä tyhjän kanssa"

18.06.2020 13:11 1
Tilaajille
Sodankylä ikuisesti -verkkofestivaali onnistui yli odostusten – "Positiivisen palautteen määrä on ollut pökerryttävä"

So­dan­ky­lä ikui­ses­ti -verk­ko­fes­ti­vaa­li on­nis­tui yli odos­tus­ten – "Po­si­tii­vi­sen pa­laut­teen määrä on ollut pö­ker­ryt­tä­vä"

14.06.2020 17:38 1
Tilaajille
Inarin kulttuuritoimi: heinäkuun Inariviikot perutaan – tilalle suunnitellaan etätapahtumia

Inarin kult­tuu­ri­toi­mi: hei­nä­kuun Ina­ri­vii­kot pe­ru­taan – tilalle suun­ni­tel­laan etä­ta­pah­tu­mia

24.04.2020 13:15 0
Tilaajille
Loppukesän festarit iso kysymysmerkki – "löysässä hirressä ollaan edelleen"

Lop­pu­ke­sän fes­ta­rit iso ky­sy­mys­merk­ki – "löy­säs­sä hir­res­sä ollaan edel­leen"

23.04.2020 13:42 0
Isojen tapahtumien järjestämiskielto peruu Qstock-festarin tulevalta kesältä

Isojen ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­kiel­to peruu Qstock-fes­ta­rin tu­le­val­ta kesältä

23.04.2020 10:02 0
Milloin tämä eristys loppuu? – STM:n ylijohtaja kertoo, koska koronarajoitusten purkamisesta voidaan alkaa edes keskustella ja mikä este poistuisi ensimmäisenä

Milloin tämä eristys loppuu? – STM:n yli­joh­ta­ja kertoo, koska ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta voidaan alkaa edes kes­kus­tel­la ja mikä este pois­tui­si en­sim­mäi­se­nä

03.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Syy Simerockin siirtymiseen selvisi: Antti Tuisku nousee lavalle Rovaniemellä viikko ennen stadionkeikkojaan – festivaali julkaisi myös J.Karjalaisen ja muita nimiä

Syy Si­me­roc­kin siir­ty­mi­seen sel­vi­si: Antti Tuisku nousee lavalle Ro­va­nie­mel­lä viikko ennen sta­dion­keik­ko­jaan – fes­ti­vaa­li jul­kai­si myös J.Kar­ja­lai­sen ja muita nimiä

20.01.2020 10:42 0
Tilaajille
Kemijärven kesäfestivaali julkisti artistikattauksensa – Mari Boinen lisäksi tapahtumassa esiintyy joukko tunnettuja suomalaisnimiä

Ke­mi­jär­ven ke­sä­fes­ti­vaa­li jul­kis­ti ar­tis­ti­kat­tauk­sen­sa – Mari Boinen lisäksi ta­pah­tu­mas­sa esiin­tyy joukko tun­net­tu­ja suo­ma­lais­ni­miä

15.01.2020 06:00 0
Tilaajille