Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

sodankylän elokuvajuhlat
Sodankylästä New Yorkiin – Sodankylän elokuvajuhlilla Suomen ensi-iltansa saanut Kaurismäen Kuolleet lehdet esitetään syksyllä sekä Toronton että New Yorkin elokuvajuhlilla

So­dan­ky­läs­tä New Yorkiin – ­So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­la Suomen en­si-il­tan­sa saanut Kau­ris­mäen Kuol­leet lehdet esi­te­tään syk­syl­lä sekä To­ron­ton että New Yorkin elo­ku­va­juh­lil­la

10.08.2023 21:49 1
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlat rikkoi kaikkien aikojen kävijäennätyksensä – tapahtuma voisi toiminnanjohtajan mukaan silti kasvaa

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat rikkoi kaik­kien aikojen kä­vi­jä­en­nä­tyk­sen­sä – ta­pah­tu­ma voisi toi­min­nan­joh­ta­jan mukaan silti kasvaa

19.06.2023 10:19 3
Tilaajille
Aki Kaurismäki on Sodiksen omalakinen peruskivi – elokuvajuhlien alkuvuosina palkittu ohjaaja hoiti myös ääniteknikon työt

Aki Kau­ris­mä­ki on So­dik­sen oma­la­ki­nen pe­rus­ki­vi – elo­ku­va­juh­lien al­ku­vuo­si­na pal­kit­tu ohjaaja hoiti myös ää­ni­tek­ni­kon työt

18.06.2023 21:01 1
Tilaajille
Kuolleiden lehtien kukkiva tähti – näyttelijä Alma Pöysti pääsi ensivisiitillään suoraan Sodankylän elokuvajuhlien historian eläville lehdille

Kuol­lei­den lehtien kukkiva tähti – näyt­te­li­jä Alma Pöysti pääsi en­si­vi­sii­til­lään suoraan So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lien his­to­rian elä­vil­le leh­dil­le

18.06.2023 21:00 3
Tilaajille
Yöttömän yön monet kasvot – kuvatunnelmia Sodankylän elokuvajuhlilta

Yöt­tö­män yön monet kasvot – ku­va­tun­nel­mia So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­ta

18.06.2023 12:09 1
Tilaajille
Helsinkiläinen ystäväjoukko palaa vuosi toisensa jälkeen Sodankylän elokuvajuhlille – "Jonotellaan sadetakeissa, kumisaappaissa ja vähän lämmin kalja kädessä leffaan"

Hel­sin­ki­läi­nen ys­tä­vä­jouk­ko palaa vuosi toi­sen­sa jälkeen So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­le – "Jo­no­tel­laan sa­de­ta­keis­sa, ku­mi­saap­pais­sa ja vähän lämmin kalja kädessä lef­faan"

16.06.2023 18:48 2
Tilaajille
”Monissa kulttuuritapahtumissa on vaikea kerätä näin motivoitunutta talkooporukkaa” – konkaritalkoolainen Jaakko Lenni-Taattola palaa vuosi toisensa jälkeen Sodankylän elokuvajuhlille

”Mo­nis­sa kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mis­sa on vaikea kerätä näin mo­ti­voi­tu­nut­ta tal­koo­po­ruk­kaa” – kon­ka­ri­tal­koo­lai­nen Jaakko Len­ni-Taat­to­la palaa vuosi toi­sen­sa jälkeen So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­le

14.06.2023 17:30
Tilaajille
Sodankylässä nähdään 19 kotimaista elokuvaa – Aleksi Salmenperän Kuplassa Stella Leppikorpi varastaa valkokankaan

So­dan­ky­läs­sä nähdään 19 ko­ti­mais­ta elo­ku­vaa – Aleksi Sal­men­pe­rän Kup­las­sa Stella Lep­pi­kor­pi va­ras­taa val­ko­kan­kaan

13.06.2023 17:30
Tilaajille
Huippusuosittu Kuolleet lehdet saa lisänäytöksen Sodankylän elokuvajuhlilla

Huip­pu­suo­sit­tu Kuol­leet lehdet saa li­sä­näy­tök­sen So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­la

08.06.2023 14:11 1
Tilaajille
Kaurismäen kuuman uutuuden ensi-illat myytiin loppuun minuutissa – Sodankylän filmifestareiden odotetuimmalle leffalle kaivataan lisänäytöksiä

Kau­ris­mäen kuuman uu­tuu­den en­si-il­lat myytiin loppuun mi­nuu­tis­sa – So­dan­ky­län fil­mi­fes­ta­rei­den odo­te­tuim­mal­le lef­fal­le kai­va­taan li­sä­näy­tök­siä

02.06.2023 14:27 4
Tilaajille
Aki Kaurismäki tarjoaa yhden huippuhetkistä Sodankylän elokuvajuhlilla – tänä vuonna myös Kitisenrannan koulu saa festareilla oman roolin

Aki Kau­ris­mä­ki tarjoaa yhden huip­pu­het­kis­tä So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­la – tänä vuonna myös Ki­ti­sen­ran­nan koulu saa fes­ta­reil­la oman roolin

30.05.2023 17:30 2
Tilaajille
Maailma kaipasi rakkaustarinaa – Aki Kaurismäki kuvailee Sodankylässä Suomen ensi-iltansa saavaa Kuolleet lehdet -elokuvaa poliittiseksi romanttiseksi komediaksi

Maailma kaipasi rak­kaus­ta­ri­naa – Aki Kau­ris­mä­ki ku­vai­lee So­dan­ky­läs­sä Suomen en­si-il­tan­sa saavaa Kuol­leet lehdet -e­lo­ku­vaa po­liit­ti­sek­si ro­mant­ti­sek­si ko­me­diak­si

25.05.2023 17:30 1
Sodankylän elokuvajuhlia saapui nauttimaan 30 000 kävijää – yli 30 näytöstä myytiin loppuun

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lia saapui naut­ti­maan 30 000 kävijää – yli 30 näy­tös­tä myytiin loppuun

20.06.2022 12:12 4
Tilaajille
Sodiksen soivissa kuvissa – musiikkimatka Sodankylän 37. elokuvajuhlilla vei Beatlesin kattokonserttiin, karaokesfääreihin ja mykkänäytösten makoisiin äänimaailmoihin

So­dik­sen soi­vis­sa kuvissa – mu­siik­ki­mat­ka So­dan­ky­län 37. elo­ku­va­juh­lil­la vei Beat­le­sin kat­to­kon­sert­tiin, ka­rao­ke­sfää­rei­hin ja myk­kä­näy­tös­ten ma­koi­siin ää­ni­maail­moi­hin

19.06.2022 17:14
Tilaajille
Pitkä odotus päättyi ja Sodankylä heräsi eloon – Lapin Kansa sukelsi 37. elokuvajuhlien avajaispäivän tunnelmiin

Pitkä odotus päättyi ja So­dan­ky­lä heräsi eloon – Lapin Kansa sukelsi 37. elo­ku­va­juh­lien ava­jais­päi­vän tun­nel­miin

18.06.2022 06:30
Tilaajille
Viikon kuva: Elokuvajuhlat vetävät väkeä
Kolumni

Viikon kuva: Elo­ku­va­juh­lat vetävät väkeä

17.06.2022 05:00
Tilaajille
Radikaalisti rehellinen – Hytti nro 6 vei Lauran junalla Murmanskiin ja pääroolia näytelleen Seidi Haarlan, 37, matkalle tähtiin

Ra­di­kaa­lis­ti re­hel­li­nen – Hytti nro 6 vei Lauran junalla Mur­mans­kiin ja pää­roo­lia näy­tel­leen Seidi Haar­lan, 37, mat­kal­le tähtiin

16.06.2022 18:48
Tilaajille
Sodankylä täyttyy tauon jälkeen festariväestä – elokuvajuhlat käynnistyivät keskiviikkona koleassa säässä mutta innokkaissa tunnelmissa

So­dan­ky­lä täyttyy tauon jälkeen fes­ta­ri­väes­tä – elo­ku­va­juh­lat käyn­nis­tyi­vät kes­ki­viik­ko­na ko­leas­sa säässä mutta in­nok­kais­sa tun­nel­mis­sa

15.06.2022 18:02
Tilaajille
Sodankylä täyttyy taas elokuvaväestä –  kokosimme filkkarikävijöiden vinkit festivaaliohjelmiston runsaudensarvesta

So­dan­ky­lä täyttyy taas elo­ku­va­väes­tä –  ko­ko­sim­me filk­ka­ri­kä­vi­jöi­den vinkit fes­ti­vaa­li­oh­jel­mis­ton run­sau­den­sar­ves­ta

14.06.2022 17:30 2
Tilaajille
Iso teltta palasi Kitisenrannalle – Löytääkö yleisö Sodankylän elokuvajuhlat kolmen vuoden koronatauon jälkeen?

Iso teltta palasi Ki­ti­sen­ran­nal­le – Löy­tää­kö yleisö So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat kolmen vuoden ko­ro­na­tauon jäl­keen?

01.06.2022 17:30
Tilaajille