sodankylän elokuvajuhlat
Elina Talvensaari muutti uuteen asuntoon ja löysi edesmenneen asukkaan elämästä dokumenttielokuvan ytimen

Elina Tal­ven­saa­ri muutti uuteen asun­toon ja löysi edes­men­neen asuk­kaan elä­mäs­tä do­ku­ment­ti­elo­ku­van ytimen

25.09.2020 17:22
Tilaajille
Elokuvajuhlien vaikutus näkyy Sodankylässä vuoden ympäri elokuvakasvatuksena – näin on myös poikkeusvuonna

Elo­ku­va­juh­lien vai­ku­tus näkyy So­dan­ky­läs­sä vuoden ympäri elo­ku­va­kas­va­tuk­se­na – näin on myös poik­keus­vuon­na

22.09.2020 17:40
Tilaajille
Sodankylä ikuisesti -minifestivaali alkaa Lapinsuussa torstaina

So­dan­ky­lä ikui­ses­ti -mi­ni­fes­ti­vaa­li alkaa La­pin­suus­sa tors­tai­na

22.09.2020 10:27
Tilaajille
Virheilmoitus hämmensi Sodis-katsojia – verkkofestivaali selvisi vähäisin teknisin pulmin, vain Leffaraati jouduttiin perumaan

Vir­he­il­moi­tus häm­men­si So­dis-kat­so­jia – verk­ko­fes­ti­vaa­li selvisi vä­häi­sin tek­ni­sin pulmin, vain Lef­fa­raa­ti jou­dut­tiin pe­ru­maan

15.06.2020 17:14
Tilaajille
Sodankylä ikuisesti -verkkofestivaali onnistui yli odostusten – "Positiivisen palautteen määrä on ollut pökerryttävä"

So­dan­ky­lä ikui­ses­ti -verk­ko­fes­ti­vaa­li on­nis­tui yli odos­tus­ten – "Po­si­tii­vi­sen pa­laut­teen määrä on ollut pö­ker­ryt­tä­vä"

14.06.2020 17:38 1
Tilaajille
Sodankylä, et(i)äisesti
Kolumni Anu Jormalainen

So­dan­ky­lä, et(i)äi­ses­ti

14.06.2020 17:06
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlien verkkoversio tarjoaa valotuksia 35-vuotisen tapahtuman uniikkeihin aamukeskusteluihin – ja tekee virtuaalisilla valkokankaillaan suomalaista leffafestarihistoriaa

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lien verk­ko­ver­sio tarjoaa va­lo­tuk­sia 35-vuo­ti­sen ta­pah­tu­man uniik­kei­hin aa­mu­kes­kus­te­lui­hin – ja tekee vir­tuaa­li­sil­la val­ko­kan­kail­laan suo­ma­lais­ta lef­fa­fes­ta­ri­his­to­riaa

12.06.2020 21:19
Tilaajille
Sodankylän etäelokuvajuhlat käynnistyivät – festarin somebaari räjähti

So­dan­ky­län etä­elo­ku­va­juh­lat käyn­nis­tyi­vät – fes­ta­rin so­me­baa­ri räjähti

10.06.2020 18:58
Tilaajille
Useiden elokuvien Suomen ensi-iltoja nähdään Sodankylä ikuisesti -verkkofestivaalilla

Useiden elo­ku­vien Suomen en­si-il­to­ja nähdään So­dan­ky­lä ikui­ses­ti -verk­ko­fes­ti­vaa­lil­la

08.06.2020 10:42
Tilaajille
Leffateatterina koko Suomi – Keskiyön auringon elokuvajuhlien elävät kuvat nähdään koronakesänä virtuaalisilla valkokankailla

Lef­fa­teat­te­ri­na koko Suomi – Kes­ki­yön au­rin­gon elo­ku­va­juh­lien elävät kuvat nähdään ko­ro­na­ke­sä­nä vir­tuaa­li­sil­la val­ko­kan­kail­la

28.05.2020 19:54
Tilaajille
Festari jättää aukon kylän kauppojen kassaan – virtuaaliset elokuvajuhlat eivät lohduta Sodankylän yrittäjiä

Festari jättää aukon kylän kaup­po­jen kassaan – vir­tuaa­li­set elo­ku­va­juh­lat eivät lohduta So­dan­ky­län yrit­tä­jiä

28.05.2020 17:42
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlat järjestetään etänä – "Tuomme festivaalin osallistujien olohuoneisiin"

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat jär­jes­te­tään etänä – "Tuomme fes­ti­vaa­lin osal­lis­tu­jien olo­huo­nei­siin"

15.04.2020 11:32
Tilaajille
"Seuraamme THL:n ja viranomaisten ohjeistuksia" – Sodankylän elokuvajuhlien valmistelu jatkuu

"Seu­raam­me THL:n ja vi­ran­omais­ten oh­jeis­tuk­sia" – So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lien val­mis­te­lu jatkuu

23.03.2020 14:58
Tilaajille
Sodankylä tukee elokuvajuhlia 140 000 eurolla

So­dan­ky­lä tukee elo­ku­va­juh­lia 140 000 eurolla

19.11.2019 20:17
Tilaajille