Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

sodankylän elokuvajuhlat

So­dan­ky­län lap­sil­le elo­ku­va­kas­va­tus­ta ko­ti­ky­län elo­ku­va­juh­lil­ta

15.09.2021 15:52
Tilaajille

In­ter­ne­tin isossa tel­tas­sa – Di­gi­re­por­taa­sis­sa tehdään täs­mä­ha­vain­to­ja So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lien vir­tuaa­li­sel­la fes­ti­vaa­li­alueel­la

21.06.2021 17:00
Tilaajille

Kylä on hil­jai­nen jo toista kertaa, kun elo­ku­va­juh­lien väki ko­koon­tuu ver­kos­sa – Täl­lais­ta So­dan­ky­läs­sä on ollut fes­ti­vaa­lin aikaan ja tältä siellä näyttää nyt

19.06.2021 14:30
Tilaajille

Suo­ma­lais­tut­ki­ja sel­vit­tää kuinka hallita pilviä – do­ku­ment­ti­elo­ku­va vei ku­vaus­ryh­män­kin Ara­bi­emii­ri­kun­tiin

16.06.2021 20:58
Tilaajille

Elo­ku­va­juh­lil­la esi­tel­möi fil­mi­hul­lu tie­teen­te­ki­jä – Il­ma­ke­hä­tie­teen pro­fes­so­ri löysi Bu­nue­lin elo­ku­vis­ta tuu­lel­la käyviä naisia, mutta au­tiol­le saa­rel­le lähtisi Tar­kovs­kin teos

16.06.2021 19:21
Tilaajille
Kolumni

Kylä kaipaa kar­ke­loi­taan

12.06.2021 06:30
Tilaajille

So­dan­ky­län elo­ku­va­fes­ti­vaa­lit vie­te­tään jälleen ruudun ääressä – Myös Yle Teema osal­lis­tuu esit­tä­mäl­lä So­dik­sen par­hai­ta

29.04.2021 19:45
Tilaajille

Elina Tal­ven­saa­ri muutti uuteen asun­toon ja löysi edes­men­neen asuk­kaan elä­mäs­tä do­ku­ment­ti­elo­ku­van ytimen

25.09.2020 17:22
Tilaajille

Elo­ku­va­juh­lien vai­ku­tus näkyy So­dan­ky­läs­sä vuoden ympäri elo­ku­va­kas­va­tuk­se­na – näin on myös poik­keus­vuon­na

22.09.2020 17:40
Tilaajille

So­dan­ky­lä ikui­ses­ti -mi­ni­fes­ti­vaa­li alkaa La­pin­suus­sa tors­tai­na

22.09.2020 10:27
Tilaajille

Vir­he­il­moi­tus häm­men­si So­dis-kat­so­jia – verk­ko­fes­ti­vaa­li selvisi vä­häi­sin tek­ni­sin pulmin, vain Lef­fa­raa­ti jou­dut­tiin pe­ru­maan

15.06.2020 17:14
Tilaajille

So­dan­ky­lä ikui­ses­ti -verk­ko­fes­ti­vaa­li on­nis­tui yli odos­tus­ten – "Po­si­tii­vi­sen pa­laut­teen määrä on ollut pö­ker­ryt­tä­vä"

14.06.2020 17:38 1
Tilaajille
Kolumni

So­dan­ky­lä, et(i)äi­ses­ti

14.06.2020 17:06
Tilaajille

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lien verk­ko­ver­sio tarjoaa va­lo­tuk­sia 35-vuo­ti­sen ta­pah­tu­man uniik­kei­hin aa­mu­kes­kus­te­lui­hin – ja tekee vir­tuaa­li­sil­la val­ko­kan­kail­laan suo­ma­lais­ta lef­fa­fes­ta­ri­his­to­riaa

12.06.2020 21:19
Tilaajille

So­dan­ky­län etä­elo­ku­va­juh­lat käyn­nis­tyi­vät – fes­ta­rin so­me­baa­ri räjähti

10.06.2020 18:58
Tilaajille

Useiden elo­ku­vien Suomen en­si-il­to­ja nähdään So­dan­ky­lä ikui­ses­ti -verk­ko­fes­ti­vaa­lil­la

08.06.2020 10:42
Tilaajille

Lef­fa­teat­te­ri­na koko Suomi – Kes­ki­yön au­rin­gon elo­ku­va­juh­lien elävät kuvat nähdään ko­ro­na­ke­sä­nä vir­tuaa­li­sil­la val­ko­kan­kail­la

28.05.2020 19:54
Tilaajille

Festari jättää aukon kylän kaup­po­jen kassaan – vir­tuaa­li­set elo­ku­va­juh­lat eivät lohduta So­dan­ky­län yrit­tä­jiä

28.05.2020 17:42
Tilaajille

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat jär­jes­te­tään etänä – "Tuomme fes­ti­vaa­lin osal­lis­tu­jien olo­huo­nei­siin"

15.04.2020 11:32
Tilaajille