Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Hiljaisuus-festivaali
Arvio: Käsillään seisova metsä – Hiljaisuus-festivaalille saapunut WALD loi vaikuttavia luontonäkymiä akrobatian keinoin

Arvio: Kä­sil­lään seisova metsä – Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lil­le saa­pu­nut WALD loi vai­kut­ta­via luon­to­nä­ky­miä ak­ro­ba­tian keinoin

11.06.2023 13:06
Tilaajille
Arvio: Lasinsiruja ja herkkiä kohtaamisia — huumori paistoi niin lempeissä kuin hätkähdyttävissäkin sirkusteoksissa Hiljaisuus-festivaalilla Kittilän Kaukosessa

Arvio: La­sin­si­ru­ja ja herkkiä koh­taa­mi­sia — huumori paistoi niin lem­peis­sä kuin hät­käh­dyt­tä­vis­sä­kin sir­kus­teok­sis­sa Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lil­la Kit­ti­län Kau­ko­ses­sa

11.06.2023 13:06 2
Tilaajille
Musiikki ja sirkus täyttävät jälleen Kittilän Kaukosen kylän – Hiljaisuus-festivaali järjestetään jo 13. kerran

Mu­siik­ki ja sirkus täyt­tä­vät jälleen Kit­ti­län Kau­ko­sen kylän – Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään jo 13. kerran

30.05.2023 14:20
Tilaajille
Arvio: Lippulaivaesitys luovi maalla, merellä ja ilmassa – Hiljaisuus-festivaalilla pelotta seilannut Titanic Fiesta ansaitsi seisovat suosionosoituksensa

Arvio: Lip­pu­lai­va­esi­tys luovi maalla, merellä ja ilmassa – Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lil­la pelotta sei­lan­nut Titanic Fiesta an­sait­si sei­so­vat suo­sion­osoi­tuk­sen­sa

12.06.2022 17:43
Tilaajille
Tapahtuma-arvostelu: Artistien äkkitörmäykset luovat uutta

Ta­pah­tu­ma-ar­vos­te­lu: Ar­tis­tien äk­ki­tör­mäyk­set luovat uutta

12.06.2022 15:59
Tilaajille
Sanoja Hiljaisuudessa – Discoporo-kollektiivin aidosti monitaiteinen teos polkaisi festivaalin käyntiin

Sanoja Hil­jai­suu­des­sa – Dis­co­po­ro-kol­lek­tii­vin aidosti mo­ni­tai­tei­nen teos pol­kai­si fes­ti­vaa­lin käyn­tiin

11.06.2022 14:00
Tilaajille
"Ihanaa, kun täällä pyörii ihmisiä ja talon takana on telttoja" – Hiljaisuus-festareihin hurahtaneen kittiläläisen Armi Ojanperän, 64, sydän on ollut aina auki muille ihmisille

"I­ha­naa, kun täällä pyörii ihmisiä ja talon takana on telt­to­ja" – Hil­jai­suus-fes­ta­rei­hin hu­rah­ta­neen kit­ti­lä­läi­sen Armi Ojan­pe­rän, 64, sydän on ollut aina auki muille ih­mi­sil­le

05.06.2022 06:30
Tilaajille
"Kuin maailma pienoiskoossa" – Karita Tikka ja Lauri Sallinen muovaavat ohjelmistoa Hiljaisuus-festivaalille

"Kuin maailma pie­nois­koos­sa" – Karita Tikka ja Lauri Sal­li­nen muo­vaa­vat oh­jel­mis­toa Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lil­le

16.02.2022 17:26
Kaukosen työväentalo herää kesäisin eloon – talviuntaan nyt viettävä Tökäri toimii Hiljaisuus-festivaalin residenssinä

Kau­ko­sen työ­väen­ta­lo herää ke­säi­sin eloon – tal­vi­un­taan nyt viet­tä­vä Tökäri toimii Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lin re­si­dens­si­nä

31.01.2022 17:30 1
Tilaajille
Pelkoa ja uteliaisuutta Norppalivessä – köllöttely ei ollutkaan huoletonta loikoilua vaan ankaraa norpantyötä
Kolumni

Pelkoa ja ute­liai­suut­ta Norp­pa­li­ves­sä – köl­löt­te­ly ei ol­lut­kaan huo­le­ton­ta loi­koi­lua vaan ankaraa nor­pan­työ­tä

15.06.2021 15:00
Hiljaisuuden uudet vaatteet – Hiljaisuus-festivaalin Aineksia maisemaksi -ajanvietto jätti yleisön epätietoisuuteen

Hil­jai­suu­den uudet vaat­teet – Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lin Ai­nek­sia mai­se­mak­si -a­jan­viet­to jätti yleisön epä­tie­toi­suu­teen

13.06.2021 21:22 1
Tilaajille
Kaukosen urheilutalo otti torstaina ensiaskeleensa taiteen näyttämönä

Kau­ko­sen ur­hei­lu­ta­lo otti tors­tai­na en­si­as­ke­leen­sa taiteen näyt­tä­mö­nä

11.06.2021 17:52
Tilaajille
Tienviitat opastavat Kaukosen taikaan

Tien­vii­tat opas­ta­vat Kau­ko­sen taikaan

11.06.2021 17:53
Tilaajille
Hiljaisuuden uusi aika – Lähimuodossa tapahtuva festivaali avaa ovensa myös pienelle yleisölle

Hil­jai­suu­den uusi aika – Lä­hi­muo­dos­sa ta­pah­tu­va fes­ti­vaa­li avaa ovensa myös pie­nel­le ylei­söl­le

07.06.2021 20:34
Tilaajille
Hiljaisuuden ytimessä pysyy Kaukonen: Festivaali on vain yksi osa yhdistyksen toimintaa Kittilässä

Hil­jai­suu­den yti­mes­sä pysyy Kau­ko­nen: Fes­ti­vaa­li on vain yksi osa yh­dis­tyk­sen toi­min­taa Kit­ti­läs­sä

04.03.2020 18:00
Tilaajille