pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Taiteen edistämiskeskus
Taiteen edistämiskeskus jakoi harvaan asutun maaseudun kulttuuritukea 706 000 euroa – katso tästä kaikki lappilaiset tuensaajat

Taiteen edis­tä­mis­kes­kus jakoi harvaan asutun maa­seu­dun kult­tuu­ri­tu­kea 706 000 euroa – katso tästä kaikki lap­pi­lai­set tuen­saa­jat

05.07.2023 08:13 1
Tilaajille
Taike jakoi rahoitusta harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan – Lapin tapahtumille yhteensä 337 000 euroa

Taike jakoi ra­hoi­tus­ta harvaan asut­tu­jen aluei­den kult­tuu­ri­toi­min­taan – Lapin ta­pah­tu­mil­le yh­teen­sä 337 000 euroa

14.03.2023 08:52
Tilaajille
Salla sai Taiteen edistämiskeskukselta 90 000 euron avustuksen ikäihmisten kulttuurihyvinvointihankkeeseen

Salla sai Taiteen edis­tä­mis­kes­kuk­sel­ta 90 000 euron avus­tuk­sen ikä­ih­mis­ten kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­hank­kee­seen

25.11.2022 10:02 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyviä uutisia tai­teel­le

18.10.2022 05:30
Tilaajille
Kolme lappilaista sai valtion taitelija-apurahan – hakemuksia tuli tänä vuonna ennätysmäärä

Kolme lap­pi­lais­ta sai valtion tai­te­li­ja-apu­ra­han – ha­ke­muk­sia tuli tänä vuonna en­nä­tys­mää­rä

15.09.2022 09:36
Tilaajille
"Tarinoita syntyy, mutta miten tuettaisiin enemmän työskentelyä Pohjois-Suomessa" – Pohjoisen läänintaiteilijat haluavat saattaa yhteen alueen käsikirjoittajat ja audiovisuaalisen alan toimijat

"Ta­ri­noi­ta syntyy, mutta miten tuet­tai­siin enemmän työs­ken­te­lyä Poh­jois-Suo­mes­sa" – Poh­joi­sen lää­nin­tai­tei­li­jat ha­lua­vat saattaa yhteen alueen kä­si­kir­joit­ta­jat ja au­dio­vi­suaa­li­sen alan toi­mi­jat

24.04.2022 10:00
Tilaajille
Tältä näyttää lappilainen apurahataiteilija – Lapin Kansa kokosi yhteen taiteen apurahat kuluvalta viideltä vuodelta

Tältä näyttää lap­pi­lai­nen apu­ra­ha­tai­tei­li­ja – Lapin Kansa kokosi yhteen taiteen apu­ra­hat ku­lu­val­ta vii­del­tä vuo­del­ta

28.09.2020 21:14
Tilaajille

Kit­ti­lä­läi­nen tai­tei­li­ja­yh­dis­tys Hil­jai­suus saa toi­min­ta-avus­tuk­sen vii­del­le vuo­del­le

06.02.2020 16:32
Tilaajille