Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Kolme lap­pi­lais­ta sai valtion tai­te­li­ja-apu­ra­han – ha­ke­muk­sia tuli tänä vuonna en­nä­tys­mää­rä

Savu Korteniemi sai valtion taiteilija-apurahaa. Kuvassa yksi hänen teoksistaan.
Savu Korteniemi sai valtion taiteilija-apurahaa. Kuvassa yksi hänen teoksistaan.
Kuva: Richard Kautto

Taiteen kehittämiskeskuksen (Taike) yhteydessä toimivat taidetoimikunnat ovat jakaneet valtion taiteilija-apurahat.

Myös lappilaisille taiteilijoille jaettiin apurahaa. Kuvataiteen kolmivuotisen apurahan saivat rovaniemeläiset Elisa Alaluusua ja Savu Korteniemi.