tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Kau­ko­sen työ­väen­ta­lo herää ke­säi­sin eloon – tal­vi­un­taan nyt viet­tä­vä Tökäri toimii Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lin re­si­dens­si­nä

Kaukosen työväentalo herää kesäisin eloon esittävän taiteen Hiljaisuus-residenssinä.

Vuosien varrella Hiljaisuus-residenssin suhde kyläläisiin on muodostunut hyväksi ja lämpimäksi. Kaukosen asukkaat osallistuvat myös aktiivisesti residenssitaiteilijoiden järjestämiin esityksiin.
Vuosien varrella Hiljaisuus-residenssin suhde kyläläisiin on muodostunut hyväksi ja lämpimäksi. Kaukosen asukkaat osallistuvat myös aktiivisesti residenssitaiteilijoiden järjestämiin esityksiin.

Vanha työväentalo seisoo Kittilässä Kaukosen kylänraitin tuntumassa kuin mikä tahansa vanha, kylmilleen jätetty rakennus.

Pitkän talven aikana tyhjä talo on kuitenkin useamman ihmisen mielessä, kuin voisi arvata. Tökärinä tunnetulla talolla on nimittäin toinen, varsin värikäs rinnakkaiselämä: kesäisin se muuttuu festivaalialueeksi sekä monitaiteiseksi ja kansainväliseksi Hiljaisuus-residenssiksi.