kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Sirkus
Kuukausi
Sirkusharrastuksen voi aloittaa jo pikkuvauvana - sirkuskurssit ovat suosittuja Meri-Lapissa

Sir­kus­har­ras­tuk­sen voi aloit­taa jo pik­ku­vau­va­na - sir­kus­kurs­sit ovat suo­sit­tu­ja Me­ri-La­pis­sa

23.06.2022 09:08
Toimittajalta:  Taas pääsee tapahtumaan
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta:  Taas pääsee ta­pah­tu­maan

22.06.2022 10:26
Tilaajille
Sirkus Saarni kiertää ensimmäistä kertaa ympäri Suomea – pienessä sirkuksessa esiintyjät tekevät kaiken itse

Sirkus Saarni kiertää en­sim­mäis­tä kertaa ympäri Suomea – pie­nes­sä sir­kuk­ses­sa esiin­ty­jät tekevät kaiken itse

17.06.2022 17:40
Tilaajille
Päiväkirja: Kokemuksia sirkusteltassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ko­ke­muk­sia sir­kus­tel­tas­sa

16.06.2022 06:00
Tilaajille
Sanoja Hiljaisuudessa – Discoporo-kollektiivin aidosti monitaiteinen teos polkaisi festivaalin käyntiin

Sanoja Hil­jai­suu­des­sa – Dis­co­po­ro-kol­lek­tii­vin aidosti mo­ni­tai­tei­nen teos pol­kai­si fes­ti­vaa­lin käyn­tiin

11.06.2022 14:00
Tilaajille
"Lastenkulttuuri on oikeastaan ainoa asia, minkä puolesta jaksan taistella" – Kattila vie kulttuuria lapsille Lapin kaikkiin kolkkiin

"Las­ten­kult­tuu­ri on oi­keas­taan ainoa asia, minkä puo­les­ta jaksan tais­tel­la" – Kattila vie kult­tuu­ria lap­sil­le Lapin kaik­kiin kolk­kiin

06.06.2022 20:23
Tilaajille
Vanhemmat
Toimitusjohtaja kieppuu kuolemanpyörässä – Saarni Sirkuksen kesäkiertue starttaa Rovaniemeltä

Toi­mi­tus­joh­ta­ja kieppuu kuo­le­man­pyö­räs­sä – Saarni Sir­kuk­sen ke­sä­kier­tue start­taa Ro­va­nie­mel­tä

12.05.2022 14:39 2
Tilaajille
Taika-aika tuo lavalle sirkuskabareen ja draamaesityksen

Tai­ka-ai­ka tuo lavalle sir­kus­ka­ba­reen ja draa­ma­esi­tyk­sen

30.03.2022 16:03
Tilaajille
Inarijärven rannalla asui Pohjolan kauneimmaksi kutsuttu nainen, jonka jalkoihin miehet heittäytyivät – Elvira Bonon tarina on melkein liian uskomaton ollakseen tosi

Ina­ri­jär­ven ran­nal­la asui Poh­jo­lan kau­neim­mak­si kut­sut­tu nainen, jonka jal­koi­hin miehet heit­täy­tyi­vät – Elvira Bonon tarina on melkein liian us­ko­ma­ton ol­lak­seen tosi

08.01.2022 19:00 11
Tilaajille
Vain osa Taidetestaajien syksyn vierailuista voidaan toteuttaa – Suomen suurin nuorten kulttuurihanke sai uhanalaista jatkoaikaa: "Oli mielenkiintoista, outoa ja yllättävää"

Vain osa Tai­de­tes­taa­jien syksyn vie­rai­luis­ta voidaan to­teut­taa – Suomen suurin nuorten kult­tuu­ri­han­ke sai uhan­alais­ta jat­koai­kaa: "Oli mie­len­kiin­tois­ta, outoa ja yl­lät­tä­vää"

25.10.2020 08:01
Tilaajille
Tulevatko Suomen Tivoli ja Sirkus Finlandia lainkaan Lappiin?

Tu­le­vat­ko Suomen Tivoli ja Sirkus Fin­lan­dia lain­kaan Lap­piin?

05.05.2020 11:59
Tilaajille
Sirkus ja keppihevosliikunta ovat trendilajit – yhdeksällä lapsella ja nuorella kymmenestä on jokin harrastus

Sirkus ja kep­pi­he­vos­lii­kun­ta ovat tren­di­la­jit – yh­dek­säl­lä lap­sel­la ja nuo­rel­la kym­me­nes­tä on jokin har­ras­tus

11.01.2020 10:05
Aarni Pahajoki viihdyttää Viiden tähden sirkuksessa

Aarni Pa­ha­jo­ki viih­dyt­tää Viiden tähden sir­kuk­ses­sa

18.10.2019 14:19