Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sirkus
Rovaniemen Keskuskenttä herää eloon talveksi – luvassa päivittäisiä sirkusesityksiä ja talvista puuhaa erityisesti lapsiperheille

Ro­va­nie­men Kes­kus­kent­tä herää eloon tal­vek­si – luvassa päi­vit­täi­siä sir­kus­esi­tyk­siä ja tal­vis­ta puuhaa eri­tyi­ses­ti lap­si­per­heil­le

21.09.2023 19:30 7
Tilaajille
Musiikin sävyttämää sirkusta – Sirkus Taika-Aika valmistelee uutta teosta, jossa yhdistyy niin elävä musiikki kuin sirkustaide

Mu­sii­kin sä­vyt­tä­mää sir­kus­ta – ­Sir­kus Tai­ka-Ai­ka val­mis­te­lee uutta teosta, jossa yh­dis­tyy niin elävä mu­siik­ki kuin sir­kus­tai­de

01.08.2023 17:30
Tilaajille
Arvio: Yhdessä kasvaen ja kastellen – värikäs Siskot ja kuusi -sirkusdemo kieputtaa sisarusten välisiä rooleja

Arvio: Yhdessä kasvaen ja kas­tel­len – värikäs Siskot ja kuusi -sir­kus­de­mo kie­put­taa si­sa­rus­ten välisiä rooleja

18.06.2023 12:22
Tilaajille
Arvio: Käsillään seisova metsä – Hiljaisuus-festivaalille saapunut WALD loi vaikuttavia luontonäkymiä akrobatian keinoin

Arvio: Kä­sil­lään seisova metsä – Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lil­le saa­pu­nut WALD loi vai­kut­ta­via luon­to­nä­ky­miä ak­ro­ba­tian keinoin

11.06.2023 13:06
Tilaajille
Musiikki ja sirkus täyttävät jälleen Kittilän Kaukosen kylän – Hiljaisuus-festivaali järjestetään jo 13. kerran

Mu­siik­ki ja sirkus täyt­tä­vät jälleen Kit­ti­län Kau­ko­sen kylän – Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään jo 13. kerran

30.05.2023 14:20
Tilaajille
Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32, sai syksyllä puhelun ja päätti hetkeäkään miettimättä karata sirkuksen matkaan – kesällä lapset lähtevät mukaan karavaanarielämään

Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32, sai syk­syl­lä puhelun ja päätti het­keä­kään miet­ti­mät­tä karata sir­kuk­sen matkaan – kesällä lapset läh­te­vät mukaan ka­ra­vaa­na­ri­elä­mään

28.05.2023 17:00
Tilaajille
"Me alamme hengittää yleisön kanssa yhteen" – rovaniemeläisen Saarni Sirkuksen kulisseissa valmistuu nyt esitys, joka vie katsojan jännittävälle matkalle

"Me alamme hen­git­tää yleisön kanssa yhteen" – ro­va­nie­me­läi­sen Saarni Sir­kuk­sen ku­lis­seis­sa val­mis­tuu nyt esitys, joka vie kat­so­jan jän­nit­tä­väl­le mat­kal­le

09.05.2023 14:00
Tilaajille
Arvio: Vasen jalka vastaan oikea — Matt Pasquetin soolosirkusteos tarjosi kungfu-liikkeitä ja mykistävää kehonhallintaa Kittilässä

Arvio: Vasen jalka vastaan oikea — Matt Pas­que­tin soo­lo­sir­kus­teos tarjosi kung­fu-liik­kei­tä ja my­kis­tä­vää ke­hon­hal­lin­taa Kit­ti­läs­sä

01.05.2023 12:00
Tilaajille
Arvostelu: Tanssiteatteri Hurjaruuth: Ilo

Ar­vos­te­lu: Tans­si­teat­te­ri Hur­ja­ruuth: Ilo

03.02.2023 05:15
Tilaajille
Lava täynnä sirkusta ja elävää musiikkia – Frostbite Cabaretin esiintyjistä osa tähtää ammattilaisuralle

Lava täynnä sir­kus­ta ja elävää mu­siik­kia – F­rost­bi­te Ca­ba­re­tin esiin­ty­jis­tä osa tähtää am­mat­ti­lais­ural­le

15.12.2022 15:00
Tilaajille
Kun jää lähtee liikkeelle – Veden olomuotojen moninaisuutta heijasteleva sirkusteos saapuu Rovaniemelle

Kun jää lähtee liik­keel­le – Veden olo­muo­to­jen mo­ni­nai­suut­ta hei­jas­te­le­va sir­kus­teos saapuu Ro­va­nie­mel­le

29.11.2022 14:38
Tilaajille
Arvio: Pyramidin huipulla kelpaa hymyillä – Muiat-teoksen akrobatiaa värittävät huumori ja rehevä kehollisuus

Arvio: Py­ra­mi­din hui­pul­la kelpaa hy­myil­lä – Muiat-teok­sen ak­ro­ba­tiaa vä­rit­tä­vät huumori ja rehevä ke­hol­li­suus

15.10.2022 13:30
Tilaajille
Rovaniemeläinen sirkustaiteilija Aarni Pahajoki on vuoden uhkarohkein yrittäjä – perusti oman sirkuksen keskellä koronaepidemiaa

Ro­va­nie­me­läi­nen sir­kus­tai­tei­li­ja Aarni Pa­ha­jo­ki on vuoden uh­ka­roh­kein yrit­tä­jä – perusti oman sir­kuk­sen kes­kel­lä ko­ro­na­epi­de­miaa

19.08.2022 12:18 1
Tilaajille
Ikäihmisille tarjotaan sirkustyöpajoja heikentyneen tasapainon tueksi Rovaniemellä

Ikä­ih­mi­sil­le tar­jo­taan sir­kus­työ­pa­jo­ja hei­ken­ty­neen ta­sa­pai­non tueksi Ro­va­nie­mel­lä

29.07.2022 09:17
Tilaajille
Sirkusharrastuksen voi aloittaa jo pikkuvauvana - sirkuskurssit ovat suosittuja Meri-Lapissa

Sir­kus­har­ras­tuk­sen voi aloit­taa jo pik­ku­vau­va­na - sir­kus­kurs­sit ovat suo­sit­tu­ja Me­ri-La­pis­sa

23.06.2022 09:08
Toimittajalta:  Taas pääsee tapahtumaan
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta:  Taas pääsee ta­pah­tu­maan

22.06.2022 10:26
Tilaajille
Sirkus Saarni kiertää ensimmäistä kertaa ympäri Suomea – pienessä sirkuksessa esiintyjät tekevät kaiken itse

Sirkus Saarni kiertää en­sim­mäis­tä kertaa ympäri Suomea – pie­nes­sä sir­kuk­ses­sa esiin­ty­jät tekevät kaiken itse

17.06.2022 17:40
Tilaajille
Päiväkirja: Kokemuksia sirkusteltassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ko­ke­muk­sia sir­kus­tel­tas­sa

16.06.2022 06:00
Tilaajille
Sanoja Hiljaisuudessa – Discoporo-kollektiivin aidosti monitaiteinen teos polkaisi festivaalin käyntiin

Sanoja Hil­jai­suu­des­sa – Dis­co­po­ro-kol­lek­tii­vin aidosti mo­ni­tai­tei­nen teos pol­kai­si fes­ti­vaa­lin käyn­tiin

11.06.2022 14:00
Tilaajille
"Lastenkulttuuri on oikeastaan ainoa asia, minkä puolesta jaksan taistella" – Kattila vie kulttuuria lapsille Lapin kaikkiin kolkkiin

"Las­ten­kult­tuu­ri on oi­keas­taan ainoa asia, minkä puo­les­ta jaksan tais­tel­la" – Kattila vie kult­tuu­ria lap­sil­le Lapin kaik­kiin kolk­kiin

06.06.2022 20:23
Tilaajille