Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Rovaniemen keskuskenttä
RoPS sai tahtonsa perille pitkässä kiistassa: Keskuskentän katsomon vuokratasosta tilataan puolueeton lausunto

RoPS sai tah­ton­sa perille pit­käs­sä kiis­tas­sa: Kes­kus­ken­tän kat­so­mon vuok­ra­ta­sos­ta ti­la­taan puo­luee­ton lau­sun­to

27.11.2023 19:57 20
Tilaajille
Keskuskentälle rakentuu elämyksellinen talvihuvipuisto, jossa Saarni-sirkus esiintyy joka päivä – Snowglow Winter Park avautuu lauantaina Rovaniemellä

Kes­kus­ken­täl­le ra­ken­tuu elä­myk­sel­li­nen tal­vi­hu­vi­puis­to, jossa Saar­ni-sir­kus esiin­tyy joka päivä – S­nowg­low Winter Park avautuu lauan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

14.11.2023 10:15 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Surkeaa Ro­va­nie­mi

10.10.2023 03:18 2
Näin Rovaniemen kaupunki vastaa jäisen Keskuskentän lämmitysongelmaan: "Emme harrasta mitään kiusantekoa"

Näin Ro­va­nie­men kau­pun­ki vastaa jäisen Kes­kus­ken­tän läm­mi­ty­son­gel­maan: "Emme har­ras­ta mitään kiu­san­te­koa"

09.10.2023 13:01 15
Tilaajille
RoPSin ottelu viivästyi tunnilla – keskuskenttä oli lumessa ja jäässä, kaupunki ei suostunut lämmityksen käynnistämiseen

RoPSin ottelu vii­väs­tyi tun­nil­la – kes­kus­kent­tä oli lumessa ja jäässä, kau­pun­ki ei suos­tu­nut läm­mi­tyk­sen käyn­nis­tä­mi­seen

08.10.2023 15:02 54
Tilaajille
Rovaniemen Keskuskenttä herää eloon talveksi – luvassa päivittäisiä sirkusesityksiä ja talvista puuhaa erityisesti lapsiperheille

Ro­va­nie­men Kes­kus­kent­tä herää eloon tal­vek­si – luvassa päi­vit­täi­siä sir­kus­esi­tyk­siä ja tal­vis­ta puuhaa eri­tyi­ses­ti lap­si­per­heil­le

21.09.2023 19:30 7
Tilaajille
Aikooko Rovaniemi tuhota Railon?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aikooko Ro­va­nie­mi tuhota Railon?

08.09.2023 05:30 10
Kysyimme: Koska Rovaniemen Keskuskenttä siivotaan pulujen ulosteesta?

Ky­syim­me: Koska Ro­va­nie­men Kes­kus­kent­tä sii­vo­taan pulujen ulos­tees­ta?

01.09.2023 12:50 10
Tilaajille
Elinvoimalautakunta toimii lain edellyttämällä tavalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta toimii lain edel­lyt­tä­mäl­lä tavalla

26.07.2023 20:42 3
RoPS:n velat takaisin perintään – Susanna Junttila: vuokrien muuttaminen jälkikäteen antaisi väärän viestin

RoPS:n velat ta­kai­sin pe­rin­tään – Susanna Junt­ti­la: vuok­rien muut­ta­mi­nen jäl­ki­kä­teen antaisi väärän viestin

15.06.2023 16:30 31
Tilaajille
Jos RoPS ei hyväksy Rovaniemen kaupungin maksusopimusta, lähtevät seuran velat taas perintään: "On annettu aika paljon siimaa"

Jos RoPS ei hyväksy Ro­va­nie­men kau­pun­gin mak­su­so­pi­mus­ta, läh­te­vät seuran velat taas pe­rin­tään: "On annettu aika paljon siimaa"

14.06.2023 13:42 25
Tilaajille
Keskuskentän pukukopista ja vip-tiloista tuli ongelma, jota RoPS yrittää kääntää epätoivoisestikin – tästä kaupungin ja seuran kiistassa on kyse

Kes­kus­ken­tän pu­ku­ko­pis­ta ja vip-ti­lois­ta tuli on­gel­ma, jota RoPS yrittää kääntää epä­toi­voi­ses­ti­kin – tästä kau­pun­gin ja seuran kiis­tas­sa on kyse

14.06.2023 11:40 9
Tilaajille
RoPS päättää keskiviikkona, hyväksyykö se kaupungin maksusopimusta seuran veloille – taustalla hiertää 118 000 euron näkemysero

RoPS päättää kes­ki­viik­ko­na, hy­väk­syy­kö se kau­pun­gin mak­su­so­pi­mus­ta seuran ve­loil­le – taus­tal­la hiertää 118 000 euron nä­ke­mys­ero

13.06.2023 20:30 10
Tilaajille
Rovaniemi remontoi liikuntapaikkojaan yli 400 000 eurolla – Ounashallin alkuperäiset ilmanvaihtokoneet menevät uusiksi

Ro­va­nie­mi re­mon­toi lii­kun­ta­paik­ko­jaan yli 400 000 eurolla – Ou­nas­hal­lin al­ku­pe­räi­set il­man­vaih­to­ko­neet menevät uusiksi

09.05.2023 14:01 4
Tilaajille
Katkeamaton ura seipäiden kanssa – Kesällä 1962 Aulis Kairennon lasikuituseiväs katkesi ensimmäisen kerran ja mies mätkähti selälleen muhakasaan Rovaniemen keskuskentällä

Kat­kea­ma­ton ura sei­päi­den kanssa – Kesällä 1962 Aulis Kai­ren­non la­si­kui­tu­sei­väs katkesi en­sim­mäi­sen kerran ja mies mät­käh­ti se­läl­leen mu­ha­ka­saan Ro­va­nie­men kes­kus­ken­täl­lä

04.05.2023 18:18 1
Tilaajille
Rovaniemen Keskuskentän sulatus etenee aikataulussa – suunnitelmissa on kentän jäädyttäminen myös tulevina vuosina

Ro­va­nie­men Kes­kus­ken­tän sulatus etenee ai­ka­tau­lus­sa – suun­ni­tel­mis­sa on kentän jää­dyt­tä­mi­nen myös tu­le­vi­na vuosina

16.03.2023 10:46 5
Tilaajille
Rovaniemen keskuskentän talviklassikon jääareena korkattiin – kaukalo on pienempi kuin NHL:ssä

Ro­va­nie­men kes­kus­ken­tän tal­vi­klas­si­kon jää­aree­na kor­kat­tiin – kaukalo on pie­nem­pi kuin NHL:ssä

24.02.2023 14:07 3
Tilaajille
Viikon kuva: Höyryn ja jään tanssi
Kolumni

Viikon kuva: Höyryn ja jään tanssi

24.02.2023 06:00
Rovaniemen keskuskenttää viimeistellään Talviklassikkoa varten – jääkiekko-otteluilla tavoitellaan pientä plussatulosta

Ro­va­nie­men kes­kus­kent­tää vii­meis­tel­lään Tal­vi­klas­sik­koa varten – jää­kiek­ko-ot­te­luil­la ta­voi­tel­laan pientä plus­sa­tu­los­ta

17.02.2023 09:41 5
Tilaajille