Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Rovaniemen keskuskenttä
Keskuskentältä sai etsiä vapaita katsomopaikkoja

Kes­kus­ken­täl­tä sai etsiä vapaita kat­so­mo­paik­ko­ja

25.01.2022 19:30
Tilaajille
Palaako Rovaniemi pikaluistelukartalle?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Palaako Ro­va­nie­mi pi­ka­luis­te­lu­kar­tal­le?

06.01.2022 04:30 1
Tilaajille
Vuoden kenttämaksut kuluvat nurmen lämmitykseen – tällaiset ovat Rovaniemen keskuskentän tulot ja menot

Vuoden kent­tä­mak­sut kuluvat nurmen läm­mi­tyk­seen – täl­lai­set ovat Ro­va­nie­men kes­kus­ken­tän tulot ja menot

27.11.2021 12:29 36
Tilaajille
Keskuskentän linnunkakkaongelmaa torjutaan äänen avulla

Kes­kus­ken­tän lin­nun­kak­ka­on­gel­maa tor­ju­taan äänen avulla

18.08.2021 15:50
Rovaniemen Keskuskentän katsomo on linnunkakan ja roskien peitossa – sotkut jäävät siivoamatta epäselvien sopimusten takia: "Tilanne on häpeällinen"

Ro­va­nie­men Kes­kus­ken­tän katsomo on lin­nun­ka­kan ja roskien pei­tos­sa – sotkut jäävät sii­voa­mat­ta epä­sel­vien so­pi­mus­ten takia: "Ti­lan­ne on hä­peäl­li­nen"

08.06.2021 14:00 11
Oman kylän pojan paluu – Simo Roiha aikoo johdattaa RoPSin takaisin Veikkausliigaan

Oman kylän pojan paluu – Simo Roiha aikoo joh­dat­taa RoPSin ta­kai­sin Veik­kaus­lii­gaan

05.05.2021 09:00 1
RoPSin "kaikkien aikojen" ottelu pelattiin tasan 33 vuotta sitten – Keskuskentän yleisöennätystä 8543 tuskin rikotaan koskaan

RoPSin "kaik­kien ai­ko­jen" ottelu pe­lat­tiin tasan 33 vuotta sitten – Kes­kus­ken­tän ylei­sö­en­nä­tys­tä 8543 tuskin ri­ko­taan koskaan

04.11.2020 07:25
Tilaajille
Kymppitonnin lasku tihutöistä – Rovaniemen keskuskentän ilkivalta tulee kalliiksi kaupungille ja RoPSille

Kymp­pi­ton­nin lasku ti­hu­töis­tä – Ro­va­nie­men kes­kus­ken­tän il­ki­val­ta tulee kal­liik­si kau­pun­gil­le ja RoP­Sil­le

13.08.2020 19:30 6
Tilaajille
Rovaniemelle järjestellään väliaikainen pesäpallokenttä Superpesis-ottelua varten – keinonurmi saattaa aiheuttaa joukkueille vaikeuksia

Ro­va­nie­mel­le jär­jes­tel­lään vä­li­ai­kai­nen pe­sä­pal­lo­kent­tä Su­per­pe­sis-ot­te­lua varten – kei­no­nur­mi saattaa ai­heut­taa jouk­kueil­le vai­keuk­sia

05.08.2020 06:00
Tilaajille
Risto Niva: "Saisimme katsomoon fiksusti 1200-1400 katsojaa"

Risto Niva: "Sai­sim­me kat­so­moon fik­sus­ti 1200-1400 kat­so­jaa"

06.06.2020 22:32
Tilaajille
RoPS harjoittelee ottelutapahtuman toteutusta Kajaania vastaan: "Meidän on näytettävä esimerkkiä"

RoPS har­joit­te­lee ot­te­lu­ta­pah­tu­man to­teu­tus­ta Ka­jaa­nia vas­taan: "Meidän on näy­tet­tä­vä esi­merk­kiä"

06.06.2020 09:51
Tilaajille
RoPS koeajaa lauantaina poikkeusolojärjestelyjä

RoPS koeajaa lauan­tai­na poik­keus­olo­jär­jes­te­ly­jä

03.06.2020 20:12
Tilaajille
RoPS ja hiihtäjät samalla areenalla

RoPS ja hiih­tä­jät samalla aree­nal­la

10.03.2020 19:52
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä pe­la­taan elo­kuus­sa Su­per­pe­sis­tä

13.02.2020 13:44
Tilaajille
Korundi, Lappia-talo ja stadionkatsomo – Hienot tilat, mutta onko vuokralaisilla niihin varaa?

Ko­run­di, Lap­pia-ta­lo ja sta­dion­kat­so­mo – Hienot tilat, mutta onko vuok­ra­lai­sil­la niihin varaa?

16.08.2019 23:38
Tilaajille