Tie poikki: Lii­ken­ne ne­los­tiel­lä So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa kat­kais­taan rekan nos­to­töi­den ajaksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

RoPSin velat
Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee RoPSin maksusopimusta ensi maanantaina

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee RoPSin mak­su­so­pi­mus­ta ensi maa­nan­tai­na

22.11.2023 18:36 1
Tilaajille
RoPS selvitti holtitonta taloudenpitoaan ja totesi, ettei asioihin puututtu, vaikka olisi pitänyt – näin tappion karu kierre syntyi

RoPS sel­vit­ti hol­ti­ton­ta ta­lou­den­pi­toaan ja totesi, ettei asioi­hin puu­tut­tu, vaikka olisi pitänyt – näin tappion karu kierre syntyi

25.09.2023 18:45 6
Tilaajille
Elinvoimalautakunta toimii lain edellyttämällä tavalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta toimii lain edel­lyt­tä­mäl­lä tavalla

26.07.2023 20:42 3
Kommentti: RoPS lähti uhkapeliin suurinta velkojaansa vastaan
Kolumni

Kom­ment­ti: RoPS lähti uh­ka­pe­liin suu­rin­ta vel­ko­jaan­sa vastaan

15.06.2023 12:03 9
Jos RoPS ei hyväksy Rovaniemen kaupungin maksusopimusta, lähtevät seuran velat taas perintään: "On annettu aika paljon siimaa"

Jos RoPS ei hyväksy Ro­va­nie­men kau­pun­gin mak­su­so­pi­mus­ta, läh­te­vät seuran velat taas pe­rin­tään: "On annettu aika paljon siimaa"

14.06.2023 13:42 25
Tilaajille
Keskuskentän pukukopista ja vip-tiloista tuli ongelma, jota RoPS yrittää kääntää epätoivoisestikin – tästä kaupungin ja seuran kiistassa on kyse

Kes­kus­ken­tän pu­ku­ko­pis­ta ja vip-ti­lois­ta tuli on­gel­ma, jota RoPS yrittää kääntää epä­toi­voi­ses­ti­kin – tästä kau­pun­gin ja seuran kiis­tas­sa on kyse

14.06.2023 11:40 9
Tilaajille
RoPS päättää keskiviikkona, hyväksyykö se kaupungin maksusopimusta seuran veloille – taustalla hiertää 118 000 euron näkemysero

RoPS päättää kes­ki­viik­ko­na, hy­väk­syy­kö se kau­pun­gin mak­su­so­pi­mus­ta seuran ve­loil­le – taus­tal­la hiertää 118 000 euron nä­ke­my­se­ro

13.06.2023 20:30 10
Tilaajille
Velkaisen RoPS:n puheenjohtaja Matti Poikajärvi kummeksuu kaupungin neuvottelutapaa – "Sanelutilaisuus"

Vel­kai­sen RoPS:n pu­heen­joh­ta­ja Matti Poi­ka­jär­vi kum­mek­suu kau­pun­gin neu­vot­te­lu­ta­paa – "Sa­ne­lu­ti­lai­suus"

27.05.2023 11:46 41
Tilaajille
RoPS:n maksusuunnitelma lautakuntien käsittelyyn – Rovaniemi aikoo periä myös korot ja perintäkulut

RoPS:n mak­su­suun­ni­tel­ma lau­ta­kun­tien kä­sit­te­lyyn – Ro­va­nie­mi aikoo periä myös korot ja pe­rin­tä­ku­lut

25.05.2023 15:55 15
Tilaajille
RoPS on viimein suurennuslasin alla – olisipa näin ollut seuran johtokunnassakin
Kolumni

RoPS on viimein suu­ren­nus­la­sin alla – olisipa näin ollut seuran joh­to­kun­nas­sa­kin

28.11.2022 05:15 10
Tilaajille
Lappilaisen jalkapallon ylpeys romahti menestyksestä tuhon partaalle – nyt tärkeintä on turvata RoPSin määrätietoisesti rakentaman junioritoiminnan jatkuminen
Pääkirjoitus

Lap­pi­lai­sen jal­ka­pal­lon ylpeys romahti me­nes­tyk­ses­tä tuhon par­taal­le – nyt tär­kein­tä on turvata RoPSin mää­rä­tie­toi­ses­ti ra­ken­ta­man ju­nio­ri­toi­min­nan jat­ku­mi­nen

25.11.2022 20:37 14
Tilaajille
Sivistyslautakunnan puheenjohtajan mielestä RoPSin tulee maksaa velkansa – "Ei kaupunki voi olla seurojen pankki"

Si­vis­tys­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan mie­les­tä RoPSin tulee maksaa vel­kan­sa – "Ei kau­pun­ki voi olla seu­ro­jen pankki"

25.11.2022 19:11 48
Tilaajille
Rovaniemen liikuntajohtaja: Kaupunki on lähettänyt laskut RoPSille ja perii kaikki saatavansa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men lii­kun­ta­joh­ta­ja: Kau­pun­ki on lä­het­tä­nyt laskut RoP­Sil­le ja perii kaikki saa­ta­van­sa

23.11.2022 13:06 11
Tilaajille