Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Koronakaranteeni
Viisi ei-rokotettua Bayernin pelaajaa koronakaranteeniin

Viisi ei-ro­ko­tet­tua Bayer­nin pe­laa­jaa ko­ro­na­ka­ran­tee­niin

22.11.2021 20:22
Manchester Cityn keskikenttätähdellä Kevin De Bruynella on koronavirus - missaa kaksi ottelua

Man­ches­ter Cityn kes­ki­kent­tä­täh­del­lä Kevin De Bruy­nel­la on ko­ro­na­vi­rus - missaa kaksi ottelua

19.11.2021 19:11
Johanna Ojala-Niemelä koronakaranteeniin – Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa sijaistamaan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen

Johanna Oja­la-Nie­me­lä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin – Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jaa si­jais­ta­maan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Antti Häk­kä­nen

08.09.2021 19:12 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Karanteenitilojen tarpeen ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä marjanpoimintayrityksille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ka­ran­tee­ni­ti­lo­jen tarpeen ei olisi pitänyt tulla yl­lä­tyk­se­nä mar­jan­poi­min­ta­yri­tyk­sil­le

18.08.2021 19:30 10
Tilaajille
Marjanpoimijoille sopivat karanteenitilat löytyivät Rovaniemeltä nopeasti, mutta marjayrittäjät päättivät siirtää poimijat muualle – Nyt tilanne on hallinnassa, sanoo hallintoylilääkäri

Mar­jan­poi­mi­joil­le sopivat ka­ran­tee­ni­ti­lat löy­tyi­vät Ro­va­nie­mel­tä no­peas­ti, mutta mar­ja­yrit­tä­jät päät­ti­vät siirtää poi­mi­jat muualle – Nyt tilanne on hal­lin­nas­sa, sanoo hal­lin­to­yli­lää­kä­ri

18.08.2021 06:30 16
Tilaajille
Koronatartunnan saaneita marjanpoimijoita siirretty Kainuuseen ilman viranomaisten tietoa

Ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nei­ta mar­jan­poi­mi­joi­ta siir­ret­ty Kai­nuu­seen ilman vi­ran­omais­ten tietoa

16.08.2021 17:58 4
Infektioylilääkäri Markku Broas: "Kenellekään ei pitänyt olla epäselvää, että sairastuneita ja altistuneita marjanpoimijoita ei siirretä mihinkään"

In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas: "Ke­nel­le­kään ei pitänyt olla epä­sel­vää, että sai­ras­tu­nei­ta ja al­tis­tu­nei­ta mar­jan­poi­mi­joi­ta ei siir­re­tä mi­hin­kään"

16.08.2021 13:51 36
Tilaajille
Naisten lentopallomaajoukkueen Slovakian karanteenista aiheutuu kymmenien tuhansien eurojen kulut

Naisten len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen Slo­va­kian ka­ran­tee­nis­ta ai­heu­tuu kym­me­nien tu­han­sien eurojen kulut

21.05.2021 21:30
Tilaajille
Karenteeni muutti opettajan arjen ihmiskokeeksi – Koulutyössä on pysytty tahdissa, mutta työpäivät venyvät etäopetuksessa

Ka­ren­tee­ni muutti opet­ta­jan arjen ih­mis­ko­keek­si – Kou­lu­työs­sä on pysytty tah­dis­sa, mutta työ­päi­vät venyvät etä­ope­tuk­ses­sa

17.05.2021 18:30
Tilaajille
Naisten lentopallomaajoukkue määrättiin kahdeksi viikoksi karanteeniin Slovakian EM-karsinnoissa hotellia järjestellään

Naisten len­to­pal­lo­maa­jouk­kue mää­rät­tiin kah­dek­si vii­kok­si ka­ran­tee­niin Slo­va­kian EM-kar­sin­nois­sa ho­tel­lia jär­jes­tel­lään

15.05.2021 18:59 1
Tilaajille
"Tilanne on erittäin huono, pysykää kotona" – Tornion johtava lääkäri pelkää, ettei tilanne rauhoitu edes kesäksi, 27 tartuntaa on tullut ilmi

"Ti­lan­ne on erit­täin huono, pysykää kotona" – Tornion johtava lääkäri pelkää, ettei tilanne rau­hoi­tu edes ke­säk­si, 27 tar­tun­taa on tullut ilmi

22.04.2021 19:30 15
Tilaajille
Koronatartunta Korkalovaaran koulussa Rovaniemellä – 27 karanteeniin

Ko­ro­na­tar­tun­ta Kor­ka­lo­vaa­ran kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä – 27 ka­ran­tee­niin

16.02.2021 13:06
FC Kemi joutui taas koronakaranteeniin - lauantaisesta Akaa-vierasottelusta ilmeni jälkikäteen altistumistilanne

FC Kemi joutui taas ko­ro­na­ka­ran­tee­niin - lauan­tai­ses­ta Akaa-vie­ras­ot­te­lus­ta ilmeni jäl­ki­kä­teen al­tis­tu­mis­ti­lan­ne

28.01.2021 17:28
Tilaajille
Tehy: TAYS määräsi koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit töihin, asiasta kanneltu oikeusasiamiehelle

Tehy: TAYS määräsi ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet hoi­ta­jat ja lää­kä­rit töihin, asiasta kan­nel­tu oi­keus­asia­mie­hel­le

07.12.2020 18:13
Tornion joulu on vielä vaarassa – Johtava lääkäri vetoaa kaupunkilaisten malttiin pysyä poissa yleisöjoukoista

Tornion joulu on vielä vaa­ras­sa – Johtava lääkäri vetoaa kau­pun­ki­lais­ten malt­tiin pysyä poissa ylei­sö­jou­kois­ta

07.12.2020 17:00 2
Tilaajille
Koronakaranteenien aiheuttamat sijaiskulut rasittavat yksityistä sote-alaa – kustannustuesta ei ole avuksi

Ko­ro­na­ka­ran­tee­nien ai­heut­ta­mat si­jais­ku­lut ra­sit­ta­vat yk­si­tyis­tä so­te-alaa – kus­tan­nus­tues­ta ei ole avuksi

04.12.2020 22:00

Vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa asu­val­la hen­ki­löl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – ta­pauk­ses­sa on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin 31 hen­ki­löä

22.11.2020 17:34
Matleena Salo, 13, määrättiin karanteeniin, kun hänen ystävänsä sai koronatartunnan – Näin omaehtoinen ja virallinen karanteeni eroavat toisistaan

Mat­lee­na Salo, 13, mää­rät­tiin ka­ran­tee­niin, kun hänen ys­tä­vän­sä sai ko­ro­na­tar­tun­nan – Näin oma­eh­toi­nen ja vi­ral­li­nen ka­ran­tee­ni eroavat toi­sis­taan

26.10.2020 07:00
Tilaajille
Lakkapään ja Loimun liigajoukkueet sekä Napapiirin Pallokettujen ja Kuortaneen 1-sarjajoukkueet karanteeniin

Lak­ka­pään ja Loimun lii­ga­jouk­kueet sekä Na­pa­pii­rin Pal­lo­ket­tu­jen ja Kuor­ta­neen 1-sar­ja­jouk­kueet ka­ran­tee­niin

09.10.2020 14:11
Tilaajille
Karanteeneihin tulee suuria muutoksia – matkailijoiden ja altistuneiden karanteeni laskee kymmeneen päivään, lievästi sairastuneiden seitsemään

Ka­ran­tee­nei­hin tulee suuria muu­tok­sia – mat­kai­li­joi­den ja al­tis­tu­nei­den ka­ran­tee­ni laskee kym­me­neen päi­vään, lie­väs­ti sai­ras­tu­nei­den seit­se­mään

08.10.2020 14:58