Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Län­si-Poh­jaan on tulossa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kok­si – ra­joi­tuk­set välttää ko­ro­na­pas­sil­la

Kemi

Länsi-Pohjan alueelle harkitaan parhaillaan kokoontumisrajoituksia koronatartuntojen vähentämiseksi.

Lapin aluehallintovirasto lähetti tiistaina kunnille ja sairaanhoitopiirille lausuntopyynnön yleisötilaisuuksien rajoituksista. Lausunnot on annettava torstaihin mennessä, joten avi voi tehdä päätöksen uusista rajoituksista jo perjantaina, jos katsoo sen tarpeelliseksi.