Hal­li­tuk­sen esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta törmäsi pe­rus­tus­lail­li­siin on­gel­miin

"Hallintovaliokunnan on tarkkaan harkittava, onko lakiehdotuksen muuttaminen perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla mahdollista tehdä eduskunnassa."

Helsinki

Perustuslakivaliokunta näkee paljon perustuslaillisia ongelmia liikkumisrajoituksia koskevissa ratkaisuissa hallituksen esityksessä. Valiokunnan mielestä niitä koskeva sääntely tulee laatia toisin.

– Perustuslakivaliokunta katsoo, että hallituksen esityksen perusratkaisu kieltää liikkuminen kokonaan on oikeasuhtaisuuden vastainen, eikä sitä voi pitää perustuslain tarkoittamalla tavalla välttämättömänä, puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessa.

Sen sijaan maskipakkoa koskeva sääntely on valiokunnan mielestä perusteiltaan perustuslain mukainen, mutta siitäkin olisi parempi säätää normaalisti ja toistaiseksi voimassa olevassa tartuntatautilaissa.

Perustuslakivaliokunnan lausunto oli Rinteen mukaan yksimielinen.

Lausunto menee jatkokäsittelyyn hallintovaliokuntaan, joka antaa esityksestä mietinnön. Perustuslakivaliokunnan mielestä hallintovaliokunnan on tarkkaan harkittava, onko lakiehdotuksen muuttaminen perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla mahdollista tehdä eduskunnassa. Se myös vaatii, että muutokset on saatettava vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Kohdistettava vain tartunnanlähteisiin

Perustuslakivaliokunnan mielestä ongelmallisinta on, että lakiehdotuksessa pääsääntönä on kaiken liikkumisen kieltäminen. Sen mielestä tavoitteet voidaan saavuttaa, jos kiellot ja rajoitukset kohdistetaan vain esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin, erityisesti yksityisiin tilaisuuksiin, kokoontumisiin, ryhmässä oleskeluun ja asiointiin kauppaliikkeissä.

– Ongelmallisuutta korostaa lakiehdotuksen tulkinnanvaraisuus. Ihmisten olisi käytännössä mahdotonta ennakoida kielletyn ja rangaistavan liikkumisen ala, Rinne sanoi.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, miten perustuslakivaliokunta on arvioinut, sitä, miten ihmisten asunnoissa tapahtuviin kokoontumisiin voitaisiin puuttua.

– Puuttuminen yksityisiin tilaisuuksiin, niiden kieltäminen, rajoittaminen tavalla tai toisella hallintovaliokunnan päättämällä tavalla on niitä keinoja, joilla voidaan päästä hallituksen esityksen näkökulmasta niihin tavoitteisiin, joita hallitus on asettanut, Rinne vastasi.

Perustuslakivaliokunta on koko koronaepidemian ajan korostanut, että on tärkeää noudattaa mahdollisimman vähäisen puuttumisen periaatetta.

Kyse tosiasiallisesti ulkonaliikkumiskiellosta

Perustuslakivaliokunta pitää myös ongelmallisena, että vaikka lakiesityksen otsikossa sanotaan, että kyse on rajoituksista, tosiallisesti puhutaan ulkonaliikkumiskiellosta. Kiellon rikkominen taas on lähtökohtaisesti rangaistavaa. Valtaosa arkisesta liikkumisesta saattaa kuitenkin olla sellaista liikkumista, joka ei aiheuta viruksen tarttumisvaaraa.

– Se aiheuttaa rajattoman määrän näitä poikkeuspykälien tarpeita, joita pitäisi täsmällisesti ja tarkkarajaisesti kriminalisoida. Tämä johtaa tilanteeseen, joka katsotaan länsimaiselle oikeusjärjestelmällä vieraaksi eli siihen, että arkista liikkumista pitäisi pystyä mahdollisimman täsmällisesti sääntelemään jokaiselta osalta, valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) sanoi.