pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Perustuslakivaliokunta
Hallituksen ei pidä kiirehtiä saamelaiskäräjälain uudistamisessa liikaa – hyvä laki kestää aikaa, vähentää jännitteitä ja on oikeudenmukainen
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen ei pidä kii­reh­tiä saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­ses­sa liikaa – hyvä laki kestää aikaa, vä­hen­tää jän­nit­tei­tä ja on oi­keu­den­mu­kai­nen

22.08.2023 05:00 17
Perustuslakivaliokunnan Ojala-Niemelä: Itseni jäävääminen ei ollut tarpeen, vaikka mieheni on saamelainen

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan Oja­la-Nie­me­lä: Itseni jää­vää­mi­nen ei ollut tar­peen, vaikka mieheni on saa­me­lai­nen

01.03.2023 14:43 5
Johanna Ojala-Niemelä saamelaiskäräjälain kaatumisen jälkijossittelusta:  "Minulle yritetään jättää käteen mustan pekan kortti"

Johanna Oja­la-Nie­me­lä saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kaa­tu­mi­sen jäl­ki­jos­sit­te­lus­ta: "Mi­nul­le yri­te­tään jättää käteen mustan pekan kortti"

26.02.2023 15:42 46
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä haluaa saamelaiskäräjälain jatkovalmisteluun heti vaalien jälkeen, Markus Lohen mielestä nyt kaatunutta esitystä ei kannata edistää

Johanna Oja­la-Nie­me­lä haluaa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain jat­ko­val­mis­te­luun heti vaalien jäl­keen, Markus Lohen mie­les­tä nyt kaa­tu­nut­ta esi­tys­tä ei kannata edistää

24.02.2023 19:41 35
Tilaajille
Saamelaiskäräjälakia sorvataan aivan viime metreille asti – Johanna Ojala-Niemelä kiistää vitkuttelun valiokuntakäsittelyssä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia sor­va­taan aivan viime met­reil­le asti – Johanna Oja­la-Nie­me­lä kiistää vit­kut­te­lun va­lio­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä

23.02.2023 17:39 14
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistamisen kohtalo ratkeaa näinä päivinä – jos kompromissihaluja ei löydy, edessä voi olla kolmas tyrmäys
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­sen kohtalo ratkeaa näinä päivinä – jos komp­ro­mis­si­ha­lu­ja ei löydy, edessä voi olla kolmas tyrmäys

23.02.2023 13:21 7
Saamelaiskäräjälaki voi vielä ehtiä eduskuntaan – perustuslakivaliokunta sai viikon verran lisäaikaa mietinnön tekemiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki voi vielä ehtiä edus­kun­taan – pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta sai viikon verran li­sä­ai­kaa mie­tin­nön te­ke­mi­seen

16.02.2023 20:03 8
Tilaajille
Inarin kunta esittää kokonaan uutta lakia saamelaisten kotiseutualueelle – kunnan mukaan laki edistäisi yhdenvertaisuutta, aktivistit syyttävät kuntaa saamelaisvastaisuudesta

Inarin kunta esittää ko­ko­naan uutta lakia saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­le – kunnan mukaan laki edis­täi­si yh­den­ver­tai­suut­ta, ak­ti­vis­tit syyt­tä­vät kuntaa saa­me­lais­vas­tai­suu­des­ta

07.02.2023 05:00 17
Tilaajille
Valiokunnat: saamelaiskäräjille ei tulisi veto-oikeutta – vain yksi valiokunnista antoi lausuntonsa riitaisena, muut yksimielisiä

Va­lio­kun­nat: saa­me­lais­kä­rä­jil­le ei tulisi ve­to-oi­keut­ta – vain yksi va­lio­kun­nis­ta antoi lau­sun­ton­sa rii­tai­se­na, muut yk­si­mie­li­siä

04.02.2023 12:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen tah­dos­ta kiinni

02.02.2023 06:00
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta aloitti urakkansa saamelaiskäräjälain parissa – puheenjohtaja ensimmäisestä päivästä: "Ei sanottavasti uutta tietoa"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta aloitti urak­kan­sa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain parissa – pu­heen­joh­ta­ja en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä: "Ei sa­not­ta­vas­ti uutta tietoa"

25.01.2023 18:30 6
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta kuulee asiantuntijoita saamelaiskäräjälaista – suora lähetys alkaa kello 8

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee asian­tun­ti­joi­ta saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta – suora lähetys alkaa kello 8

25.01.2023 07:01
Tilaajille
Yle: Johanna Ojala-Niemelä on selvittänyt jääviyttään saamelaiskäräjälain suhteen

Yle: Johanna Oja­la-Nie­me­lä on sel­vit­tä­nyt jää­viyt­tään saa­me­lais­kä­rä­jä­lain suhteen

18.01.2023 20:05 5
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain käsittely eduskunnan valiokunnissa alkoi – "Aikataulu on harmillisen tiukka"

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­ly edus­kun­nan va­lio­kun­nis­sa alkoi – "Ai­ka­tau­lu on har­mil­li­sen tiukka"

11.01.2023 17:50 5
Tilaajille
Saamelaiskäräjälaista perustuslakivaliokunnan järjestämä julkinen kuuleminen tammikuun lopulla

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jär­jes­tä­mä jul­ki­nen kuu­le­mi­nen tam­mi­kuun lopulla

20.12.2022 17:09 9
Saamelaiskäräjien muutosehdotus ei vaadi eduskunnassa erityistoimia – tulee käsittelyyn, kun perustuslakivaliokunta kuulee saamelaisia

Saa­me­lais­kä­rä­jien muu­tos­eh­do­tus ei vaadi edus­kun­nas­sa eri­tyis­toi­mia – tulee kä­sit­te­lyyn, kun pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee saa­me­lai­sia

01.12.2022 16:41
Tilaajille
Valtioneuvoston toimintakyky on vakavasti uhattuna – pääministeri Sanna Marinilla on yhä avaimet poliittisen takalukon avaamiseen
Pääkirjoitus

Val­tio­neu­vos­ton toi­min­ta­ky­ky on va­ka­vas­ti uhat­tu­na – pää­mi­nis­te­ri Sanna Ma­ri­nil­la on yhä avaimet po­liit­ti­sen ta­ka­lu­kon avaa­mi­seen

15.11.2022 04:00 5
Tilaajille
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä: En voi luvata, että saamelaiskäräjälaki ehdittäisiin käsitellä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä: En voi luvata, että saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki eh­dit­täi­siin kä­si­tel­lä

12.11.2022 13:43 3
Professori vaatii kansanedustaja Mikko Kärnältä 6 000 euron kärsimyskorvauksia kunnianloukkauksesta

Pro­fes­so­ri vaatii kan­san­edus­ta­ja Mikko Kär­näl­tä 6 000 euron kär­si­mys­kor­vauk­sia kun­nian­louk­kauk­ses­ta

29.09.2022 16:55 2
Kalastusjuttunsa voittanut saamelaispoliitikko Anne Nuorgam: Olemme iloisia korkeimman oikeuden päätöksestä, ja ratkaisu vaikuttaa varmasti lainvalmisteluun

Ka­las­tus­jut­tun­sa voit­ta­nut saa­me­lais­po­lii­tik­ko Anne Nuor­gam: Olemme iloisia kor­keim­man oi­keu­den pää­tök­ses­tä, ja rat­kai­su vai­kut­taa var­mas­ti lain­val­mis­te­luun

13.04.2022 11:25 8
Tilaajille