Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Perustuslakivaliokunta
Professori vaatii kansanedustaja Mikko Kärnältä 6 000 euron kärsimyskorvauksia kunnianloukkauksesta

Pro­fes­so­ri vaatii kan­san­edus­ta­ja Mikko Kär­näl­tä 6 000 euron kär­si­mys­kor­vauk­sia kun­nian­louk­kauk­ses­ta

29.09.2022 16:55 2
Kalastusjuttunsa voittanut saamelaispoliitikko Anne Nuorgam: Olemme iloisia korkeimman oikeuden päätöksestä, ja ratkaisu vaikuttaa varmasti lainvalmisteluun

Ka­las­tus­jut­tun­sa voit­ta­nut saa­me­lais­po­lii­tik­ko Anne Nuor­gam: Olemme iloisia kor­keim­man oi­keu­den pää­tök­ses­tä, ja rat­kai­su vai­kut­taa var­mas­ti lain­val­mis­te­luun

13.04.2022 11:25 8
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä koronakaranteeniin – Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa sijaistamaan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen

Johanna Oja­la-Nie­me­lä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin – Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jaa si­jais­ta­maan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Antti Häk­kä­nen

08.09.2021 19:12 2
Tilaajille
Sote-uudistus lähempänä kuin aikoihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus lä­hem­pä­nä kuin ai­koi­hin

01.06.2021 16:06 3
Tilaajille
Sote-uudistus koettelee yhä Lapin yhtenäisyyttä, mutta maakuntahenki näyttäisi olevan silti edelleen korkealla
Pääkirjoitus

So­te-uu­dis­tus koet­te­lee yhä Lapin yh­te­näi­syyt­tä, mutta maa­kun­ta­hen­ki näyt­täi­si olevan silti edel­leen kor­keal­la

27.05.2021 16:56 1
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta saamassa hallituksen sote-uudistuksen kannalta ratkaisevan lausuntonsa valmiiksi – korjattavaa on, muttei tiettävästi suuria perustuslaillisia ongelmia

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta saa­mas­sa hal­li­tuk­sen so­te-uu­dis­tuk­sen kan­nal­ta rat­kai­se­van lau­sun­ton­sa val­miik­si – kor­jat­ta­vaa on, muttei tiet­tä­väs­ti suuria pe­rus­tus­lail­li­sia on­gel­mia

17.05.2021 19:26
Valiokunnan kanta EU:n elpymispakettiin valmistuu ehkä tänään – mietinnön muotoilut voivat saada kokoomuksen äänestämään sittenkin paketin puolesta

Va­lio­kun­nan kanta EU:n el­py­mis­pa­ket­tiin val­mis­tuu ehkä tänään – mie­tin­nön muo­toi­lut voivat saada ko­koo­muk­sen ää­nes­tä­mään sit­ten­kin paketin puo­les­ta

05.05.2021 11:03 1
Tilaajille
Puheenjohtaja Rinne kiistää valiokunnan politisoitumisen – "Oikeustiede ei ole eksaktia tiedettä"

Pu­heen­joh­ta­ja Rinne kiistää va­lio­kun­nan po­li­ti­soi­tu­mi­sen – "Oi­keus­tie­de ei ole ek­sak­tia tie­det­tä"

30.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Hallitus tarvitsee opposition tukea EU:n elpymispaketin hyväksyntään – "Siirrämme vastuun sinne, minne se kuuluu"

Hal­li­tus tar­vit­see op­po­si­tion tukea EU:n el­py­mis­pa­ke­tin hy­väk­syn­tään – "Siir­räm­me vastuun sinne, minne se kuuluu"

27.04.2021 20:39 8
Äänestäessään tyhjää kokoomus ajaa kaksilla EU-rattailla
Pääkirjoitus

Ää­nes­täes­sään tyhjää ko­koo­mus ajaa kak­sil­la EU-rat­tail­la

27.04.2021 19:39 9
Tilaajille
Kriisiä pukkaa hallituksen lisäksi perustuslakivaliokunnassa – erimieliset päätökset antavat sytykettä spekulaatioille

Kriisiä pukkaa hal­li­tuk­sen lisäksi pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa – eri­mie­li­set pää­tök­set antavat sy­ty­ket­tä spe­ku­laa­tioil­le

27.04.2021 19:30
Tilaajille
EK:n Häkämies sote-ulkoistusten mitätöinneistä: "Voiko valtioon luottaa sopimuskumppanina?"

EK:n Hä­kä­mies so­te-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­neis­tä: "Voiko val­tioon luottaa so­pi­mus­kump­pa­ni­na?"

18.04.2021 06:30 3
Tilaajille
Marinin piinaviikko - perustuslakivaliokunnan liikkumisrajoituslain tyrmäys ja sdp:n mureneva gallup-kannatus
Pääkirjoitus

Marinin pii­na­viik­ko - pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan liik­ku­mis­ra­joi­tus­lain tyrmäys ja sdp:n mu­re­ne­va gal­lup-kan­na­tus

02.04.2021 06:00 8
Tilaajille
Näkökulma: Pääministerillä peiliin katsomisen paikka – eduskunnasta tuli märkä rätti liikkumisrajoituksia valmistelleen Marinin silmille

Nä­kö­kul­ma: Pää­mi­nis­te­ril­lä peiliin kat­so­mi­sen paikka – edus­kun­nas­ta tuli märkä rätti liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia val­mis­tel­leen Marinin sil­mil­le

31.03.2021 18:03 3
Tilaajille
Hallituksen esitys liikkumisrajoituksista törmäsi perustuslaillisiin ongelmiin

Hal­li­tuk­sen esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta törmäsi pe­rus­tus­lail­li­siin on­gel­miin

31.03.2021 16:32 1
Perustuslakivaliokunta jatkaa Antti Rinteen johdolla koko kevätkauden – Ojala-Niemelän sairausloma jatkuu

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta jatkaa Antti Rinteen joh­dol­la koko ke­vät­kau­den – Oja­la-Nie­me­län sai­raus­lo­ma jatkuu

13.03.2021 06:30
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta: Tartuntutautilain muutosehdotukset ovat perustuslain mukaisia – Kompensaatiot elinkeinonharjoittajille ovat perusteltuja

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: Tar­tun­tu­tau­ti­lain muu­tos­eh­do­tuk­set ovat pe­rus­tus­lain mu­kai­sia – Kom­pen­saa­tiot elin­kei­non­har­joit­ta­jil­le ovat pe­rus­tel­tu­ja

21.01.2021 14:43 1
Eduskunnasta: Tarkoitus ei pyhitä keinoja – on vaikea ymmärtää, että Pekka Haavisto jatkaa virassaan
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Tar­koi­tus ei pyhitä keinoja – on vaikea ym­mär­tää, että Pekka Haa­vis­to jatkaa vi­ras­saan

22.12.2020 15:08 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ko­py­hyyt­tä ja suh­teel­li­suu­den puu­tet­ta

19.12.2020 05:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoleen on aihetta

17.12.2020 05:00
Tilaajille