Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Perustuslakivaliokunta
Kuukausi
Valiokunnat: saamelaiskäräjille ei tulisi veto-oikeutta – vain yksi valiokunnista antoi lausuntonsa riitaisena, muut yksimielisiä

Va­lio­kun­nat: saa­me­lais­kä­rä­jil­le ei tulisi ve­to-oi­keut­ta – vain yksi va­lio­kun­nis­ta antoi lau­sun­ton­sa rii­tai­se­na, muut yk­si­mie­li­siä

04.02.2023 12:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen tah­dos­ta kiinni

02.02.2023 06:00
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta aloitti urakkansa saamelaiskäräjälain parissa – puheenjohtaja ensimmäisestä päivästä: "Ei sanottavasti uutta tietoa"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta aloitti urak­kan­sa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain parissa – pu­heen­joh­ta­ja en­sim­mäi­ses­tä päi­väs­tä: "Ei sa­not­ta­vas­ti uutta tietoa"

25.01.2023 18:30 6
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta kuulee asiantuntijoita saamelaiskäräjälaista – suora lähetys alkaa kello 8

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee asian­tun­ti­joi­ta saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta – suora lähetys alkaa kello 8

25.01.2023 07:01
Tilaajille
Yle: Johanna Ojala-Niemelä on selvittänyt jääviyttään saamelaiskäräjälain suhteen

Yle: Johanna Oja­la-Nie­me­lä on sel­vit­tä­nyt jää­viyt­tään saa­me­lais­kä­rä­jä­lain suhteen

18.01.2023 20:05 4
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain käsittely eduskunnan valiokunnissa alkoi – "Aikataulu on harmillisen tiukka"

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­ly edus­kun­nan va­lio­kun­nis­sa alkoi – "Ai­ka­tau­lu on har­mil­li­sen tiukka"

11.01.2023 17:50 5
Tilaajille
Vanhemmat
Saamelaiskäräjälaista perustuslakivaliokunnan järjestämä julkinen kuuleminen tammikuun lopulla

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jär­jes­tä­mä jul­ki­nen kuu­le­mi­nen tam­mi­kuun lopulla

20.12.2022 17:09 9
Saamelaiskäräjien muutosehdotus ei vaadi eduskunnassa erityistoimia – tulee käsittelyyn, kun perustuslakivaliokunta kuulee saamelaisia

Saa­me­lais­kä­rä­jien muu­tos­eh­do­tus ei vaadi edus­kun­nas­sa eri­tyis­toi­mia – tulee kä­sit­te­lyyn, kun pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta kuulee saa­me­lai­sia

01.12.2022 16:41
Tilaajille
Valtioneuvoston toimintakyky on vakavasti uhattuna – pääministeri Sanna Marinilla on yhä avaimet poliittisen takalukon avaamiseen
Pääkirjoitus

Val­tio­neu­vos­ton toi­min­ta­ky­ky on va­ka­vas­ti uhat­tu­na – pää­mi­nis­te­ri Sanna Ma­ri­nil­la on yhä avaimet po­liit­ti­sen ta­ka­lu­kon avaa­mi­seen

15.11.2022 04:00 5
Tilaajille
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä: En voi luvata, että saamelaiskäräjälaki ehdittäisiin käsitellä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä: En voi luvata, että saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki eh­dit­täi­siin kä­si­tel­lä

12.11.2022 13:43 3
Professori vaatii kansanedustaja Mikko Kärnältä 6 000 euron kärsimyskorvauksia kunnianloukkauksesta

Pro­fes­so­ri vaatii kan­san­edus­ta­ja Mikko Kär­näl­tä 6 000 euron kär­si­mys­kor­vauk­sia kun­nian­louk­kauk­ses­ta

29.09.2022 16:55 2
Kalastusjuttunsa voittanut saamelaispoliitikko Anne Nuorgam: Olemme iloisia korkeimman oikeuden päätöksestä, ja ratkaisu vaikuttaa varmasti lainvalmisteluun

Ka­las­tus­jut­tun­sa voit­ta­nut saa­me­lais­po­lii­tik­ko Anne Nuor­gam: Olemme iloisia kor­keim­man oi­keu­den pää­tök­ses­tä, ja rat­kai­su vai­kut­taa var­mas­ti lain­val­mis­te­luun

13.04.2022 11:25 8
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä koronakaranteeniin – Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa sijaistamaan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen

Johanna Oja­la-Nie­me­lä ko­ro­na­ka­ran­tee­niin – Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jaa si­jais­ta­maan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Antti Häk­kä­nen

08.09.2021 19:12 2
Tilaajille
Sote-uudistus lähempänä kuin aikoihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus lä­hem­pä­nä kuin ai­koi­hin

01.06.2021 16:06 3
Tilaajille
Sote-uudistus koettelee yhä Lapin yhtenäisyyttä, mutta maakuntahenki näyttäisi olevan silti edelleen korkealla
Pääkirjoitus

Sote-uu­dis­tus koet­te­lee yhä Lapin yh­te­näi­syyt­tä, mutta maa­kun­ta­hen­ki näyt­täi­si olevan silti edel­leen kor­keal­la

27.05.2021 16:56 1
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta saamassa hallituksen sote-uudistuksen kannalta ratkaisevan lausuntonsa valmiiksi – korjattavaa on, muttei tiettävästi suuria perustuslaillisia ongelmia

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta saa­mas­sa hal­li­tuk­sen sote-uu­dis­tuk­sen kan­nal­ta rat­kai­se­van lau­sun­ton­sa val­miik­si – kor­jat­ta­vaa on, muttei tiet­tä­väs­ti suuria pe­rus­tus­lail­li­sia on­gel­mia

17.05.2021 19:26
Valiokunnan kanta EU:n elpymispakettiin valmistuu ehkä tänään – mietinnön muotoilut voivat saada kokoomuksen äänestämään sittenkin paketin puolesta

Va­lio­kun­nan kanta EU:n el­py­mis­pa­ket­tiin val­mis­tuu ehkä tänään – mie­tin­nön muo­toi­lut voivat saada ko­koo­muk­sen ää­nes­tä­mään sit­ten­kin paketin puo­les­ta

05.05.2021 11:03 1
Tilaajille
Puheenjohtaja Rinne kiistää valiokunnan politisoitumisen – "Oikeustiede ei ole eksaktia tiedettä"

Pu­heen­joh­ta­ja Rinne kiistää va­lio­kun­nan po­li­ti­soi­tu­mi­sen – "Oi­keus­tie­de ei ole ek­sak­tia tie­det­tä"

30.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Hallitus tarvitsee opposition tukea EU:n elpymispaketin hyväksyntään – "Siirrämme vastuun sinne, minne se kuuluu"

Hal­li­tus tar­vit­see op­po­si­tion tukea EU:n el­py­mis­pa­ke­tin hy­väk­syn­tään – "Siir­räm­me vastuun sinne, minne se kuuluu"

27.04.2021 20:39 8
Äänestäessään tyhjää kokoomus ajaa kaksilla EU-rattailla
Pääkirjoitus

Ää­nes­täes­sään tyhjää ko­koo­mus ajaa kak­sil­la EU-rat­tail­la

27.04.2021 19:39 9
Tilaajille