Perustuslakivaliokunta
Kuukausi

Va­lio­kun­nan kanta EU:n el­py­mis­pa­ket­tiin val­mis­tuu ehkä tänään – mie­tin­nön muo­toi­lut voivat saada ko­koo­muk­sen ää­nes­tä­mään sit­ten­kin paketin puo­les­ta

05.05.2021 11:03 1
Tilaajille

Pu­heen­joh­ta­ja Rinne kiistää va­lio­kun­nan po­li­ti­soi­tu­mi­sen – "Oi­keus­tie­de ei ole ek­sak­tia tie­det­tä"

30.04.2021 06:30 1
Tilaajille

Hal­li­tus tar­vit­see op­po­si­tion tukea EU:n el­py­mis­pa­ke­tin hy­väk­syn­tään – "Siir­räm­me vastuun sinne, minne se kuuluu"

27.04.2021 20:39 8
Pääkirjoitus

Ää­nes­täes­sään tyhjää ko­koo­mus ajaa kak­sil­la EU-rat­tail­la

27.04.2021 19:39 9
Tilaajille

Kriisiä pukkaa hal­li­tuk­sen lisäksi pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa – eri­mie­li­set pää­tök­set antavat sy­ty­ket­tä spe­ku­laa­tioil­le

27.04.2021 19:30
Tilaajille

EK:n Hä­kä­mies so­te-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­neis­tä: "Voiko val­tioon luottaa so­pi­mus­kump­pa­ni­na?"

18.04.2021 06:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Pääkirjoitus

Marinin pii­na­viik­ko - pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan liik­ku­mis­ra­joi­tus­lain tyrmäys ja sdp:n mu­re­ne­va gal­lup-kan­na­tus

02.04.2021 06:00 8
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Pää­mi­nis­te­ril­lä peiliin kat­so­mi­sen paikka – edus­kun­nas­ta tuli märkä rätti liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia val­mis­tel­leen Marinin sil­mil­le

31.03.2021 18:03 3
Tilaajille

Hal­li­tuk­sen esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta törmäsi pe­rus­tus­lail­li­siin on­gel­miin

31.03.2021 16:32 1

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta jatkaa Antti Rinteen joh­dol­la koko ke­vät­kau­den – Oja­la-Nie­me­län sai­raus­lo­ma jatkuu

13.03.2021 06:30
Tilaajille

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta: Tar­tun­tu­tau­ti­lain muu­tos­eh­do­tuk­set ovat pe­rus­tus­lain mu­kai­sia – Kom­pen­saa­tiot elin­kei­non­har­joit­ta­jil­le ovat pe­rus­tel­tu­ja

21.01.2021 14:43 1
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Tar­koi­tus ei pyhitä keinoja – on vaikea ym­mär­tää, että Pekka Haa­vis­to jatkaa vi­ras­saan

22.12.2020 15:08 16
Lukijalta Mielipide

Te­ko­py­hyyt­tä ja suh­teel­li­suu­den puu­tet­ta

19.12.2020 05:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Huoleen on aihetta

17.12.2020 05:00
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Haa­vis­to-vyyh­ti iski voi­mak­kaim­man myrskyn kes­kus­taan – kent­tä­vä­ki ei sääs­te­le sa­no­jaan

16.12.2020 12:25 4
Lukijalta Mielipide

Pe­rus­tus­lail­li­nen kirje jou­lu­pu­kil­le

15.12.2020 05:30
Tilaajille

HS: Pro­fes­so­ri Tuomas Ojanen tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen Mikko Kär­näs­tä

14.12.2020 14:18
Tilaajille
Kolumni

Myyrä taitaa tehdä va­lio­kun­nas­sa myy­rän­työ­tä, mutta ainakin tois­tai­sek­si moit­teet näyt­tä­vät kai­ku­neen kuu­roil­le kor­vil­le

13.12.2020 06:00 2
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Haa­vis­tol­ta ti­vat­tiin: Myön­nät­te­kö rik­ko­neen­ne lakia? Haa­vis­to: "Otan moit­teet vas­taan"

11.12.2020 19:23 1

KKO:n pre­si­dent­ti: En­nak­ko­lau­sun­not pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le saat­tai­si­vat muuttua on­gel­mal­li­sik­si

11.12.2020 16:44
Tilaajille