Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Rovaniemen matkailu
Lukijalta: Pienten kylien kohtalo Rovaniemellä – Mellavaaraan ei kaivata uutta matkailukeskusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pienten kylien kohtalo Ro­va­nie­mel­lä – Mel­la­vaa­raan ei kaivata uutta mat­kai­lu­kes­kus­ta

01.02.2024 11:57
Tilaajille
Kaupunginhallituksella historiallinen kokous Rovaniemellä: kokousta voi seurata suorana

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la his­to­rial­li­nen kokous Ro­va­nie­mel­lä: ko­kous­ta voi seurata suorana

31.01.2024 18:56 1
Tilaajille
Miljoonan majoitusvuorokauden raja rikkoutumassa rytisten – yöpyminen Rovaniemellä lisääntyi viime vuonna jopa neljänneksen

Mil­joo­nan ma­joi­tus­vuo­ro­kau­den raja rik­kou­tu­mas­sa ry­tis­ten – yö­py­mi­nen Ro­va­nie­mel­lä li­sään­tyi viime vuonna jopa nel­jän­nek­sen

11.01.2024 07:30 6
Tilaajille
Rovaniemen vanhassa postitalossa avattu hotelli henkii 1950-lukua – ensi vuonna sinne saattaa avautua keikkapaikka, johon mahtuu 700–800 hengen yleisö

Ro­va­nie­men van­has­sa pos­ti­ta­los­sa avattu hotelli henkii 1950-lu­kua – ensi vuonna sinne saattaa avautua keik­ka­paik­ka, johon mahtuu 700–800 hengen yleisö

20.12.2023 15:16 8
Tilaajille
Turistibussien liikennöitsijä toivoo Rovaniemen keskustan pysäköinninvalvojilta enemmän ymmärrystä: "Melkeinpä pakko ajaa jalkakäytävälle"

Tu­ris­ti­bus­sien lii­ken­nöit­si­jä toivoo Ro­va­nie­men kes­kus­tan py­sä­köin­nin­val­vo­jil­ta enemmän ym­mär­rys­tä: "Mel­kein­pä pakko ajaa jal­ka­käy­tä­väl­le"

20.12.2023 05:00 35
Tilaajille
Rovaniemi toivoo lyhytvuokrauksen ohjeistuksen selkeyttävän rooleja – Kiinteistöliitto toteaa, ettei taloyhtiön ole niin vain helppo puuttua ongelmatapauksiin

Ro­va­nie­mi toivoo ly­hyt­vuok­rauk­sen oh­jeis­tuk­sen sel­keyt­tä­vän rooleja – Kiin­teis­tö­liit­to toteaa, ettei ta­lo­yh­tiön ole niin vain helppo puuttua on­gel­ma­ta­pauk­siin

15.12.2023 19:01 11
Tilaajille
Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kiireisen työkulttuurin kahvitaukojen maahan – Rovaniemellä hän rakastaa talvea ja revontulia

Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kii­rei­sen työ­kult­tuu­rin kah­vi­tau­ko­jen maahan – Ro­va­nie­mel­lä hän ra­kas­taa talvea ja re­von­tu­lia

25.11.2023 07:00 4
Tilaajille
Toimittajalta: Napapiirin supertähti on kovan paikan edessä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Na­pa­pii­rin su­per­täh­ti on kovan paikan edessä

22.11.2023 14:09 3
Talveksi haalitaan tekijöitä – matkailijoiden saapumiseen valmistaudutaan yhä aikaisemmin

Tal­vek­si haa­li­taan te­ki­jöi­tä – ­mat­kai­li­joi­den saa­pu­mi­seen val­mis­tau­du­taan yhä ai­kai­sem­min

02.08.2023 05:00 16
Tilaajille
Rovaniemelle tulossa kaikkien aikojen matkailutalvi – "Voi tarkoittaa jopa 5 000 turistin saapumista huippuviikkoina"

Ro­va­nie­mel­le tulossa kaik­kien aikojen mat­kai­lu­tal­vi – "Voi tar­koit­taa jopa 5 000 tu­ris­tin saa­pu­mis­ta huip­pu­viik­koi­na"

28.07.2023 16:30 27
Tilaajille
Rovaniemen matkailukesästä odotetaan menestystä – sotaharjoitukset toivat hurjaa kasvua kesäkuussa

Ro­va­nie­men mat­kai­lu­ke­säs­tä odo­te­taan me­nes­tys­tä – so­ta­har­joi­tuk­set toivat hurjaa kasvua ke­sä­kuus­sa

27.07.2023 15:01 2
Tilaajille
Tässä on Rovaniemen halvin hotellihuone –  hotellit takovat nyt huipputulosta

Tässä on Ro­va­nie­men halvin ho­tel­li­huo­ne – ho­tel­lit takovat nyt huip­pu­tu­los­ta

09.03.2023 05:00 22
Tilaajille
"Virta vetää nopeasti jään alle" – turistit eksyvät arvaamattomille jäille, mutta vaara vaanii rovaniemeläistäkin tänä talvena

"Virta vetää no­peas­ti jään alle" – tu­ris­tit eksyvät ar­vaa­mat­to­mil­le jäille, mutta vaara vaanii ro­va­nie­me­läis­tä­kin tänä talvena

26.01.2023 10:30 2
Tilaajille
Kahdeksan haki Napapiirin ohjelmapalvelualueita – liiketontti ei kiinnostanut ketään

Kah­dek­san haki Na­pa­pii­rin oh­jel­ma­pal­ve­lu­aluei­ta – lii­ke­tont­ti ei kiin­nos­ta­nut ketään

20.01.2023 18:25
Tilaajille
Tutkija: Rovaniemi on perikuva siitä, miten asiat eivät saisi matkailualalla mennä – tämä ranskalaisyrittäjä tahtoo tehdä toisin ja kunnioittaa paikallista kulttuuria

Tut­ki­ja: Ro­va­nie­mi on pe­ri­ku­va siitä, miten asiat eivät saisi mat­kai­lu­alal­la mennä – tämä rans­ka­lais­yrit­tä­jä tahtoo tehdä toisin ja kun­nioit­taa pai­kal­lis­ta kult­tuu­ria

08.12.2022 10:00 9
Tilaajille
Mahdollisuus ennätystalveen – Rovaniemen matkailu palautuu vauhdilla pandemian vaikutuksista

Mah­dol­li­suus en­nä­tys­tal­veen – Ro­va­nie­men mat­kai­lu pa­lau­tuu vauh­dil­la pan­de­mian vai­ku­tuk­sis­ta

23.11.2022 14:13 3
Tilaajille
"Kiinalaisten turistien ryntäys muutti kaiken" – 50 vuotta sitten matkailuoppaat esittelivät Rovaniemellä yöttömiä öitä, sitten joulupukkia ja nyt paikallishistoriaa

"Kii­na­lais­ten tu­ris­tien ryntäys muutti kaiken" – 50 vuotta sitten mat­kai­lu­op­paat esit­te­li­vät Ro­va­nie­mel­lä yöt­tö­miä öitä, sitten jou­lu­puk­kia ja nyt pai­kal­lis­his­to­riaa

20.05.2022 17:06
Tilaajille
Pitkän tähtäimen suunnitelma visioi Ounasvaaralle gondolia, maauimalaa ja katettua lumimaailmaa – monia kaupunkilaisia pelottaa, että Oukku rakennetaan täyteen

Pitkän täh­täi­men suun­ni­tel­ma visioi Ou­nas­vaa­ral­le gon­do­lia, maa­ui­ma­laa ja ka­tet­tua lu­mi­maail­maa – monia kau­pun­ki­lai­sia pe­lot­taa, että Oukku ra­ken­ne­taan täyteen

14.01.2022 16:00 46
Tilaajille
Kuvagalleria Pakkasukosta Panu-tyttöön: Vuosikymmenet vierivät, mutta Joulupukki on siellä missä tapahtuu

Ku­va­gal­le­ria Pak­kas­ukos­ta Pa­nu-tyt­töön: Vuo­si­kym­me­net vie­ri­vät, mutta Jou­lu­puk­ki on siellä missä ta­pah­tuu

23.12.2021 13:52 3
Tilaajille
Gallup: Rovaniemen Napapiirillä kuhisee jälleen matkailijoita – Tapasimme heistä kahdeksan

Gallup: Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä kuhisee jälleen mat­kai­li­joi­ta – Ta­pa­sim­me heistä kah­dek­san

29.11.2021 15:58 2