keskustelukulttuuri
Lukijalta Mielipide Yrjötapio Kivisaari

Mihin katosi kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri?

01.04.2021 06:30
Tilaajille
Moderaattorin tehtävänä edistää keskustelun sujuvuutta – "Mieti ennen kuin kirjoitat, että haluaisitko jonkun sanovan sinulle tai esimerkiksi äidillesi niin", neuvoo rovaniemeläisen keskustelupalstan ylläpitäjä

Mo­de­raat­to­rin teh­tä­vä­nä edistää kes­kus­te­lun su­ju­vuut­ta – "Mieti ennen kuin kir­joi­tat, että ha­luai­sit­ko jonkun sanovan sinulle tai esi­mer­kik­si äi­dil­le­si niin", neuvoo ro­va­nie­me­läi­sen kes­kus­te­lu­pals­tan yl­lä­pi­tä­jä

18.11.2020 17:00
Tilaajille