Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Posio ki­ris­tää ko­ro­na­suo­si­tuk­sia – kunta kieltää yli 20 hen­ki­lön si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det ja suo­sit­te­lee etä­töi­hin siir­ty­mis­tä

Posion kunnanvirasto.
Kuva: Erkki Ahola

Koronasuositukset kiristyvät Posiolla, kunta tiedottaa.

Kunta suosittaa kasvomaskin käyttöä kaikissa julkisissa sisätiloissa, työpaikoilla ja kulkuneuvoissa, joissa ei voida pitää turvaväliä.