Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sakatin kaivoshanke
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sakatin kaivos vaa­ran­taa Viian­kiaa­van

16.09.2023 05:00 11
Sakatti-hankkeelle on yhä vahvat perusteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­kat­ti-hank­keel­le on yhä vahvat pe­rus­teet

24.08.2023 08:14 7
Seinä vastassa? Ympäristöoikeuden professorien mielestä Sakattiin on hyvin vaikeaa luvittaa kaivosta

Seinä vas­tas­sa? Ym­pä­ris­tö­oi­keu­den pro­fes­so­rien mie­les­tä Sa­kat­tiin on hyvin vaikeaa lu­vit­taa kai­vos­ta

23.08.2023 05:00 12
Tilaajille
Vastuullinen yhtiö vetäytyisi nyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­li­nen yhtiö ve­täy­tyi­si nyt

22.08.2023 05:30 4
Ely-keskuksen lausunto Sakatin kaivoshankkeesta herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia – varmaa on vain, että homma jatkuu ja selvityksiä tarvitaan lisää
Pääkirjoitus

Ely-kes­kuk­sen lau­sun­to Sakatin kai­vos­hank­kees­ta he­rät­tää enemmän ky­sy­myk­siä kuin antaa vas­tauk­sia – varmaa on vain, että homma jatkuu ja sel­vi­tyk­siä tar­vi­taan lisää

18.08.2023 19:16 10
Ely-keskus antoi Sakatin kaivoshankkeesta lausunnon: YVA-selostus on lain mukainen – menettely kesti poikkeuksellisen pitkään

Ely-kes­kus antoi Sakatin kai­vos­hank­kees­ta lau­sun­non: YVA-se­los­tus on lain mu­kai­nen – me­net­te­ly kesti poik­keuk­sel­li­sen pitkään

17.08.2023 14:00 16
Tilaajille
Luvituksessa ei ole varaa hutiloida – valveutuneiden kansalaisten rooli hankkeiden "valvojana" saattaa korostua, jos hallitus saa läpi tavoitteensa lupaprosessien nopeuttamisesta
Pääkirjoitus

Lu­vi­tuk­ses­sa ei ole varaa hu­ti­loi­da – val­veu­tu­nei­den kan­sa­lais­ten rooli hank­kei­den "val­vo­ja­na" saattaa ko­ros­tua, jos hal­li­tus saa läpi ta­voit­teen­sa lu­pa­pro­ses­sien no­peut­ta­mi­ses­ta

28.07.2023 05:00 7
Väite: Sakatin laskelmista puuttuu rikkihappo, Kitiseen päätyvien vesien sulfaattipitoisuus on huomattavasti korkeampi kuin kaivosyhtiön laskelmissa

Väite: Sakatin las­kel­mis­ta puuttuu rik­ki­hap­po, Ki­ti­seen pää­ty­vien vesien sul­faat­ti­pi­toi­suus on huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pi kuin kai­vos­yh­tiön las­kel­mis­sa

24.07.2023 05:00 31
Tilaajille
Sodankylän kunnalta pitkä lista huolia kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksista – erikseen mainitaan paikkakuntalaisille tärkeä metsästys

So­dan­ky­län kun­nal­ta pitkä lista huolia kai­vos­hank­kei­den ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta – erik­seen mai­ni­taan paik­ka­kun­ta­lai­sil­le tärkeä met­säs­tys

12.06.2023 19:44
Tilaajille
Dagens Industri: Boliden on kiinnostunut Sakatin kaivoksesta – keskusteluita Anglo Americanin kanssa käyty

Dagens In­dust­ri: Boliden on kiin­nos­tu­nut Sakatin kai­vok­ses­ta – kes­kus­te­lui­ta Anglo Ame­ri­ca­nin kanssa käyty

06.01.2023 18:34 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pilaako Sakatti Ke­mi­joen?

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Sodankylän valtuustoryhmien puheenjohtajat: Sakatin kaivoshankkeen kompensaatioalue on pettymys Sodankylälle

So­dan­ky­län val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat: Sakatin kai­vos­hank­keen kom­pen­saa­tio­alue on pet­ty­mys So­dan­ky­läl­le

06.05.2022 13:06 12
Tilaajille
Kaivosyhtiö osti kiistellyn inarilaismetsän ja aikoo perustaa sinne suojelualueen – vaikka kyse on peliliikkeestä, se on myös ympäristöteko
Pääkirjoitus

Kai­vos­yh­tiö osti kiis­tel­lyn ina­ri­lais­met­sän ja aikoo pe­rus­taa sinne suo­je­lu­alueen – vaikka kyse on pe­li­liik­kees­tä, se on myös ym­pä­ris­tö­te­ko

05.05.2022 21:52 5
Tilaajille
Sakatin kaivoshankkeen ekologinen kompensaatio herättää pettymystä Sodankylässä: "Paikalliset eivät saaneet mitään"

Sakatin kai­vos­hank­keen eko­lo­gi­nen kom­pen­saa­tio he­rät­tää pet­ty­mys­tä So­dan­ky­läs­sä: "Pai­kal­li­set eivät saaneet mitään"

05.05.2022 19:39 12
Tilaajille
Inarin yhteismetsän edustaja maakaupasta: "Kyllä tämä oli helpotuksen huokaus”

Inarin yh­teis­met­sän edus­ta­ja maa­kau­pas­ta: "Kyllä tämä oli hel­po­tuk­sen huo­kaus”

04.05.2022 20:32 2
Tilaajille
Kaivosyhtiö etsii vielä kompensaatioalueita soille – Sakatin projektijohtaja: "Katsomme myös soiden ennallistamisvaihtoehtoja"

Kai­vos­yh­tiö etsii vielä kom­pen­saa­tio­aluei­ta soille – Sakatin pro­jek­ti­joh­ta­ja: "Kat­som­me myös soiden en­nal­lis­ta­mis­vaih­toeh­to­ja"

04.05.2022 20:29
Tilaajille
Inarin yhteismetsä myy IFL-erämaametsäänsä Sakatti Miningille – metsästä tulee suojelualue ja osa Sakatin kaivoshankkeen kompensaatiota

Inarin yh­teis­met­sä myy IFL-erä­maa­met­sään­sä Sakatti Mi­nin­gil­le – met­säs­tä tulee suo­je­lu­alue ja osa Sakatin kai­vos­hank­keen kom­pen­saa­tio­ta

04.05.2022 12:43 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­si­vaa­ra on hen­ki­rei­käm­me

31.03.2021 06:00 1
Tilaajille
Pohjavesimallinnuksessa epävarmuustekijöitä – Lapin ely-keskus vaatii täydentämään Sakatin kaivoshankkeen Natura-arviointia

Poh­ja­ve­si­mal­lin­nuk­ses­sa epä­var­muus­te­ki­jöi­tä – Lapin ely-kes­kus vaatii täy­den­tä­mään Sakatin kai­vos­hank­keen Na­tu­ra-ar­vioin­tia

18.03.2021 16:35 3
Tilaajille
Mitä maksaa suon tuoksu?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä maksaa suon tuoksu?

18.03.2021 04:35
Tilaajille