Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Epäasiallinen kohtelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­asial­li­suus to­de­taan KHO:n pää­tök­ses­sä

02.09.2023 05:00
Tunnettu matkailuyritys näyttää kohdelleen työntekijöitään jo pidempään huonosti – työvoimapulasta kärsivän alan on varjeltava brändiään paremmin
Pääkirjoitus

Tun­net­tu mat­kai­lu­yri­tys näyttää koh­del­leen työn­te­ki­jöi­tään jo pi­dem­pään huo­nos­ti – työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vän alan on var­jel­ta­va brän­diään pa­rem­min

25.08.2023 05:00 4
Epäasiallisesta toiminnasta syytetty entinen maajoukkuevalmentaja jatkaa seurassaan – liitto käsitellyt kurinpitoasiaa sisäisesti liki vuoden

Epä­asial­li­ses­ta toi­min­nas­ta syy­tet­ty entinen maa­jouk­kue­val­men­ta­ja jatkaa seu­ras­saan – liitto kä­si­tel­lyt ku­rin­pi­to­asiaa si­säi­ses­ti liki vuoden

17.11.2022 18:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­min­maan kun­nas­sa on pe­li­sään­nöt

07.06.2022 05:00
Tilaajille
Kolarin kunta teki valtuutetustaan työsuojeluilmoituksen – "epäasiallinen käyttäytyminen on ollut poikkeuksellisen laajaa"

Kolarin kunta teki val­tuu­te­tus­taan työ­suo­je­lu­il­moi­tuk­sen – "e­päa­sial­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen on ollut poik­keuk­sel­li­sen laajaa"

02.03.2022 09:13 1
Tilaajille