Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

House of Lapland
Posion matkailukohteet leviävät maailmalle – kunta jatkaa yhteistyötä Lapin markkinointiin erikoistuneen viestintäyrityksen kanssa

Posion mat­kai­lu­koh­teet le­viä­vät maail­mal­le – kunta jatkaa yh­teis­työ­tä Lapin mark­ki­noin­tiin eri­kois­tu­neen vies­tin­tä­yri­tyk­sen kanssa

06.06.2023 18:30
Tilaajille
Satu Luiro jatkaa House of Laplandin toimitusjohtajana

Satu Luiro jatkaa House of Lap­lan­din toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

16.12.2022 13:49
Tilaajille
Myös Rovaniemi solmii perussopimuksen House of Laplandin kanssa

Myös Ro­va­nie­mi solmii pe­rus­so­pi­muk­sen House of Lap­lan­din kanssa

29.11.2022 20:58
Tilaajille
Lapin kunnat ottavat markkinointiyhtiö House of Laplandin tiukempaan ohjaukseen – rahoitus perustuu kuntien asukaslukuun

Lapin kunnat ottavat mark­ki­noin­ti­yh­tiö House of Lap­lan­din tiu­kem­paan oh­jauk­seen – ra­hoi­tus pe­rus­tuu kuntien asu­kas­lu­kuun

28.11.2022 18:23 6
Tilaajille
Lapin markkinointiyhtiön House of Laplandin suunnanmuutos alkoi elokuussa toimitusjohtajan potkuilla – yhtiön kassa on nyt tyhjä, mutta se ei johdu toimitusjohtajan erorahasta

Lapin mark­ki­noin­ti­yh­tiön House of Lap­lan­din suun­nan­muu­tos alkoi elo­kuus­sa toi­mi­tus­joh­ta­jan pot­kuil­la – yhtiön kassa on nyt tyhjä, mutta se ei johdu toi­mi­tus­joh­ta­jan ero­ra­has­ta

30.09.2022 19:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mi, luo­vuu­den kau­pun­ki?

11.08.2022 21:06
Tilaajille
House of Lapland vaihtaa toimitusjohtajaa: "Sanna Tarssanen vapautetaan tehtävästään välittömästi"

House of Lapland vaihtaa toi­mi­tus­joh­ta­jaa: "Sanna Tars­sa­nen va­pau­te­taan teh­tä­väs­tään vä­lit­tö­mäs­ti"

10.08.2022 18:18 5
Tilaajille
Tutkimus: Lappiin voisi muuttaa vuosittain jopa 7 000 uutta asukasta – kampanja houkuttelee muuttopäätöksen teossa

Tut­ki­mus: Lappiin voisi muuttaa vuo­sit­tain jopa 7 000 uutta asu­kas­ta – kam­pan­ja hou­kut­te­lee muut­to­pää­tök­sen teossa

21.12.2021 08:57
Tilaajille
Kaupunki vastasi tietopyyntöön maanantaina – tällaisia ovat Rovaniemen salaamat HOL-päätökset

Kau­pun­ki vastasi tie­to­pyyn­töön maa­nan­tai­na – täl­lai­sia ovat Ro­va­nie­men sa­laa­mat HOL-pää­tök­set

15.11.2021 11:46 6
Tilaajille
House of Lapland odottaa, mitä Rovaniemen salapäätöksestä seuraa – "Pystymme kyllä ensi vuonna toimimaan"

House of Lapland odot­taa, mitä Ro­va­nie­men sa­la­pää­tök­ses­tä seuraa – "Pys­tym­me kyllä ensi vuonna toi­mi­maan"

14.11.2021 16:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

House of Lap­lan­din mark­ki­noin­ti­työ­tä tar­vi­taan

09.11.2021 22:16 1
Tilaajille
Lapin matkailumarkkinointi on tilkkutäkki, nyt on saranakohta uudelleenarviolle
Pääkirjoitus

Lapin mat­kai­lu­mark­ki­noin­ti on tilk­ku­täk­ki, nyt on sa­ra­na­koh­ta uu­del­lee­nar­viol­le

07.11.2021 21:52 9
Tilaajille
Tutkimustulos: Lappiin muuttavien määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muutosta"

Tut­ki­mus­tu­los: Lappiin muut­ta­vien määrän en­nus­te­taan kas­va­van lä­hi­vuo­si­na – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muu­tos­ta"

20.09.2021 09:00 6
Tilaajille
Moni Lapin pieni kunta kääntyi muuttovoittoiseksi korona-aikana – Kilpailu asukkaista ja osaavasta työvoimasta kiihtyy tulevaisuudessa

Moni Lapin pieni kunta kääntyi muut­to­voit­toi­sek­si ko­ro­na-ai­ka­na – Kil­pai­lu asuk­kais­ta ja osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta kiihtyy tu­le­vai­suu­des­sa

14.05.2021 13:55 5
Tilaajille
Ensin Lappiin muutto oli haavepuhetta Facebookissa, nyt myös totta tilastoissa – "Halusimme  enemmän aikaa perheelle", sanovat Äkäslompoloon muuttaneet Mika ja Kaisa

Ensin Lappiin muutto oli haa­ve­pu­het­ta Fa­ce­boo­kis­sa, nyt myös totta ti­las­tois­sa – "Ha­lu­sim­me enemmän aikaa per­heel­le", sanovat Äkäs­lom­po­loon muut­ta­neet Mika ja Kaisa

26.12.2022 14:30 5
Tilaajille
Etätyöpaketit tulivat pysyvästi tunturikeskusten tarjontaan –Aasialaiset koodarit olivat tulossa etätöihin Leville jo ennen koronaa

Etä­työ­pa­ke­tit tulivat py­sy­väs­ti tun­tu­ri­kes­kus­ten tar­jon­taan –Aa­sia­lai­set koo­da­rit olivat tulossa etä­töi­hin Leville jo ennen koronaa

15.01.2021 06:30
Tilaajille
Lapin äänimaisema-albumille kultaa luovan suunnittelun kilpailussa – kuuntele tästä, miltä kuulostavat laiduntava porotokka ja kenkien alla narskuva lumi

Lapin ää­ni­mai­se­ma-al­bu­mil­le kultaa luovan suun­nit­te­lun kil­pai­lus­sa – kuun­te­le tästä, miltä kuu­los­ta­vat lai­dun­ta­va po­ro­tok­ka ja kenkien alla nars­ku­va lumi

18.09.2020 09:41
Tilaajille
Lappiin kuntamarkkinoinnin Suomen mestaruus – "Sound of Lapland" vakuutti omaperäisellä ja tuottoisalla markkinoinnilla

Lappiin kun­ta­mark­ki­noin­nin Suomen mes­ta­ruus – "Sound of Lap­land" va­kuut­ti oma­pe­räi­sel­lä ja tuot­toi­sal­la mark­ki­noin­nil­la

09.09.2020 15:24
Tilaajille
Ensi sesonkiin: Tavoitteena ympärivuotinen matkailu – Salla-Mari Koistinen toivoo, että matkailutoimijoiden sisukkuus kantaisi hedelmää tulevina vuosina

Ensi se­son­kiin: Ta­voit­tee­na ym­pä­ri­vuo­ti­nen mat­kai­lu – Sal­la-Ma­ri Kois­ti­nen toivoo, että mat­kai­lu­toi­mi­joi­den si­suk­kuus kan­tai­si he­del­mää tu­le­vi­na vuosina

14.07.2020 15:18
"On tärkeää, että Lappi pysyy ihmisten mielissä" – Lapin matkailun markkinointi jatkuu koronasta huolimatta

"On tär­keää, että Lappi pysyy ih­mis­ten mie­lis­sä" – Lapin mat­kai­lun mark­ki­noin­ti jatkuu ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

12.03.2020 13:44
Tilaajille