Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tietovisa
"Ei siun tartte meän takia" – testaa Pohjoisen tähden repliikkivisassa, millainen murretietäjä olet

"Ei siun tartte meän takia" – testaa Poh­joi­sen tähden rep­liik­ki­vi­sas­sa, mil­lai­nen mur­re­tie­tä­jä olet

15.05.2023 08:58 8
Mus gal lea ruhta! Jos vastaan tulisi uusi tuttavuus, jäisitkö yksin tulille vai pääsisitkö kelkkaretkelle tunturiin? – Testaa saamen taitosi visassa

Mus gal lea ruhta! Jos vastaan tulisi uusi tut­ta­vuus, jäi­sit­kö yksin tulille vai pää­si­sit­kö kelk­ka­ret­kel­le tun­tu­riin? – Testaa saamen taitosi visassa

25.10.2022 18:54 7
Tilaajille
Paljonko Play Stationin pelaaminen tekee sähkölaskua? Entäpä viikoittainen imurointi? Testaa Lapin Kansan visassa tietosi kodin laitteiden sähkönkulutuksesta

Pal­jon­ko Play Sta­tio­nin pe­laa­mi­nen tekee säh­kö­las­kua? Entäpä vii­koit­tai­nen imu­roin­ti? Testaa Lapin Kansan visassa tietosi kodin lait­tei­den säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta

23.09.2022 18:00
Tilaajille
Mitä työhaastattelussa saa kysyä ja mikä on osinko? Testaa, pärjäisitkö kasiluokkalaisten talouskilpailussa

Mitä työ­haas­tat­te­lus­sa saa kysyä ja mikä on osinko? Testaa, pär­jäi­sit­kö ka­si­luok­ka­lais­ten ta­lous­kil­pai­lus­sa

30.04.2022 11:00
Tilaajille
Missä kunnassa sijaitsee Halti? Entä missä Antti Tuisku mökkeilee? – Uutisten viikko käynnistyy Lapin Kansassa maantietovisalla

Missä kun­nas­sa si­jait­see Halti? Entä missä Antti Tuisku mök­kei­lee? – Uu­tis­ten viikko käyn­nis­tyy Lapin Kan­sas­sa maan­tie­to­vi­sal­la

31.01.2022 08:27 3
Tilaajille
Kuinka tarkka Lapin Kansan lukija olet? – testaa tietosi tai tuurisi visassa

Kuinka tarkka Lapin Kansan lukija olet? – testaa tietosi tai tuurisi visassa

06.01.2022 06:30 5
Tilaajille
Kuntavisa: Lupasiko ehdokas tupakointikiellon, psykoterapiaa tai peräti ratkaisun koirankakkaongelmaan? – Testaa, tiedätkö mistä kunta päättää!

Kun­ta­vi­sa: Lu­pa­si­ko ehdokas tu­pa­koin­ti­kiel­lon, psy­ko­te­ra­piaa tai peräti rat­kai­sun koi­ran­kak­kaon­gel­maan? – Testaa, tie­dät­kö mistä kunta päät­tää!

19.05.2021 22:30 1
Tilaajille
Oletko sinä Tornio-guru? - testaa tietämyksesi Tornio 400 -tietovisalla

Oletko sinä Tor­nio-gu­ru? - testaa tie­tä­myk­se­si Tornio 400 -tie­to­vi­sal­la

12.05.2021 16:08 2
Kuka lappilainen voitti MM-hopeaa fitnessurheilussa ja 19 muuta kiperää kysymystä – Testaa tietosi Lapin Kansan urheilutoimituksen tekemässä visassa

Kuka lap­pi­lai­nen voitti MM-ho­peaa fit­ness­ur­hei­lus­sa ja 19 muuta kiperää ky­sy­mys­tä – Testaa tietosi Lapin Kansan ur­hei­lu­toi­mi­tuk­sen te­ke­mäs­sä visassa

31.12.2020 10:00
Tilaajille
Maakunnan perusfaktat hallussa? Entä anagrammit? – Testaa Lappi-tietämyksesi juhannusvisassa

Maa­kun­nan pe­rus­fak­tat hal­lus­sa? Entä anag­ram­mit? – Testaa Lap­pi-tie­tä­myk­se­si ju­han­nus­vi­sas­sa

19.06.2020 09:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Poikkeusolojen elokuvavisailu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Poik­keus­olo­jen elo­ku­va­vi­sai­lu

18.04.2020 07:00
Tilaajille
Ennen heidän joukossaan oli legendaarisia vallankäyttäjiä – testaa, osaatko nimetä nykyisten eduskuntapuolueiden puoluesihteerit

Ennen heidän jou­kos­saan oli le­gen­daa­ri­sia val­lan­käyt­tä­jiä – testaa, osaatko nimetä ny­kyis­ten edus­kun­ta­puo­luei­den puo­lue­sih­tee­rit

25.01.2020 10:26
Testaa ulkomaan uutisten osaamisesi – mikä eurooppalainen maa sai uuden nimen päättyvänä vuonna?

Testaa ul­ko­maan uu­tis­ten osaa­mi­se­si – mikä eu­roop­pa­lai­nen maa sai uuden nimen päät­ty­vä­nä vuonna?

30.12.2019 06:30
Tilaajille